45 norske organisasjoner har gått sammen om et felles opprop til Trine Skei Grande hvor de krever gjeninnføring av en utviklingsminister.
45 norske organisasjoner har gått sammen om et felles opprop til Trine Skei Grande hvor de krever gjeninnføring av en utviklingsminister.

Venstre må kjempe for utviklingsminister, mener organisasjoner

45 norske organisasjoner har gått sammen om et felles opprop til Trine Skei Grande hvor de krever gjeninnføring av en utviklingsminister. Vedkommende skal være "en internasjonal vaktbikkje" for menneskerettigheter.

Publisert

Disse har undertegnet oppropet:

1. LNU
2. FN-sambandet
3. Kirkens Nødhjelp
4. Sex og Politikk
5. Støttekomiteen for Vest-Sahara
6. SLUG
7. Publish What You Pay
8. Atlas-Alliansen
9. Care Norge
10. Caritas Norge
11. Changemaker
12. Digni
13. Forum for utvikling og miljø
14. FOKUS
15. FORUT
16. LHL Internasjonal
17. Norges Vel
18. Normisjon
19. Norsk Folkehjelp
20. Adra Norge
21. Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom
22. Plan Norge
23. Press
24. Redd Barna
25. Regnskogfondet

26. Framtiden i Våre Hender
27. SAIH
28. Spire
29. Tax Justice Network Norge
30. Latin-Amerika-gruppene
31. Operasjon Dagsverk
32. Strømmestiftelsen
33. Utviklingsfondet
34. RORG-samarbeidet
35. Fellesrådet for Afrika
36. FIVAS
37. Norges Kristne Råd
38. Afghanistan-komiteen
39. Fellesutvalget for Palestina
40. Norges Sosiale Forum
41. FIAN
42. Freethem
43. Attac
44. Hei Verden
45. WWF Verdens naturfond

Blant organisasjonene er FN-sambandet, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Røde Kors, WWF og Operasjon Dagsverk. I et opprop som blir overlever til Venstres partileder Trine Skei Grande onsdag, krever der at Venstre i de pågående regjeringsforhandlingene på Jeløya får på plass en gjeninnføring av utviklingsministerposten.

– Er Venstres deltagelse i regjeringen den eneste muligheten nå til å få en utviklingsminister gitt at Solberg etter valget ikke gjeninnførte stillingen?

– Det korte svaret på det er ja, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin.

– Dagens regjering har ikke vist noen vilje til å gjeninnsette en utviklingsminister. Vi er glade for at Venstre har satt spørsmålet på dagsorden igjen. Når utenriksministeren er både utenriksminister og utviklingsminister skjer det en uheldig sammenblanding av interesser. Vi vet at norske egeninteresser noen ganger kan være i konflikt med Norges mål om å skape utvikling og redusere fattigdom i Sør. Det utenrikspolitiske feltet er et enormt felt å dekke for bare én minister – det er selvsagt at med en egen utviklingsminister vil en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser komme høyere opp på agendaen, sier Westhrin.

Frykter at norsk interesse får råde

– En utenriksminister har et annet mandat enn en utviklingsminister. Førstnevnte skal primært sikre Norges interesser, sistnevnte skal jobbe for utviklingslands interesser. Det er ikke alltid slik at disse sammenfaller, og når disse to slås sammen, er det fare for at de norske interessene får råde, påpekes det.

Posten som utviklingsminister ble fjernet da Høyre og Frp kom til makten. Det som hadde vært oppgavene til Heikki Eidsvoll Homås (SV) ble lagt til daværende utenriksminister Børge Brende (H).

Grande for utviklingsminister

Trine Skei Grande sa til Aftenposten i oktober at partiet ville kreve en gjeninnføring av posten dersom de kom i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp.

Nå får Venstre altså støtte og en påminnelse fra 45 norske organisasjoner som jobber med internasjonale utviklingsorganisasjoner.

I oppropet skriver organisasjonene:

"Det er tre stortingsperioder til vi skal nå bærekraftsmålene. Målene er ambisiøse og regjeringen med statsministeren i spissen må levere en samstemt politikk der alt trekker i samme retning. Den nye regjeringen trenger en utviklingsminister som en avgjørende drivkraft for global bærekraftig utvikling framover.

Og sist, men absolutt ikke minst: Internasjonale normer og konvensjoner er også under stadig sterkere press. Vi ser og opplever at menneskerettighetene er under angrep over hele verden, i både fred- og konfliktsituasjoner. Verden trenger gode krefter til å yte motstand mot denne utviklingen, og Norge blir sett til av mange som et land med høy integritet som kan ha en naturlig lederrolle internasjonalt. Vi trenger en utviklingsminister som kan være en internasjonal vaktbikkje for menneskerettighetene og for de svakeste i verden."

Powered by Labrador CMS