Mindre til utdanning

Støtten til utdanning, forskning og offentlige institusjoner fortsetter å synke. Totalpotten foreslås redusert med 553 millioner kroner i forhold til regnskapet for 2022.

Selv om regjeringen skriver at «regjeringens innsats for å nå bærekraftsmålene er tuftet på forskningsbasert kunnskap» er det kutt i støtten til forskning. Norges forskningsråd får mindre selv om det skal opprettes et nytt forskningssenter for internasjonal økonomi.

Også utdanningsbistanden, som var flaggskipet til Solberg-regjeringen, får over 160 millioner i kutt sammenlignet med regnskapet for 2022. Regjeringen skriver at «dette skyldes omprioritering til andre bistandsformål. Det foreslås bevilget 996,8 mill. kroner for 2024. (Panorama)

Powered by Labrador CMS