Stipendordning for internasjonale studenter

Det etableres fra studieåret 2024/25 en ny stipendordning for internasjonale studenter fra utviklingsland (ODA-mottagerland) skriver regjeringen i forslaget til bistandsbudsjettet.

 Uten å tallfeste ordningen skriver de at stipendordningen vil være målrettet med sikte på å sikre rekruttering av studenter til viktige fagmiljøer og styrke kunnskapsgrunnlaget i disse landene.

Ordningen vil bli administrert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Modalitetene for ordningen vil bli utviklet i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren.

Les tidligere sak om ordningen

Studentenes og akademikernes hjelpeorganisasjon (SAIH) påpeker at stipendordningen kommer etter at regjeringen innførte av skolepenger for studenter utenfor EU og EØS. Dette utløste kritikk fra studentorganisasjoner og universiteter.

 – SAIH er glade for at det kommer en stipendordning for studenter fra ODA-land, men dette statsbudsjettet er ett skritt fram to tilbake for globalt akademisk samarbeid. Dette skjer i en tid hvor kritisk tenkning og forskning er under press i mange land hvor autoritære krefter er på frammarsj, sier leder av SAIH, Selma Matsdotter Bratberg . (Panorama)

Powered by Labrador CMS