Verdensbanken - organisasjonen som mottar mest norsk bistand

Verdensbankgruppen vil etter regjeringens forslag få 1 169,6 mill. kroner i kjernestøtte for 2024.

Det er en reduksjon på 106,7 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2023. Totalt er det foreslått 2,6 milliarder kroner til multilaterale finansinstitusjoner og gjeldsslette. I tillegg til kjernestøtten støtter Norge en rekke tematiske fond «innen politisk prioriterte områder i samarbeid med andre land og bankene.»

Verdensbankgruppen har de siste fem årene vært den multilaterale organisasjonen som har mottatt mest norsk bistand. I 2022 utgjorde det totalt 4,6 milliarder kroner. De regionale utviklingsbankene og Verdens matvareprogram var på de neste to postene. (Panorama)

Powered by Labrador CMS