EUs investeringsbank:  Rikere land støtter klimautbetaling til fattige land

Flertallet i EU, USA, Kina og Japan mener at fattigere land må få klimakompensasjon. Det viser en undersøkelse fra Den europeiske investeringsbanken (EIB).

Publisert

Over 30.000 personer har deltatt i undersøkelsen. 63 prosent av de spurte i USA mener at Washington må gi klimakompensasjon til fattigere land.

74 prosent av kineserne mener Beijing må gjøre det samme, mens nesten like mange i Japan, 72 prosent, mener Tokyo må betale fattigere land. Andelen er lavest i EU, der 60 prosent mener Europa må betale kompensasjon til fattigere land.

I India og Kina svarer over 90 prosent at subsidier på fossile energikilder bør fjernes. Rundt en tredel av de spurte i USA, Europa og Japan svarer det samme.

Den femte årlige klimaundersøkelsen fra EIB avdekker bred global konsensus til finansiering av kampen mot klimaendringer, selv når det betyr høyere skattenivå og fjerning av subsidier på fossile energikilder, uttaler EIBs visepresident Ambroise Fyaolle.

Powered by Labrador CMS