Kristin Kjæret er ny seniorrådgiver i Sex og Politikk.

Nytt om navn:

Ny seniorrådgiver i Sex og Politikk

Kristin Kjæret er ansatt som ny teamleder for Sex og Politikks internasjonale avdeling.

Kjæret har i ca 20 år jobbet med menneskerettigheter som verktøy for sosial endring. Hun kommer fra Norges Blindeforbund og har tidligere jobbet for retten til mat i FIAN Norge. Hun har hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo.

I Sex og Politikk vil Kjæret som teamleder ha koodineringsansvar for alt vårt internasjonale arbeid. Hun vil ha spesielt ansvar for Sex og Politikks utviklingssamarbeid gjennom organisasjonens internasjonale paraply International Planned Parenthood Federation (IPPF).

Kristin vil ha et spesielt ansvar for arbeidet med abort internasjonalt.

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både i Norge og internasjonalt.

Sex og Politikk er det norske medlemmet i verdens største føderasjon for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, International Planned Parenthood Federation (IPPF).

Powered by Labrador CMS