Rolf A. Vestvik er ny internasjonal sekretær i YS fra og med mandag 21. august.

Rolf A. Vestvik ny internasjonal sekretær i YS

Rolf A. Vestvik er ansatt som ny internasjonal sekretær i Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) fra mandag 21. august. Han kommer til YS etter tre års opphold i New York hvor han har arbeidet for FNs utviklingsprogram.

YS har et bredt internasjonalt arbeid. Det spenner fra deltakelse i Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen der arbeidet dreier seg om europepolitikk og EU-direktiver, nordisk faglig samarbeid for å videreutvikle det nordiske arbeidsmarkedet, og solidaritetsprosjekter på det afrikanske kontinent. 

YS har 250 000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund som hver er aktive internasjonalt på sine fagområder.

Vestvik har bred internasjonal erfaring fra diplomati, politikk, utviklingsbistand og organisasjonsliv. Han har arbeidet som politisk rådgiver for Sosialistisk Venstreparti på Stortinget. Under tiden på Stortinget var hans også rådgiver for partiets leder, først Erik Solheim og deretter Kristin Halvorsen. Han har vært diplomat i den norske utenrikstjenesten og der arbeidet spesielt med Midtøsten, og vært utestasjonert på ambassadene i Beograd og København. 

I åtte år var han samfunnssjef i Flyktninghjelpen hvor han hadde ansvar for organisasjonens politiske arbeid og kommunikasjonsvirksomheten. Fra 2016 har Vestvik ledet Conow - kompetansesenter for internasjonale relasjoner. Vestvik er også forfatter av boken «Internasjonale relasjoner» som ble gitt ut i 2019.

Powered by Labrador CMS