Styret til Habitat Norge fornyes

Ny styreleder og nestleder ble valgt på Habitat Norge sitt ekstraordinære årsmøte 22. november.

Peter Butenschøn blir ny styreleder i Habitat Norge. Han er både arkitekt og byplanrådgiver, utdannet ved eliteuniversiteter i England og USA.

Tidligere har Butenschøn undervist ved Arkitekthøgskolen, vært leder for IN’BY (Institutt for byutvikling) og Norsk Form og rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo. I tillegg har Butenschøn skrevet bøker om arkitektur og byutvikling, vært rådgiver for norske bykommuner og hatt flere internasjonale engasjementer.

På årsmøtet ble også Ellen De Vibe valgt til ny nestleder i Habitat Norge. Den tidligere mangeårige byplansjefen i Oslo er utdannet sivilarkitekt og byplanlegger. Hun er særlig opptatt av kvalitet i byutviklingen, arkitektonisk kvalitet, og hvordan byer kan gi klimavennlig livskvalitet for alle.

Habitat Norge er en frivillig organisasjon som skal styrke interessen for og kunnskapen om globale by- og bosettingsspørsmål. Viktige temaer for Habitat Norge er bærekraftig utvikling, lokal deltagelse og bedring av levekårene for fattige slumbeboere, med spesiell vekt på likestillings- og ungdomsspørsmål.

Powered by Labrador CMS