Carsten Staur (68) har en lang karriere bak seg i dansk utenrikstjeneste. Foto: Victor Tonelli / OECD

Dansk seier i tett avstemning om viktig bistandsjobb

Den erfarne danske diplomaten Carsten Staur vil i dag tirsdag formelt bli valgt til ny leder av OECDs utviklingskomité. Komiteen bestemmer blant annet hva slags økonomisk støtte medlemslandene kan få godkjent som bistand.

Publisert Oppdatert

Utnevnelsen har vært kjent i en ukes tid. Det var i en avstemning 30. november at Staur fikk en knapp seier i andre runde over den norske kandidaten, Høyres stortingsrepresentant og tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup.

Stemmetallene viste 16 mot 15 i favør av den danske veteranen.

«Astrup fikk flest stemmer i første runde, men Staur vant likevel fram, noe som bidro til spekulasjoner om at lobbying fra nasjonale hovedsteder utgjorde forskjellen», skriver tidsskriftet Devex' Brussel-korrespondent Vince Chadwick.

Han viser ellers til at Danmark i motsetning til Norge er medlem av EU.

Det var tidsskriftet Development Today som først omtalte den tette duellen mellom den norske og den danske kandidaten.

Lang diplomatisk karriere

Danske Carsten Staur (68) leder i øyeblikket Danmarks faste delegasjon til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Han har samtidig en lang diplomatisk karriere bak seg fra utviklingsfeltet og var statssekretær i dansk UD i seks år før han i to omganger var FN-ambassadør.

Utviklingskomiteen DAC er et samarbeidsforum under OECD, der ulike givere samarbeider for å koordinere bistanden. DAC har også som oppgave å utarbeide felles retningslinjer for hva som klassifiseres som offisielt godkjent bistand. Dette har vært den primære kilde til uenigheter og konflikt de siste årene, blant annet å trekke grenser mot økonomisk støtte til klima, flyktningmottak i eget land og sikkerhetspolitikk.

DAC samler også inn bistandsstatistikk og foretar en form for evalueringer av hvert enkelt medlemslands bistand, såkalte peer reviews.

Les mer: Åtte typer bistand i en gråsone

Høynivåmøter

På utviklingskomiteens høynivåmøter hvert andre eller tredje år er det landenes utviklingsministre som deltar, ellers er det lederne av de enkelte landenes bistands- og utviklingsdirektorater.

DAC ble opprettet i 1960 som en administrativ del av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og har 31 medlemsland. Verdensbanken, Asia-banken, Afrika-banken, Den inter-amerikanske utviklingsbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og FNs utviklingsprogram UNDP har observatørstatus.

Den britiske diplomaten Susanna Moorehead er nåværende leder av DAC, en stilling hun har hatt siden 2019. Tidligere utviklingsminister og SV-leder Erik Solheim hadde den samme stillingen i årene 2013 til 2016.

Danmark har ikke tidligere innehatt lederstillingen.

Powered by Labrador CMS