Finansdistriktet i London, City of London, som er i bakgrunnen, lokker til seg penger fra både selskaper og individer som vil unngå skatt. Foto: Henry Nicholls / Reuters / NTB
Finansdistriktet i London, City of London, som er i bakgrunnen, lokker til seg penger fra både selskaper og individer som vil unngå skatt. Foto: Henry Nicholls / Reuters / NTB

Tax Justice Network:

Storbritannia er verdens skatteversting

USA, Sveits og Singapore tilrettelegger best for enkeltpersoner som vil skjule sine formuer. Multinasjonale selskaper bruker helst De britiske jomfruøyer, Caymanøyene eller Bermuda for å slippe skatt. Men den egentlig verstingen er Storbritannia, viser ny rapport.

Publisert

Tross den økte politiske viljen til å slå ned på skatteparadisene, øker bruken av dem. Det slår organisasjonen Tax Justice Norge, som jobber for global skatterettferdighet, fast i en ny bok.

Det internasjonale Tax Justice Network rangerer årlig land og territorier der det er lettest for enkeltpersoner og selskaper å unngå skatt. Storbritannia havner på 13. plass på begge listene. Men Storbritannia har også innflytelse på de britiske oversjøiskes territorier og områder underlagt britisk kronbesittelse – som topper listene.

Det gjør dem til skatteverstingen, mener nettverket.

Opp- og nedturer

Det er gått syv år siden Tax Justice Norge ga ut forrige utgave av boka Skjult – skatteparadit, kapitalflukt og hemmelighold. Årets utgave er den tredje i rekken og finansiert av Norad.

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Norge. Foto: TJN
Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Norge. Foto: TJN

– Vi har både oppturer og nedturer i de syv årene bak oss. Mer åpenhet gir ikke automatisk mer skatt, fastslår Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Norge, under boklanseringen.

Advokat Eva Joly skriver i forordet: «Selv om det er noen framskritt, er de så begrenset at det ikke vil ha noen virkelig effekt på skatteinnkrevingen. Målet, som også var å gi utviklingen mer rettferdig del av verdiskapingen for sine råvarer, er helt mislykket.»

– Om vi skal bli i stand til å få en mer bærekraftig livsstil og mer rettferdighet, må vi starte med å få kontroll over de instrumentene som gjør det mulig for noen av oss å unngå å bidra til fellesskapet, mener Joly.

Store tap

Internasjonale organisasjoner som OECD og EU har de seneste årene forsøkt å reformere det internasjonale skattesystemet, men med magert resultat, mener Tax Justice Network.

Financial Secrecy Index 2022

Måler og rangerer land etter hvilken grad de tilrettelegger for at enkeltpersoner kan skjule finansiell informasjon fra myndigheter:

1. USA

2. Sveits

3. Singapore

4. Hong Kong

5. Luxembourg

De påpeker at til tross den økte politiske viljen til å slå ned på skatteparadisene, øker bruken av dem. Nær halvparten av overskuddet til multinasjonale selskaper bokføres i skatteparadiser, og private formuer som tilsvarer ti prosent av verdens BNP, er plassert der.

Forskning viser at OECD-land taper 400 milliarder dollar årlig på selskapers skatteunndragelser, mens utviklingsland taper omtrent halvparten.

Flere lyspunkter

Abdul Chowdhary, medlem av FNs skattekomité og utviklingsorganisasjonen South Centre Tax Initiative, mener det er avgjørende at FN blir den sentrale aktøren i utformingen av en ny multinasjonal skatteavtale – en såkalt skattekonvensjon.

Corporate Tax Haven Index 2021

Måler of rangerer land etter i hvilken grad de tilrettelegger for at multinasjonale selskaper kan slippe selskapsskatt:

1. De britiske Jomfruøyene

2. Caymanøyene

3. Bermuda

4. Nederland

5. Sveits

13. Storbritannia

Kilde: TJN

– Det vil gi betraktelig mer inntekter til utviklingsland enn tilsvarende regler utarbeidet av OECD. Men de rike landene vil at det er OECD som er i førersetet, og ikke FN. De vil ikke gi fra seg makten, sier Chowdhary over video.

I november i fjor ble det fattet et historisk vedtak av FNs generalforsamling som kan gjøre FN til den ledende internasjonale beslutningsarenaen for skattespørsmål. Forslaget kom fra Nigeria på vegne av Afrikagruppen og ble godkjent ved konsensus i FNs generalforsamling. Norge var ett av få rike land som ga sin tydelige støtte til FN-resolusjonen.

Afrikagruppen i FN består av de 54 medlemslandene i Den afrikanske union.

Tax Justice Norge mener resolusjonen markerer startskuddet på en prosess som skal lede fram til en skattekonvensjon og et mellomstatlig skatteorgan underlagt FN.

Silje Klæboe Jacobsen mener å kunne se lyspunkter fra flere utviklingsland. Kenyas grunnlov forbyr landet fra å inngå skatteavtaler som landet taper på. Og i fjor klarte blant annet sivilsamfunnsorganisasjoner i Liberia å stanse avtaler mellom liberiske myndigheter og multinasjonale selskapet som svekker skattemulighetene.

Powered by Labrador CMS