Fra blant annet kontorene i Schweigaardsgate i Oslo har skatteeksperter reist ut i verden for å hjelpe utviklingsland med å styrke egne skattesystemer. Foto: Stian Schløsser Møller/ Samfoto/ NTB

Skatteeksperter brukte bistandskroner til å fly business

Skatteetaten skal hjelpe land som Rwanda, Tanzania og Kenya med å utvikle bedre skattesystemer. Men noen av bistandskronene brukes på businessklassebilletter, skriver Aftenposten.

Publisert Oppdatert

Bare i fjor ble det brukt 2 millioner kroner på flyreiser, og hovedregelen på disse reisene har vært businessklasse, bekrefter Skatteetaten.

Aftenposten skriver at ansatte i Skatteetaten flere ganger årlig reiser til utviklingsland som Rwanda, Tanzania og Kenya. Målet er å hjelpe landene med å utvikle velfungerende skattesystemer.

De norske skatteekspertenes reiser og arbeid finansieres over Norads program «Skatt for utvikling».

Taxi, tog, lange flyturer og båtreiser inngår i reisene, ifølge Aftenposten.

Norad: Brukes kun unntaksvis

Særlig flyreisene er kostbare. Avisen nevner eksempler på en fire-dagers flyreise til Zanzibar som kom på over 53.000 kroner og en reise til Rwanda som beløp seg til 50.000 kroner.

Per Fredrik Pharo, avdelingsdirektør for partnerskap og omfordeling i Norad. Foto: Nadia Fransen/ Norad

Norad selv bruker til sammenligning kun businessklasse i unntakstilfeller etter at man strammet inn i 2021. Statlige ansatte skal også i henhold til Statens personalhåndbok reise på rimeligste og mest miljøvennlige måte «så langt dette er forenlig med en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen.»

– I Norad og statlig bistandssektor generelt har det tidligere vært varierende praksis knyttet til bruk av businessklasse. Særlig ved lange reiser. På lange interkontinentale reiser har det vært betydelig forståelse for å fly business når du har møter neste dag og kommer rett fra flyet, sier avdelingsdirektør Per Fredrik Pharo i Norad.

Endret praksis ved nyttår

Skatteetaten har godtatt businessklasse utenfor Europa, men nå har man strammet inn.

– Vi ble i fjor oppmerksomme på at Norad hadde endret sin politikk. Så da hev vi oss rundt og sjekket ut. Og da tenkte vi, hva gjør vi? Fra og med nyttår har vi også endret våre reiserutiner. Og utgangspunktet er at du ikke skal fly business. Du skal fly økonomi. Rimeligst mulig, mest mulig miljøvennlig og så effektivt som mulig, sier HR-direktør Ragndi Robøle i Skatteetaten.

Velfungerende skattesystemer er et satsingsområde for norske bistandsmyndigheter og ble særlig trappet opp fra og med 2018.

Ifølge Norads nettsider om Skatt for Utvikling-programmet er strategien å støtte tiltak og reformer globalt, regionalt og nasjonalt via:

  • faglig samarbeid om skatt og ulovlig kapitalflukt
  • anvendt forskning om skatt og kapitalflukt
  • opplysnings- og åpenhetsarbeid gjennom sivilsamfunn

Ifølge OECD kan én krone investert i skattebistand gi mellom 50 og 100 kroner i ekstra skatteinntekter. Norge har lignende erfaringer fra samarbeid med Zambia og Tanzania, skriver Norad.

Powered by Labrador CMS