Kong Misuzulu kaZwelithini synger sammen med krigsregimentet Amabutho under kroningseremonien ved det kongelige palasset KwaKhangelamankengane i Kwa-Nongoma 300 kilometer nord for Durban i Sør-Afrika i fjor. Men ikke alle i kongefamilien var tilstede eller er glade for utnevnelsen av Misuzulu.

Sør-Afrika:

Zulu-prinser vil avsette kongen i farlig kongestrid

En konge og en som ønsker å bli konge, møtte nylig i retten i Pretoria i Sør-Afrika. Maktkampen har ført til anklager om forfalskning, mistanker om forgiftning og drap, og ambisjoner om kontroll over store landområder, kveg og lojaliteten til landets største folkegruppe, AmaZulu.

Publisert

Zulu-kongedømmets anseelse og politiske stabilitet står på spill etter maktkamp i den østlige KwaZulu-Natal-provinsen i Sør-Afrika. 

Det var der de første norske misjonærene slo seg ned på midten av 1800-tallet, med den daværende Zulu-kongen, Mpandas, velsignelse etter at han fikk medisinsk hjelp av nordmennene. 

At en misjonærsønn senere under Storbritannias invasjon av Zulukongedømmet bidro til at den neste kongen, Cetshwayo, ble arrestert av de britiske imperietroppene, er også en del av historien. Selv om norsk misjon for lengst har trukket seg ut av Sør-Afrika har det vært sporadisk kontakt mellom Norge og kongehuset gjennom årene.

Vil avsette kongen

Sikkerheten var streng utenfor rettslokalene. Alle partene har lojale krigere. De møter ofte opp på demonstrasjoner og festdager med spyd og slagvåpen. Prins Simakade Zulu ønsker å gå rettens vei for å avsette halvbroren kong Misuzulu Sinqobile kaZwelithini som ble kronet som konge for AmaZulu-folkegruppen for ett år siden.

Prinsen ønsker at retten skal annullere hele arveprosessen og kroningen. Sør-Afrikas president Cyril Ramphosa er trukket inn i saken ettersom han godkjente kong Misuzulu som Zulukongedømmets niende overhode.

Tradisjon og sedvane er viktig i zulu-samfunnet. Prins Simakade er den eldste sønnen (gjenlevende) til den avdøde kong Goodwill Zwelithini som døde i februar 2021 av covid. Men han er bare en av flere prinser som mener de burde ha vært vurdert som mulig konge. Den avdøde kongen hadde seks koner og 28 barn. Kone nummer en, er ikke nødvendigvis den viktigste dronningen.

Utfordrer-prinsene mener kongefamiliens regler for å velge kongen ikke ble fulgt. Kongens advokater sier det motsatte.

Utpekt av «Øverste kone»

Etter en måneds sørgeperioden ble kongens testamente opplest. Han befalte at hans «øverste kone», dronning Mantfombi (av Swazi kongelig avstamning) som han giftet seg med i 1977 skulle fungere som regent og utpeke kongens etterfølger. 

Bare åtte dager senere døde dronningen. I hennes testamentet utpeker hun hennes førstefødte, prins Misuzulu som den nye kongen. Nominasjonen ble støttet av deler av kongefamilien og zuluens «statsminister» prins Mangosuthu Buthulezi (som døde nylig). 

Resten av familien velger å kjempe mot avgjørelsen gjennom flere rettssaker. Noen av de gjenlevende dronningene ønsker en større del av arven.

Noen medlemmer av kongehuset mener at testamentene er forfalskninger.

Eiendom og kveg

AmaZulu-kongen har lite formell makt i et demokratisk Sør-Afrika, men er det formelle overhodet for Sør-Afrikas største etniske gruppe på 12 millioner mennesker. IsiZulu er morsmålet til 24 prosent av sørafrikanere. Kongehuset får 40 millioner kroner i støtte fra staten hvert år.

Zulukongen, gjennom en stiftelse er den største jordeieren i Sør-Afrika. Her fra et område midt i landet med et tradisjonell zulu-hus i forgrunnen.

Kongen eier en rekke gårder og tusenvis av kveg i provinsen. Kveg er tradisjonelt den viktigste formen for rikdom. Verdiene er holdt hemmelig. Han er også eneste bobestyrer for stiftelsen Ingonyama Trust som eier 2,8 millioner hektar jord i provinsen – noe som tilsvarer 30 prosent av provinsen. 

Stiftelsens styre bestemmer hvem som kan bo på jorda og hva de må betale i leie. Kongen er den største jordeieren i Sør-Afrika, og fikk den makten i de politiske forhandlingene forut for de første frie valgene i Sør-Afrika i 1994 for å skape fred i provinsen. 

Høvdingene som sitter i stiftelsens styre har tilgang til både makt og penger. Det er nok en kilde til konflikt.

Drapsanklager

Uro i kongehuset kan lett føre til uro i hele det østlige KwaZulu-Natalprovinsen. Det er en provinsen gjennomsyret av maktkamper. I første omgang var det mellom det regjerende Den afrikanske nasjonalkongressen (ANC) og det zulunasjonalistiske Inkatha Frihetspartiet. Men i dag er kampen om lokale bystyrestillinger like mye innad i ANC. Betalte drapsmenn tar livet av lokalpolitikere og forretningskonkurrenter, og miljøaktivister, ifølge Global Initiative against transnational organized crime.

Zulu-kongehuset har sjelden vært fri for intriger ettersom nasjonen er en sammenslåing av en rekke ulike klaner. De første to kongene ble myrdet. Den tredje utkjempet et slag mot en halvbror om makten.

Den nylig avdøde kong Zwelithini overtok makten i 1968 da han var 20 år gammel. Men han holdt seg skjult i tre år av frykt for å bli drept, og ble først innsatt i 1971 med 20 000 mennesker tilstede ved kongesetet Nongoma nord for havnebyen Durban. Han forsøkte hele livet å gå en politisk balansegang mellom ANC og Inkatha som var ledet av prins Buthulezi.

Med rettssakene og kampene innad i kongefamilien føler kong Misuzulu seg utsatt. Tidligere i år reiste Misuzulu til eSwatini for å få medisinsk behandling etter at han hadde mistanke om at han var blitt forgiftet. To av kongens nære allierte er blitt myrdet, mens en nær venn døde trolig av forgiftning.

 

Powered by Labrador CMS