Norske oljerådgivere i Sør-Sudan fikk blant annet bolig- og transporttjenester av det britiske konsulentselskapet Adam Smith International. Det kostet over 35 millioner bistandskroner. Bildet viser en sørsudansk regjeringssoldat som holder vakt over en oljeinstallasjon.

Britiske konsulenter fikk 35 mill. kr for å gi service til oljerådgivere

35 millioner kroner er summen Norge har betalt det britiske konsulentselskapet Adam Smith International for å yte service til norske oljerådgivere i Sør-Sudan. – Jeg ble sjokkert da jeg så hva firmaet fikk betalt for jobben, sier Jan Ledang, som har vært norsk generalkonsul og landdirektør for Norsk Folkehjelp i Sør-Sudan. Det britiske selskapet har gått med flere hundre millioner kroner i overskudd de siste årene.

Publisert

– Stort sett dekning av kostnader

Peter Young er en av grunnleggerne av Adam Smith International og også en av partnerne. Han understreker at ASI ikke hadde stor fortjeneste på oppdraget fra Norge i Sør-Sudan.

– Kostnadene var i hovedsak dekning av faktisk kostnader, som er veldig høye i Sør-Sudan blant annet på grunn av manglende infrastruktur og generelt svært krevende forhold, skriver Young i en epost til Bistandsaktuelt.

Han understreker at Norge var svært fornøyd med jobben ASI gjorde, særlig i forbindelse med at de norske ekspertene måtte evakueres da det brøt kamper i Juba i slutten av 2013.

– Vi er stolte av den jobben vi gjør i Sør-Sudan og vårt arbeid har blant annet bidratt til å øke tollinntektene i landet med 56 prosent og til at matvarehjelp kommer 90 prosent raskere inn i landet, skriver Young.

Young mener generelt det ofte er billigere og mer effektivt å bruke private konsulenter enn for eksempel vanlig utenlandske statsansatte eller folk som jobber for FN.

– Det er mange grunner til dette: Private konsulenter kan hyres inn akkurat så lenge det er nødvendig, ikke et sekund lenger. De kan også ofte bo billigere og er mer fleksible i forhold til risiko, skriver Young.

Olje for utvikling

Oljeeksport er den viktigste inntektskilden for Sør-Sudan, som ble selvstendig i 2011 etter flere tiår med krig. Norge har lagt stor vekt på å bistå Afrikas yngste stat i å gjøre mest mulig ut av sine oljeinntekter.

Olje for utvikling (Ofu) er et norsk bistandsprogram som skal bidra til forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser i utviklingsland. Dette innbefatter både økonomiske, sosiale og miljømessige forhold.

Gjennom Olje for utvikling har Norge gitt bistand til Sør-Sudan siden 2006. Norsk ekspertise har blant annet bidratt til en ny petroleumslov som ble vedtatt i Sør-Sudan i 2012.

Norges samlede bistand til Sør-Sudan var i 2015 på 472 millioner kroner.

Kilde: Norad

Norge har fra 2011 og fram til i år utbetalt drøyt 35 millioner bistandskroner til konsulentselskapet Adam Smith International (ASI). Det britiske selskapet har fått betalt for å utføre såkalte støttefunksjoner for norske oljerådgivere som har bistått sørsudanske myndigheter. De norske rådgiverne har vært tilknyttet det norske Olje for Utvikling-programmet.

Adam Smith International ble hyret inn da man fra norsk side innså at ambassaden i Juba ikke hadde kapasitet til å ta seg av alt det praktiske i forbindelse med at norske oljerådgivere skulle jobbe i Sør-Sudan.

Konsulentselskapet fikk ansvaret for å håndtere sikkerhet, bolig, transport og helse for de norske rådgiverne mens de jobbet i landet. Etter at det brøt ut borgerkrig i Sør-Sudan på tampen av 2013 har ikke norske rådgivere oppholdt seg over lengre tid i landet, men Adam Smith International har fått betalt for å ta seg av det praktiske når rådgivere har vært på korte besøk.

- Sjokkerende god betaling

Jan Ledang var norsk generalkonsul i Sør-Sudan fra 2006 til 2009 og deretter landdirektør for Sør-Sudan i Norsk Folkehjelp fram til slutten av 2013. Ledang er svært kritisk til den norske bruken av det britiske konsulentselskapet. Han mener at man fra norsk side betalte altfor mye for tjenestene.

- Da jeg jobbet i Sør-Sudan fikk jeg på et tidspunkt se tall som viste hva Adam Smith International fikk betalt for å hjelpe de norske rådgiverne. Jeg husker ikke de nøyaktige summene, men jeg husker at de fikk sjokkerende god betaling, sier Ledang til Bistandsaktuelt.

30 millioner kroner

Bistandsaktuelt har fått innsyn i flere av kontraktene Utenriksdepartement har inngått med Adam Smith International. Den eldste kontrakten er signert 26. juli 2011 og viser at det britiske konsulentselskapet etter planen skulle sørge for sikkerhet, bolig, transport, «rest and recreation», samt helse for fem rådgivere i 24 måneder. Etter å ha svart positivt på vår innsynsbegjæring har UD sladdet fordelingen av kostnader. Norads statistikkdatabase viser imidlertid at Adam Smith International fikk utbetalt 4,3 millioner kroner i 2011, 20 millioner kroner i 2012 og 5,5 millioner kroner i 2013. Altså nesten 30 millioner kroner på under to og et halvt år.

Bistandsaktuelt har også fått innsyn i en nyere kontrakt med det britiske konsulentselskapet fra perioden 11.10.2013-11.10.2014. Denne kontrakten ble forlenget til høsten 2015. Av disse dokumentene framgår at det i 2013 var 6-7 norske eksperter på langtidskontrakter i Sør-Sudan. De jobbet to uker og hadde to uker fri. I tillegg var det om lag 15 eksperter som i snitt var 2-5 dager i Sør-Sudan i måneden.

115 000 kroner per måned er prisen Adam Smith International fakturerer per ekspert på langtidskontrakt, ifølge kontrakten. Prisen for 30 arbeidsdager med en ekspert på korttidsoppdrag var høyere: 154 000 kroner. Inkludert i denne prisen er blant annet 46 000 kroner til bolig, 46 000 for sikkerhet og 30 800 kroner i helseutgifter.

Over en million i måneden

Sør Sudan er et svært dyrt land å drive bistand i. Og ut fra de faktiske utbetalingene ser det ut det ble langt dyrere for Norge å bruke Adam Smith International enn opprinnelig planlagt. Firmaet fikk fra sensommeren 2011 til slutten av 2013 utbetalt 29, 8 millioner kroner, i snitt litt over en million kroner i måneden. Det framgår fra kontrakten at det i perioden fra august 2012 til juli 2013 var i snitt 91 dager per måned med eksperter i Sør-Sudan. 91 arbeidsdager tilsvarer omtrent 3 eksperter på fulltid per måned. Hvis man antar at det var rundt 91 konsulentdager i måneden i snitt fra 2011 til og med 2013 så betyr det i tilfelle at Adam Smith International fikk utbetalt om lag 340 000 kroner per måned per ekspert. Hvor mye av dette som har vært faktiske kostnader og hvor mye ASI har tatt i betaling er ikke mulig å se ut fra den dokumentasjonen Bistandsaktuelt har fått innsyn i.

250 millioner i overskudd

Adam Smith International har, i tillegg til Norge, en rekke bistandsinstitusjoner og giverland som kunder. Blant de største oppdragsgiverne er Verdensbanken og DfID, britenes motstykke til Norad. Og firmaet har gjort det meget godt - i løpet av 2013 og 2014 hadde Adam Smith International et overskudd etter skatt på rundt 250 millioner kroner. Tallene for 2015 er ikke offentlige ennå.

Det var vært en rekke kritiske saker om firmaet i britisk presse. Både BBC og avisene The Telegraph og Daily Mail har fokusert på Adam Smith Internationals store overskudd og høye lønninger.

Høring i parlamentet

I tillegg til kritikken fra media kom organisasjonen Global Justice Now i fjor med en rapport som kritiserte den manglende åpenheten rundt avtalene ASI inngår med britiske bistandsmyndigheter. I rapporten skriver den tidligere Guardian-journalisten Clare Provost at firmaet tjener rått på sine mange bistandsoppdrag.

Den økende kritikken førte til at det 6. juni i år ble holdt en høring i det britiske parlamentets utviklingskomité om bruken av offentlige bistandspenger på kommersielle konsulentselskaper. Adam Smith International var ett av to firmaer som ble innkalt til å svare på spørsmål under høringen.

- Blant de verste eksemplene

Jan Ledang er, flere år etter at han flyttet hjem til Norge, fortsatt oppbragt over denne bruken av norske bistandspenger i Sør-Sudan.

- Det er mange som har skodd seg godt på bistanden til Sør-Sudan. Adam Smith International er blant de verste eksemplene, sier han.

Han forteller at Norsk Folkehjelp tilbød UD, gjennom ambassaden i Juba, å gjøre akkurat den samme jobben som Adam Smith International, men for en brøkdel av prisen. Ifølge Ledang la Norsk Folkehjelp inn et omfattende skriftlig tilbud på de støttetjenestene som rådgiverne hadde behov for. Norsk Folkehjelp var på den tiden en av de største internasjonale hjelpeorganisasjonene i landet, og hadde årelang erfaring fra Sør-Sudan.

- Vi kunne utmerket godt ha gjort jobben, vi hadde den nødvendige lokale kompetansen og den nødvendige strukturen på plass. Vi hadde stor kapasitet både på transport, logistikk, sikkerhet, innkvartering og andre administrative tjenester. Inntektene hadde kommet godt med, de kunne ha støttet Folkehjelpas arbeid i Sør-Sudan, sier Ledang.

Han forsøkte flere ganger å få svar på hvorfor man fra norsk side valgte å bruke å bruke et så kostbar alternativ som Adam Smith International og ikke Norsk Folkehjelp som tilbød seg å gjøre jobben mye billigere.

- Jeg fikk aldri noe svar, sier han.

Powered by Labrador CMS