De to politiske rivalene, president Salva Kiir (t.v) og opposisjonslederen Riek Machar, som til tider har ledet soldater i krig mot hverandre, ble i februar 2020 enige om å danne en koalisjonsregjering. Overgangsregjeringen unnlater å ta tak i korrupsjonsproblemene, mener USA, som er sterkt kritisk til landets ledelse.

Sør-Sudan: Sverige faser ut, Norge blir værende

Mens Sverige faser ut sitt bistandsengasjement i Sør-Sudan, har Norge tenkt å fortsette sin langsiktige bistand til det voldsherjede og vanstyrte landet.

Publisert Oppdatert

Den tidligere felles-nordiske ambassaden ser dermed fra og med neste år ut til å skulle romme Norge, Canada og Nederland. 

«Utfasingen av det langsiktige utviklingssamarbeidet med Sør-Sudan skal iverksettes i år. Virksomheten skal være avsluttet senest 31. desember 2024. Ingen utbetalinger skal gjøres etter denne datoen», heter det i en e-post fra det svenske utenriksdepartementet.

Danmark har tidligere avviklet sitt landprogram i Sør-Sudan.

Korrupt, kaotisk og inkompetent

Norge har på sin side ingen planer om å avslutte sin langsiktige bistand til det politisk vanstyrte landet. Regjeringen i Sør-Sudan er av ulike internasjonale eksperter karakterisert som både korrupt, kaotisk og inkompetent.

Biden-administrasjonen i USA har vært svært klar i sin kritikk av Salva Kiirs regjering, både svak økonomisk forvaltning, menneskerettighetsbrudd og manglende evne til å redusere voldsnivået i landet. Landets myndigheter har betydelige inntekter fra oljeutvinning, men inntektene kommer i liten grad befolkningen til gode. 

Norsk og svensk øremerket bistand

  • Norge ga i 2022 Sør-Sudan tilsammen 676 mill. kroner i øremerket bistand. Tallet inkluderer også nødhjelp.
  • Bistanden ble ytt til tilsammen 51 ulike prosjekter og programmer. 
  • Foreløpige tall for svensk bistand i  2023 viser at det ble gitt 507 milloner svenske kroner.

  • Kilde: Norad / Openaid

14. august i fjor publiserte utenriksdepartementet i Washington en advarsel til blant annet amerikanske bedrifter, forskningsinstitusjoner og enkeltpersoner i landet om en rekke risikoer ved å være engasjert i landet.

«Disse risikoene fortsetter å vokse som et resultat av Sør-Sudans overgangsregjerings unnlatelse av å gjennomføre politiske og økonomiske reformer, forbedre åpenhet og offentlig finansforvaltning, og adressere gjennomgripende, endemisk korrupsjon og menneskerettighetsbrudd», skriver State Department.

– Ingen planer om redusert engasjement

Statssekretær Andreas Kravik (Ap) understreker at det er det sørsudanske folket Norge har som mål å hjelpe.

– Vår støtte til den sør-sudanske befolkningen har vært grunnlaget for norsk politisk engasjement og vår bistand til Sør-Sudan. Vi har over tid hatt et tydeligere politisk engasjement i Sør-Sudan enn Danmark og Sverige, sier Kravik.

Han viser samtidig til at Norge samordner deler av sin politikk innenfor den såkalte «troikaen», altså sammen med USA og Storbritannia.

– Norge har ingen planer om å redusere engasjementet i Sør-Sudan. Samtidig er vi svært bekymra for utviklingen i landet. Vi følger nøye med på sør-sudanske myndigheters planer for gjennomføring av fredsavtalen, inkludert avholdelse av valg innen utgangen av året, sier Kravik.

Statssekretæren understreker at Norge er dypt bekymra for de store humanitære utfordringene, det høye voldsnivået i landet og hvordan regional ustabilitet påvirker Sør-Sudan.

 – Særlig krigen i Sudan har negativ innvirkning på landet, sier statssekretæren.

Kravik viser til at Sør-Sudan er utpekt som norsk satsingsland i strategien «Kraftsamling mot svolt» som ble lansert i november 2022. Gjennom strategien ønsker Norge å bidra til styrket matsikkerhet i landet.

Sverige: FN-støtte og nødhjelp fortsetter

Det svenske utenriksdepartementet sier at de vil være «i en nær dialog med lokale samarbeidspartnere og andre givere for å få til en ansvarsfull utfasing».

En viktig del av den svenske bistandsfinansieringen har gått til et felles giverfond for helse-tiltak. En avtalefase for fondet ble avsluttet i 2024. Finansieringen har imidlertid blitt kraftig svekket etter at en annen stor bistandsgiver, Storbritannia, trakk seg ut i 2022. Ifølge bistandsfagbladet Omvärlden (nå nedlagt) ledet dette til at ansvaret for å finansiere åtte av ti sykehus ble overført til Sør-Sudans regjering.

Den svenske humanitære bistanden (nødhjelpen) vil fortsette tross avviklingen av den langsiktige bistanden. Sverige forblir også engasjert via multilaterale organisasjoner, som FN og Verdensbanken. I tillegg vil svenske ikke-statlige organisasjoner fortsatt yte bilstand til landet, opplyser Sveriges utenriksdepartement.

Ambassade siden 2011

Norge, som var en aktiv medspiller i fredsprosessen mellom Sudan og Sør-Sudan, har hatt diplomatisk tilstedeværelse i Sør-Sudan siden 2006. De første årene var det et generalkonsulat, deretter med ambassade fra og med landets uavhengighet i 2011.

Ambassaden i hovedstaden Juba er samlokalisert med ambassadene til Canada, Nederland og Sverige. Det er foreløpig ennå ikke avgjort hva som skjer med de tre ansatte ved den svenske representasjonen, som er underlagt Khartoum.

Tidligere var Danmark også tilstede, men det danske flagget er nå erstattet med det ukrainske.

I skyggen av en kraftig økt norsk innsats for Ukraina ble det tidligere i år kjent at Norge avviklet sin ambassade i Uganda etter 29 års tilstedeværelse. Det skal skje i løpet av 2024.

Ambassaden i Kampala hadde før nedtrappingen fem utsendte fra norsk UD og 17 lokalt ansatte. Ambassaden i Juba har sju norske utsendte og 16 lokalt ansatte. 

Les mer: Norge stenger ambassaden i Uganda

Ambassadekomplekset i Juba, som tidligere ble omtalt som «fellesnordisk», har med årene fått et mindre nordisk preg. Det danske flagget til høyre er i dag erstattet av det ukrainske. Nå planlegger også Sverige å trappe ned.
Powered by Labrador CMS