Generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp velger å godta et forlik som innebærer at organisasjonen må betale 2 millioner dollar til amerikanske myndigheter. Her fra en appell på Eidsvolls plass utenfor Stortinget i Oslo under en markering for stans i utsendelse av flyktninger til Afghanistan i fjor høst.

Norsk Folkehjelp inngår millionforlik med USAID

Norsk Folkehjelp har inngått et forlik med amerikanske myndigheter om å betale 16 millioner kroner for brudd på vilkår i en avtale med USAID om å ikke ha kontakt med personer eller organisasjoner på USAs forbudslister.

Publisert

– Til tross for uenighet om rimeligheten og berettigelsen av det amerikanske kravet, har Norsk Folkehjelp akseptert å betale forliksbeløpet. Dette har vi gjort for å kunne få avsluttet saken. Vi har vurdert at det vil være ytterst kostbart og tidkrevende å ta saken inn for det amerikanske rettsapparatet. Forliket gjør at vi kan fokusere videre på arbeidet vårt for en tryggere og mer rettferdig verden, og det er det aller viktigste for oss, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

Organisasjonen har arbeidet med saken i over ett år, etter at en Israel-aktivist og advokat i New York fremmet anklagen. USAID påstår, ifølge Dagbladet at Norsk Folkehjelp har støttet "terrororganisasjoner".

– Vi tar sterkt avstand fra påstandene om at vi har hjulpet terrororganisasjoner, sier assisterende generalsekretær Per Nergaard.

Han understreker at organisasjonens mandat er å fremme menneskerettigheter og demokrati, og at dette også har vært fokus for arbeidet i Palestina.

Norsk Folkehjelp så ingen annen utvei enn å inngå forlik. I år mottar organisasjonen 140 millioner kroner fra USA. Mesteparten av denne støtten går til minerydding.

Mener vilkår er brutt

Det amerikanske byrået for internasjonal utvikling (USAID) har ansvar for det meste av USAs ikke-militære utviklingshjelp. Amerikanske myndigheter mener Norsk Folkehjelp har brutt med ett av vilkårene i en avtale med USAID i 2012 om nødhjelpsleveranser til Sør-Sudan. Folkehjelpen har imidlertid en annen oppfatning og mener de ikke har gjort noe galt.

I forbindelse med kontraktsinngåelsen undertegnet Norsk Folkehjelp også en erklæring om at organisasjonen de ti siste årene ikke hadde hatt noen form for samarbeid eller tilknytning til personer, organisasjoner eller stater som befant seg på USAs forbudslister.

Ulike tolkninger

Folkehjelpen tolket dette som kun å gjelde land og prosjekter der USAIDs midler ble brukt. USAID mener imidlertid at forpliktelsen gjaldt hele Norsk Folkehjelps virksomhet, også når denne er finansiert av andre donorer.

Norsk Folkehjelp bisto i tiåret fram mot 2012 med assistanse med eksplosivrydding i tilknytning til et seismikkprosjekt i Iran. I tillegg gjennomførte en av partnerorganisasjonene kurs i menneskerettigheter og demokrati for ungdom i Gaza. Prosjektene var finansiert og støttet av henholdsvis Norsk Hydro og Norad. Ingen av prosjektene ble finansiert ved hjelp av USAID.

Harde anklager

I en pressemelding sendt ut av amerikanske påtalemyndigheter i forbindelse med saken er kritikken av Norsk Folkehjelp hard. Organisasjonen anklages for å ha bevisst gitt falsk informasjon til amerikanske myndigheter og på den måten ha skjult sin støtte til «terrororganisasjoner og stater som støtter terror».

Assisterende generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Per Nergaard, sier Norsk Folkehjelp er overrasket over det tøffe språket fra amerikanske myndigheter.

– Vi ble overrasket over hardheten i formuleringen, vi var ikke forberedt på det. Men den juridiske forliksteksten er jo mer moderat. Sakens kjerne er jo at vi har hatt en annen fortolkning av avtalen vi inngikk med USAID enn det USAID har hatt. Vi mener selvfølgelig at de to aktuelle prosjektene, eksplosivrydding i Iran og ungdomsprosjektet i Gaza, var gode og helt legitime prosjekter. De var jo heller ikke finansiert av amerikanske penger, ser Nergaard.

Han er tydelig på at denne saken vil få følger for hvordan Norsk Folkehjelp jobber, både i forhold til valg av samarbeidspartnere og med kontraktene de inngår

– Vi håper jo å opprettholde et godt forhold til alle våre donorer, også til USAID. Men det er klart at denne saken viser hvor viktige det er at vi er ekstremt nøye når vi vurderer rekkevidden av de kontraktene vi inngår. Vi må derfor bruke mer tid og ressurser på forarbeid, slik at vi er sikre på at vi ikke gjør noe feil. Det vil prege vårt videre arbeid. Norsk Folkehjelp kan ikke inngå kontrakter som betyr at vi får mindre handlefrihet i forhold til de humanitære eller politiske valg vi skal gjøre.

– Da vil dere heller si nei til støtte?

– Ja, hvis det er for mange restriksjoner og begrensinger i avtalene, så vil vi måtte avstå fra samarbeid, sier Nergaard.

Les mer:

Powered by Labrador CMS