Norsk støtte gjennom Skatt for utvikling kanaliseres gjennom ulike kanaler, blant annet gjennom skattesamarbeid med skatteetatene i flere land. Foto: Norad
Norsk støtte gjennom Skatt for utvikling kanaliseres gjennom ulike kanaler, blant annet gjennom skattesamarbeid med skatteetatene i flere land. Foto: Norad

Kritisk granskning av nordisk skattebistand via Verdensbanken

For å oppnå FNs bærekraftmål er det avgjørende at utviklingsland øker egne inntekter gjennom skatter og avgifter. En ny rapport sår tvil om nordisk skatte-bistand kanalisert gjennom Verdensbanken og IMF bidrar til progressiv skattelegging og en reduksjon i ulikhet i utviklingsland. – Vi påvirker Verdensbanken i riktig retning, svarer UD-statssekretær Bjørg Sandkjær.

Publisert

Verdensbanken er blitt den største formidleren av utviklingsbistand for å styrke skattesystemer rundt om i verden. 60 prosent av «skatt for utvikling»-bistanden fra de nordiske landene blir kanalisert gjennom Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF). 70 prosent av den norsk skattebistand tar denne veien.

Nordiske land har forpliktet seg til å øke bistanden til programmer som «skatt for utvikling» for å fremme nasjonal ressursmobilisering i partnerland. Men denne bistanden skal også bidra til å redusere gapet mellom fattige og rike. Danmark, Finland, Norge og Sverige har siden lanseringen i 2015 vært del av Addis Tax Initiativ for å fremme gode skattesystemer som kan bidra til rettferdig utvikling. En fersk erklæring bygger videre på dette.

En ny rapport «Quality Tax Aid» som åtte nordiske organisasjoner står bak stiller spørsmål om skatte-bistand som kanaliseres gjennom multinasjonale kanaler oppnår målene og er godt nok spisset. Rapporten, som er finansiert av Utenriksdepartementet, mener de multilaterale organisasjonens bistand for å øke nasjonale inntekter mangler tydelige mål og indikatorer.

Vanskelig å vurdere

- Rapporten viser at er umulig å vite om nordisk skattebistand gjennom multilaterale institusjoner bidrar til målene vi har forpliktet oss til i den nye Addis Tax Initiative-erklæringen, spesielt med tanke på ulikhetsbekjempelse, sier Julie Kristine Wood, politisk rådgiver i Tax Justice Network - Norge til Bistandsaktuelt.

Hannah Brejnholt, i Oxfam IBIS Danmark, påpeker at nasjonal ressursmobilisering aldri har vært mer nødvendig for å skape utvikling i land rammet hardt av pandemiens ringvirkninger.

- Det dreier seg ikke bare om mangel på penger, men også om å omfordele midlene. Pengene eksisterer mange steder, men de blir borte og havner på feil stede, sa Brejnholt da hun tirsdag lanserte rapporten.

Hun mente det var vanskelige å vurdere om de nordiske målene blir oppnådd gjennom Verdensbanken.

Strategisk innflytelse

Statssekretær Bjørn Sandkjær i Utenriksdepartementet mener det nordiske representantene i Verdensbankens styre har strategisk innflytelse.

- Vi har klart å heve ambisjonsnivået til Verdensbanken innen arbeidet for økt likhet og mot skatteunndragelse, sa Sandkjær.

Hun understreket at Norge vil fortsette en bred tilnærming til arbeide for å styrke nasjonal ressursmobilisering. Dette får støtte fra sivilsamfunnsorganisasjoner.

- Vi er glade for den nylig varslede økningen til skatt for utvikling i regjeringens budsjettforlik med SV, men mener det må gjøres en jobb for sikre at disse pengene bidrar til progressive skattesystemet i utviklingsland, sier Julie Kristine Wood, politisk rådgiver i Tax Justice Network - Norge.

Powered by Labrador CMS