Norges Røde Kors var den eneste organisasjonen som fikk ny avtale som innebar økt støtte fra Norad i år. Organisasjonen fikk en meget høy poengsum i systemet Norad nå bruker for å vurdere kvaliteten på organisasjonene. Bildet viser David Sosa (26) som jobber på et Røde Kors-prosjekt rettet mot ungdommer i El Salvador.
Foto: Thea Rabe / Røde Kors
Norges Røde Kors var den eneste organisasjonen som fikk ny avtale som innebar økt støtte fra Norad i år. Organisasjonen fikk en meget høy poengsum i systemet Norad nå bruker for å vurdere kvaliteten på organisasjonene. Bildet viser David Sosa (26) som jobber på et Røde Kors-prosjekt rettet mot ungdommer i El Salvador. Foto: Thea Rabe / Røde Kors

Norad-støtte: Åtte fikk ja, 28 nei

Norad setter poeng når de måler kvaliteten på organisasjoner som søker om støtte. Kun åtte organisasjoner av 36 søkere nådde opp.

Publisert

76 poeng var i år den magiske grensen for å få statlig støtte. Åtte organisasjoner nådde opp.

Disse har fått tilbud om til sammen 177 millioner kroner i støtte fra Norad. Totalt søkte 36 organisasjoner. Strengere kvalitetskrav til organisasjonene samt regjeringens ønske om færre avtaler i norsk bistand gjør at det er vanskeligere enn noengang å få tildelt støtte.

– Det er stor konkurranse om tilskuddsmidlene til sivilsamfunnsorganisasjoner og det skal det være også. Ingen har krav på offentlige bistandsmidler. Vi prioriterer de organisasjonene som er best i stand til å oppnå gode resultater, sier avdelingsdirektør Wenche Fone i avdeling for sivilt samfunn i Norad.

I tillegg til de åtte som fikk nye avtaler i år, har Norad løpende flerårige avtaler med nærmere 50 norske organisasjoner. Totalt fordeler direktoratet om lag 1,6 milliarder kroner årlig via bevilgningen til sivilt samfunn.

Nytt rangeringssystem

Røde Kors Norge var den eneste av årets søkere som har fått tilbud om mer penger i år enn de fikk i fjor – en økning fra 70 millioner kroner i fjor til 77 millioner kroner i år. Det er ikke tilfeldig. Med 96 poeng skåret Røde Kors nemlig klart høyest i rangeringssystemet som brukes for å måle kvaliteten på søkerorganisasjonene. Systemet bærer det kryptiske navnet RAM-light. Norad begynte å bruke det for to år siden.

– Ved hjelp av vårt kvalitetssystem sammenligner vi organisasjonene. Vi gir dem poeng etter 14 standarder som omhandler blant annet økonomiforvaltning, evne til mål- og resultatstyring og oppnådde resultater, sier Fone.

Lav poengsum = kutt

Søkerorganisasjonene kan oppnå maks seks poeng i de ulike kategoriene, men noen av kategoriene teller dobbelt. Røde Kors fikk fem i mange kategorier. WWF, Norges Speiderforbund og Utviklingsfondet fikk også ganske høye poengsummer med mange firere og femmere. Det var nok til at Norad lot dem beholde samme pengestøtte som i fjor. Andre organisasjoner fikk lavere poengsum, noe som resulterte i kutt.

I år gikk det en grense ved 76 poeng. Organisasjonene som fikk lavere poengsum enn dette fikk enten avslag eller beskjed om at avtalene deres fases ut. Blant dem finner vi organisasjoner som i mange år har hatt avtaler med Norad: for eksempel Utdanningsforbundet.

Burmakomiteen, som tidligere har fått støtte via UD og Norad, endte på 57 poeng og fikk sin søknad avslått. Kjell Magne Bondeviks Oslo-senter ble tildelt ett poeng mer (58 poeng), og fikk også avslag. Organisasjonene som har fått avslag eller som vil bli faset ut, skårer generelt lavt på økonomiforvaltning, kostnadseffektivitet og oppnådde resultater.

Kirkens Nødhjelp best i fjor

Under søknadsrunden i fjor ble 12 organisasjoner rangert (mot 36 i år). Ingen av de samme organisasjonene er vurdert begge årene, og tallene fra ifjor er ikke direkte sammenlignbare med årets fordi Norad har endret litt på selve poengfordelingen. I 2016 vurderte Norad at Kirkens Nødhjelp var best med 82 poeng, Norsk Folkehjelp nummer to med 80 poeng. Et stykke bak kom så Care Norge med 74 poeng, Plan Norge med 68 poeng og SOS-barnebyer med 67 poeng. Nederst av de som ble rangert ifjor kom Norges Idrettsforbund og Norsk Sykepleierforbund med 53 og 50 poeng. De to "vinnerne", Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp, ble belønnet solide økninger i støtten fra Norad. Organisasjonene som gjorde det dårlig fikk redusert støtte.

Favorisere de store?

Resultatene både for i år og ifjor gir en klar indikasjon på at det er de store og profesjonelle organisasjonene som skårer høyest i Norads kvalitetssystem. Organisasjoner som Røde Kors, Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp. Avdelingsdirektør Wenche Fone er fornøyd med det.

– Det er betryggende at de store organisasjonene scorer bra, all den tid store bistandsmidler blir kanalisert via dem. De vil ofte komme bedre ut, ettersom de har mer ressurser for å etablere solide systemer innen disse områdene, men flere mindre organisasjoner har i denne og tidligere runder kommet godt ut.

– Men vil ikke et system hvor de store gjør det best etterhvert redusere mangfoldet av organisasjoner som får støtte?

– I 2016 hadde Norad 55 avtaler med norske organisasjoner. Disse jobber bredt både geografisk og tematisk. De årlige tilskuddene varierer mye; fra 200 millioner kroner til 300 000 kroner. Og over en tredjedel av avtalene var på under 3 millioner kroner. Så mangfoldet kan sies å være ivaretatt, sier Fone.

Disse åtte fikk nye avtaler i år. Poengsummen de fikk av Norad står siden av

Adina

76 poeng

Avtalebeløp 2017: 720.000
Avtalelengde: 3 år

Fagforbundet Telemark

79 poeng

Avtalebeløp 2017: 1.360.000
Avtalelengde: 18 måneder

Kvekerhjelpen

76 poeng

Avtalebeløp 2017: 2.560.000
Avtalelengde: 3 år

Naturvernforbundet

78 poeng

Avtalebeløp 2017: 6.375.000
Avtalelengde: 4 år

Norges Røde Kors

96 poeng

Avtalebeløp 2017: 77.000.000
Avtalelengde: 4 år

Norges Speiderforbund

83 poeng

Avtalebeløp 2017: 600.000
Avtalelengde: 3 år

Utviklingsfondet

81 poeng

Avtalebeløp 2017: 41.000.000
Avtalelengde: 4 år

WWF

87 poeng

Avtalebeløp 2017: 47.000.000
Avtalelengde: 4 år

Utfasing eller avslag:

Utdanningsforbundet

62 poeng

Fases ut

FIAN

59 poeng

Fases ut

Hauge Microfinans

50 poeng

Fases ut

Den norske Burma-komite

57 poeng

Avslag

Oslo-senteret

58 poeng

Avslag

YS

50 poeng

Avslag

Powered by Labrador CMS