Filter Nyheter har avslørt at UD og Klima- og Miljødepartementet nå gransker bruken av tilskudd til 'foreningenen' Rhipto som har fått i alt nærmere 57 millioner kroner for sitt analysearbeid. Ifølge Filter vil departementene trolig be om at flere millioner kroner betales tilbake. Foto: Jan Speed.
Filter Nyheter har avslørt at UD og Klima- og Miljødepartementet nå gransker bruken av tilskudd til "foreningenen" Rhipto som har fått i alt nærmere 57 millioner kroner for sitt analysearbeid. Ifølge Filter vil departementene trolig be om at flere millioner kroner betales tilbake. Foto: Jan Speed.

Departementer gransker tilskudd til norsk analysefirma

Norske Rhipto Rapid Response har gjennom en årrekke levert analyser til blant annet Utenriksdepartementet og Klima- og miljøverndepartementet. Nå gransker departmentene Rhipto på grunn av mistanke om at offentlige tilskudd er blitt misbrukt, melder Filter Nyheter.

Publisert

Over en periode på sju år har Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet (KLD) betalt ut 56,9 millioner kroner i tilskudd til Rhipto.

Alle pengene er hentet fra ulike deler av bistandsabudsjettet, Rhipo har fått støtte fra poster for for Internasjonale klima og utviklingstiltak, Fred, sikkerhet og globalt samarbeid samt Fred forsoning og demokrati.

Taliban-rapport vakte opsikt

Rhipto, som er registrert som en forening i Brønnøysundregisteret og derfor ikke pliktig til å levere offentlig regnskap, har gjennom en årrekke levert analyser som er blitt brukt som en del av grunnlaget for beslutninger i UD og KLD.

Det har vært analyser av blant annet terrorfinansiering, miljøkriminalitet og organisert kriminalitet.

Blant annet fikk en rapport fra Riptho, hvor det ble hevdet at Taliban gikk fra dør til dør for å jakte på folk etter Kabul falt, stor omtale.

Morgenbladet intervjuet tidligere i høst flere eksperter som var kritiske til innholdet i rapporten og som blant annet stilte spørsmål ved kildegrunnlaget.

UD og KLD frykter misbruk

Filter Nyheter skriver nå at Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet frykter at Rhipto har misbrukt offentlige tilskudd.

Kontrollenhetene i både UD og i KLD har siden april gransket pengebruken i det norske selskapet og ifølge Filter Nyheter krever begge departementene store summer tilbakebetalt.

Det skal dreie seg om flere millioner kroner. UD og KLD skal komme med en tilsynsrapport senere i høst.

- Kontrolldirektørene i KLD og UD har satt i gang et felles tilsyn med Rhipto etter at det oppstod spørsmål rundt regnskapet for 2020. KLD har krevd tilbakebetaling av tilskuddsmidler fra Rhipto under avtalen, sier kommunikasjonssjef Jo Randen i Klima- og miljødepartementet til Filter Nyheter.

I den omfattende artikkelen til Filter står det at Rhiptos besøksadresse var på et kontorfellesskap i Lillehammer. I september i år flyttet Rhipto til Storgata 54 i Lillehammer. Bank- og eiendomsmeglerkjeden som holder til der, sier til Filter Nyheter at det ikke er andre kontorer i bygningen.

Vil ikke svare

Filter oppgir at de i over syv dager har forsøkt å komme i kontakt med virksomhetens direktør og via advokaten hans. Ingen av henvendelsene er blitt besvart. Heller ikke forespørsler til personen som er oppgitt som viseadministrerende direktør er blitt besvart. Heller ikke Rhiptos regnskapsfører vil uttale seg.

UD har avslått å svare Filter Nyheter på spørsmål om tilskuddsforvaltningen i saken.

Powered by Labrador CMS