Ingrid Fiskaa får en sentral rolle i Stortinget som utviklingspolitisk talsperson for SV. Støre-regjeringen skal gå til SV først for å lose sine saker gjennom i Stortinget. Foto: Javad M. Parsa / NTB
Ingrid Fiskaa får en sentral rolle i Stortinget som utviklingspolitisk talsperson for SV. Støre-regjeringen skal gå til SV først for å lose sine saker gjennom i Stortinget. Foto: Javad M. Parsa / NTB

Disse skal fronte utviklingspolitikken på Stortinget

Sentrale politikere skal fronte utviklingspolitikken på Stortinget de neste fire åra. Her er navnene og noen av sakene de vil legge vekt på.

Publisert

Tidligere statsråder, partiledere og erfarne stortingspolitikere skal prøve å påvirke utviklingspolitikken til Jonas Gahr Støres mindretallsregjering.

Ingrid Fiskaa blir SVs talsperson i Stortingets utenriks- og forsvarskomite. Hun får en viktig rolle, siden SV er partiet Ap og Sp vil gå til først for å lose sine budsjetter gjennom i Stortinget.

Fiskaa var statssekretær i Utenriksdepartementet fra 2009 til 2012 under den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen. Da markerte hun seg særlig med den daværende regjeringens arbeid mot kapitalflukt og for å støtte økt skatteinngang i utviklingsland. Det er to områder også Støre-regjeringen lover å vektlegge.

SV ønsker foreløpig ikke å blinke ut hvor de vil utfordre regjeringen. Fiskaa sier i en epost til Bistandsaktuelt at partiet ennå ikke har fastlagt hvilke saker partiet vil prioritere i denne budsjettrunden.

Vil ha treffsikker bistand

Ine Eriksen Søreide, med fire år som utenriksminister bak seg, skal lede utenrikskomiteen. Hun mener at mye av det Ap- og Sp-regjeringen har varslet i Hurdalsplattformen på utviklingsområdet er velkjent politikk. Samtidig lover hun å følge med på det Høyre ser som kursendringer.

- Støres regjering forslår blant annet å foreta en kritisk gjennomgang av bruken av globale fond for å sikre mest mulig effektiv utviklingsbistand. Det er positivt med vurderinger av bistandsmidler for å sikre at de brukes mest mulig effektivt, men fond har i flere sammenhenger vist seg å ha bedre måloppnåelse enn annen bistand, sa hun i en epost til Bistandsaktuelt tidligere i forrige uke.

Høyre savner omtale i regjeringsplattformen om oppfølging av tiltak som Solberg-regjeringen gjennomførte for å gjøre bistanden mer treffsikker og resultatorientert.

- Det er få signaler i regjeringsplattformen som tilsier at dette blir fulgt opp av den nye regjeringen, så dette tenker vi å følge opp fra Stortinget, sier Eriksen Søreide.

Offensiv Ulstein gir ros for helse

KrF får Dag-Inge Ulstein som utviklingspolitisk talsperson. Etter nærmere tre år som utviklingsminister går han i utenrikskomiteen. Ulstein ga under trontaledebatten i Stortinget før helga ros til regjeringen for at den vil videreføre satsingen på global helse.

- Norges lederrolle er bygget opp gjennom flere tiår, og ulike politiske ledere. Det må forvalte godt framover, sa han om den norske helsebistanden.

Ulstein pekte også på at flere av tiltakene som varsles i Hurdalsplattformen allerede er påbegynt eller gjennomført av Solberg-regjeringen. Det gjelder planene om å endre bistandsprogrammet «Olje for utvikling» bort fra olje, og økt satsing på fornybar energi.

KrF falt under sperregrensa, og sitter etter valget kun igjen med tre mandater på Stortinget. Partiet har likevel valgt å prioritere en plass i utenrikskomiteen. Det kan tyde på at KrF har tenkt å gjøre utviklingspolitikk til en viktig sak for å bygge opp partiet igjen.

Rødt fronter vaksiner

Flere partier topper laget på utenriks. Blant dem Rødt, som får partileder Bjørnar Moxnes som talsperson i utviklingspolitikken. Han skriver i en epost til Bistandsaktuelt at han støtter mange av intensjonene i Støre-regjeringens plattform.

Moxnes viser til regjeringens ønske om å bekjempe ulikhet og styrke offentlig velferd i utviklingsland. Han mener imidlertid at plattformen er for lite konkret. Moxnes savner tiltak på helseområdet, og spør:

- Hva vil regjeringa velge når det gjelder å sikre covid-vaksiner til folk i fattige land som krever at Norge støtter forslaget om å dele vaksineteknologi og oppheve patenter, på bekostning av superprofitten til legemiddelgigantene?

Moxnes sier at Rødts bistandspolitikk bygger på prinsippene om at bistand skal være lokalt forankret, basert på solidaritet og bidra til omfordeling og bekjempelse av fattigdom.

- Vi skal jobbe for at Norge i alle internasjonale forhandlinger støtter befolkningen i andre land og deres selvråderett, og sier nei til handelsavtaler der rike land og store selskaper prioriteres framfor velferd, sosial utjevning, klima og demokrati, lover han.

- Uklokt å øke bistand

FrP, der Christian Tybring-Gjedde fortsetter som utviklingspolitisk talsperson, står for den mest radikale opposisjonspolitikken på det nye Stortinget. Partiet ønsker i den kommende perioden å redusere norsk utviklingsbistand og få til en tydeligere vektlegging av resultater og mål i bistanden.

- Man bør ikke kritisere en regjering før den har gjort noe. Men signalene om å øke bistanden vesentlig, uten noen form for resultatmål eller kriterier, er uklok, skriver han i en epost.

Tybring-Gjedde mener at dagens bistand ikke bidrar til å gjøre mottagerne uavhengige av bistand over tid.

Venstre: Demokrati og rettsstat

I Venstre blir partileder Guri Melby talsperson på feltet. Hun er fornøyd med at den nye regjeringen freder målet om å sette av én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) til bistand. Hun håper Solberg-regjeringens klimainvesteringsfond, som ble lansert i sommer, vil leve videre. Melby mener at omtale av behovet for demokrati og rettsstat mangler i Hurdalsplattformen.

- Det som bekymrer meg er at de ikke har fremmet demokrati og rettsstat som viktige prioriteringer. Hvis det demokratiske rammeverket ikke er der, blir det vanskeligere å få uttelling for støtte på andre områder, skriver Melby i en epost.

Hun sier at økt støtte til rettsstatsprinsipper, menneskerettigheter og rettferdige skattesystemer blir viktige saker for Venstre.

Miljøpartiet De Grønne får ingen representanter i utenrikskomiteen. Partiet opplyser at det er partileder Une Bastholm og utenrikspolitisk talsperson Sigrid Z. Heiberg (ikke på Stortinget) som skal fronte utviklingspolitikken.

Fra regjeringspartiene skal Kari Henriksen, med lang erfaring på ulike saksfelt på Stortinget, lede Aps fraksjon i utenrikskomiteen. Partiet har fire representanter i komiteen, og har ikke avgjort hvem som får ansvar for utviklingspolitikken. Sp har to representanter i komiteen, tidligere statsråd Marit Arnstad og Bent Fasteraune. Arnstad er også parlamentarisk leder for Sp.

Powered by Labrador CMS