Oljefondet øker sine investeringer i Afrika. Bildet er fra børsen i Lagos, Nigeria. Foto: Joe Penney / REUTERS / NTB scanpix

Oljefondet øker i Afrika

Oljefondet investerte i fjor i aksjer i to nye afrikanske land. Samtidig øker de samlede investeringene i Afrika.

Publisert

Den norske oljeformuen er i hovedsak investert i rike land. Samtidig har mange pekt på at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) kan være egnet til å tilføre utviklingsland nødvendig kapital for utvikling.

I regjeringsplattformen fra høsten 2013 sa Høyre og FrP at det skal opprettes et eget investeringsprogram innen Oljefondet for å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land, samt fremvoksende markeder.

Et slikt program foreløpig ikke opprettet. Ni av ti kroner er fortsatt investert i rike land i Europa, Nord-Amerika og Asia. Årsrapporten for Oljefondet, som ble lagt fram i dag, viser imidlertid at investeringene i mellominntektsland i Afrika og Asia har økt.

Nye land

I Afrika er investeringene økt med 7,3 milliarder kroner. To nye land, Mauritius og Ghana, er inkludert på lista over land det investeres i.

Økningen innebærer etter Bistandsaktuelts utregning at Afrikas andel av Oljefondets aksjeinvesteringer øker fra 0,69 prosent til 0,73 prosent.

Grafisk framstilling av Oljefondets investeringer i Afrika. Sør-Afrika og Egypt er de to viktigste landene.

Sør-Afrika er fortsatt det viktigste landet for norske investeringer, med aksjeinvesteringer på 22,7 milliarder kroner 31. desember 2014. Fondet er i ferd med å trekke seg ut av en rekke gruveselskaper verden over. Dette ser imidlertid ikke ut til å ha svekket Sør-Afrika som investeringsland, selv om gruveindustri er dominerende på børsen i Johannesburg.

Utviklingsbank

I tillegg har Oljefondet tegnet seg for 1,2 milliarder kroner i obligasjoner i African Development Bank (Afrikabanken).

Afrikabanken er en regional bank skal bidra til utvikling på det afrikanske kontinentet, og Norge har lenge vært en av aksjonærene.

Til sammen er det plassert 13,3 milliarder kroner av oljeformuen i obligasjoner i Afrika.

Nedgang i Brasil

I Sør-Amerika har aksjeinvesteringene i Brasil gått betydelig ned, i takt med at de økonomiske utsiktene for landet ser dårligere ut enn på lenge.

Samtidig har det ikke vært noen større økning i andre viktige latinamerikanske land som Chile og Mexico. Samlet har Latin-Amerikas andel av aksjeinvesteringene falt.

Økning i Asia

I Asia har fondet fordoblet investeringene i aksjer i Kina til 114,5 milliarder kroner. I tillegg er det økning i investeringene i India og andre ekspansive mellominntektsland som Indonesia, Filippinene, Malaysia, Vietnam og Tyrkia.

Samlet utgjorde fondet 6431 milliarder kroner ved årsskiftet. Investeringene er fordelt på aksjer, verdipapirer (statsgjeld og lån til banker og private selskaper) og eiendom. 78,2 prosent, eller nesten åtte av ti kroner, var plassert i Europa og Nord-Amerika. 2,3 prosent var investert i Latin-Amerika, 15,5 prosent i Asia og 0,7 prosent i Afrika.

Powered by Labrador CMS