Etter maktovertagelsen i Afghanistan har Taliban innført en rekke forbud mot kvinner og jenter yrkesdeltagelse og utdanning. I går vedtok et enstemmig sikkerhetsråd en resolusjon som krever at Taliban reverserer tiltakene. Bildet er tatt i Kabul i januar i fjor.
Etter maktovertagelsen i Afghanistan har Taliban innført en rekke forbud mot kvinner og jenter yrkesdeltagelse og utdanning. I går vedtok et enstemmig sikkerhetsråd en resolusjon som krever at Taliban reverserer tiltakene. Bildet er tatt i Kabul i januar i fjor.

FNs sikkerhetsråd krever at Taliban reverserer kvinneforbud

FNs sikkerhetsråd har vedtatt en resolusjon der de krever at Taliban raskt reverserer alle restriktive tiltak rettet mot kvinner.

Publisert Oppdatert

Etter maktovertagelsen i Afghanistan har Taliban innført en rekke forbud mot kvinner og jenters yrkesdeltagelse og utdanning.

FNs sikkerhetsråd vedtok i går en resolusjon om krever at Taliban reverserer disse tiltakene. Den enstemmige vedtatte resolusjonen la til at et Taliban-forbud mot at afghanske kvinner skal kunne jobbe for FN, kunngjort tidligere i april, undergraver menneskerettigheter og humanitære prinsipper. De kaller også forbudet for enestående i FN-historien.

Resolusjonen ble utarbeidet av De forente arabiske emirater og Japan og krever «full, likestilt og trygg» deltagelsen i det afghanske samfunnet for afghanske kvinner og jenter.

–Verden vil ikke sitte stille og se på at afghanske kvinner fjernet fra samfunnet, sa Lana Nusseibeh, FN-representant fra De forente arabiske emirater - som sammen med Japan utarbeidet resolusjonen.

Oppfordring til medlemsland

I etterkant av at Taliban igjen tok makten i Afghanistan i august 2021, har de innført flere forbud som hindrer kvinner og jenter fra å blant annet gå på skole og universitet eller fra å jobbe.

Sikkerhetsrådet krever at Taliban raskt gir kvinner tilgang til utdanning, arbeid, bevegelsesfrihet og likeverdig deltakelse i det offentlige. Resolusjonen oppfordrer også FNs medlemsland til å bruke sin innflytelse overfor Taliban for å sikre at praksisen rettet mot kvinner og jenter blir reversert.

Selv om kritikken fra Sikkerhetsrådet er tydelig, går det ikke klart fram hva som vil bli reaksjonen fra FN hvis Taliban fortsetter med sin kvinnefiendtlige politikk.

Det er blitt spekulert om at FN vil trekke seg ut av Afghanistan, men foreløpig er det ikke noe som tyder på at det vil skje. FN har bedt sine ansatte om å holde seg hjemme, og det gjøres nå en gjennomgang av organisasjonens arbeid som skal være ferdig 5. mai.

Det anslås at rundt to tredjedeler av Afghanistans befolkning på 40 millioner er avhengige av humanitær hjelp.

Powered by Labrador CMS