Taliban tyr til stadig mer og strengere straffer, ifølge en ny rapport fra FN. Ofte er det kvinner og unge jenter som straffes for "moralske forbrytelser". Bildet er fra en demonstrasjon hvor kvinner demonstrerer for sin rett til utdanning.

FN-rapport om Talibans straffemetoder:

16 år gammel jente fikk 50 piskeslag for å ha rømt hjemmefra

En fersk FN-rapport dokumenterer hvordan Talibans styre blir stadig mer brutalt. Jenter piskes fordi de har rømt hjemmefra eller at anklene deres synes. Islamistene har også dømt 37 personer til døden ved steining. Som forrige gang Taliban hadde makten blir straffene også utført foran publikum på idrettsarenaer.

Publisert Oppdatert

Taliban ble beryktet verden over for sine brutale offentlige henrettelser og straffemetoder da de styrte Afghanistan på 90-tallet.

En ny rapport fra FN-organisasjonen UNAMA viser at den islamistiske regjeringen i Kabul igjen er i ferd med å trappe opp bruken av harde fysiske avstraffelser.

I rapporten dokumenteres over 60 tilfeller av fysisk straff for blant annet «umoralske handlinger» og forbrytelsen «å rømme hjemmefra». Det er kun kvinner som straffes for dette, og en vanlig straff er mellom 30 og 39 piskeslag.

Men straffen kan også være opptil 100 piskeslag.

Noen av avstraffelsene er idømt av rettslige instanser på ulike nivåer, andre utføres av lokale autoritetspersoner på eget initiativ. For eksempel lokalt politi som ser en kvinne gå uten mannlig følge eller en maktperson som selv bestemmer seg for å gripe inn.

Unge jenter piskes

Noen eksempler fra rapporten:

27. desember 2021: En 16 år gammel jente og en 18 år gammel gutt fikk 50 piskeslag hver for å ha rømt hjemmefra i Baghlan-provinsen.

9. juli 2022: Åtte kvinner og fem menn ble pisket for «umoralske handlinger» i Takhar-provinsen.

19. november 2022: En 17 år gammel gutt ble pisket 60 ganger for å ha stjålet matolje

30. november 2022: En kvinne og en mann ble pisket og slått for «utroskap» og for å ha «stukket hjemmefra» i Samangan-provinsen. Kvinnen døde av skadene hun fikk og kroppen ble levert til familien.

6. november 2022: Seks unge kvinner ble arrestert i Kabul fordi anklene deres var synlige. De ble slått med stokker og kabler.

Straffes på idrettsarenaer

Det fremgår også at det har vært en rekke tilfeller hvor avstraffelsene av kvinner og menn har skjedd foran tusenvis av mennesker på idrettsarenaer, slik Taliban var beryktet for på 90-tallet.

For eksempel ble 14 personer pisket på en fotballstadion i Logar provinsen 23. november i fjor.

Ifølge FN-rapporten har antallet piskinger og andre fysiske avstraffelser økt det siste året.

Taliban tok makten i august 2021, og fram til september 2022 har FN dokumentert minst 18 tilfeller av grove fysiske avstraffelser. Det kan se ut som Talibans ledelse syntes det var for lite pisking. Ifølge FN-rapporten skal de nemlig ha hatt et møte med afghanske dommere i september i fjor. Og etter det har antallet piskinger og andre avstraffelser økt kraftig – fra september 2022 til april 2023 dokumenterte FN minst 43 tilfeller.

Rettsløse kvinner

Det fremgår av rapporten at kvinner er særlig utsatt for straff, selv om mange menn også bankes opp og piskes. Kvinner straffes for en rekke «moralske forbrytelser», som å ikke være kledd i tråd med de kravene Taliban har satt, for «utroskap» og for å ha forlatt hjemmet uten mannlig følge eller å ha «stukket av» uten å informere familien.

«At de som har makten i landet nekter kvinnelige advokater å jobbe, samt at de stenger kvinnelige dommere ute fra rettssystemet, har negativ effekt på kvinners mulighet til få juridisk representasjon, likhet for loven og tilgang til rettferdighet», heter det i rapporten.

37 dømt til døden ved steining

Bildet av et stadig mer drakonisk regime forsterkes av tall som det uavhengige Afghan Analyst Network har systematisert. Det er uklart hvor mange henrettelser makthaverne i Afghanistan har gjennomført i landet siden de tok makten. I en video på Talibans egen Youtube-kanal gikk assisterende justisminister Abdul Malek Haqqani gjennom flere hundre dommer som er blitt avsagt etter at Taliban tok makten.

Blant annet:

175 dødsdommer

37 domfelte er dømt til steining

4 domfelte er dømt til å få en mur veltet over seg

Ifølge Haqqani skal dødsdommene gjennomgås av et høyere rettsorgan før de blir gjennomført.

Powered by Labrador CMS