Kirkens Nødhjelp skulle blant annet bidra til å gi somalisk ungdom alternativer til piratvirksomhet. Men millioner av kroner er sporløst forsvunnet. Her skuer en pirat ut mot et lasteskip som ble holdt av sjørøvere i 2010, det året KN-prosjektet startet opp i Somalia.

Bistand til Somalia:

Rederiforbundet er «skuffet» etter avsløringer om million-svindel i Kirkens Nødhjelps pirat-prosjekt

Hjelpeorganisasjonen rapporterte om «gode resultater», men kan ikke lenger gjøre rede for hvor mange pirater som faktisk har fått en utdannelse. Nå uttrykker KNs partnere misnøye over manglende kontroll. – Det er beklagelig at midler som var tiltenkt sårbare grupper kan ha gått tapt, sier Harald Solberg i Rederiforbundet.

Publisert Oppdatert
30-åringen hadde «byttet ut» en kalashnikov med en skrutrekker da KN publiserte artikkelen «Fra Pirat til elektriker» på egne nettsider.

– Jeg er stolt av å kunne forsørge familien min med ærlig tjente penger, sier den tidligere piraten til Kirkens Nødhjelps (KN) utsendte.

30-åringen fra «pirat-landsbyen» Eyl hadde «byttet ut kamuflasjeuniform og kalashnikov-gevær med kjeledress og skrutrekker» da KN publiserte artikkelen «Fra pirat til elektriker» på egne nettsider. Artikkelen har ligget åpent tilgjengelig i flere år, men nå er den slettet.

Da KN i 2010 startet anti-pirat-prosjektet i Somalia, var bakteppet at piratvirksomheten utenfor den somaliske kysten hadde vært en stor trussel mot internasjonal skipsfart.

Siden den gang har både Kirkens Nødhjelp og hjelpeorganisasjonens partnere i den norske shippingbransjen publisert en rekke artikler om hvor vellykket satsingen på «yrkesrettet utdanning og rehabilitering av tidligere pirater» var. 

«På det meste ble skip kapret hver eneste uke, og piratene tilranet seg milliarder av kroner i løsepenger. Mens verdenssamfunnet i all hovedsak har møtt den sjøfarne kriminaliteten med militær tilstedeværelse og bygging av kjempefengsler, åpnet Kirkens Nødhjelps senter for omskolering av pirater ved kysten av Somalia i mai 2010», het det i den nå slettede KN-artikkelen.

Med økonomisk støtte fra blant annet norske myndigheter, Rederiforbundet og flere av deres medlemmer «har antipiratprosjektet gitt svært gode resultater», het det.

Men nå, i 2024, kan ikke Kirkens Nødhjelp svare på hvor mange tidligere pirater som faktisk har fått en utdannelse, eller en jobb. For som Panorama nylig avslørte har KNs piratprosjekt vært utsatt for omfattende og systematisk svindel – i millionklassen. Norad mener store deler av pengene er stjålet. 

Dette er saken:

  • I 2010 startet Kirkens Nødhjelp et program hvor målet var å gi somalisk ungdom utdanning og jobbmuligheter, som et alternativ til kriminalitet og ekstremisme. I perioden 2010–2021 ble 10,7 millioner kroner, inkludert over 6 millioner i norsk offentlig støtte, gitt til prosjektet.
  • Nå er det klart at millioner av norske bistandskroner er borte etter systematisk svindel.
  • Norad har krevd tilbakebetaling av 4,7 millioner kroner, den summen av offentlige midler direktoratet er sikre på at er tapt. Totalt var den offentlige støtten på 6,4 millioner kroner.
  • Saken har ført til at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er kontaktet for å vurdere risikoen for at norske bistandsmidler har endt opp hos terrorgrupper. PST mener dette ikke kan utelukkes

Rederiforbundet: – Skuffet

– Det er beklagelig at midler som var tiltenkt sårbare grupper kan ha gått tapt. Å gi ungdom mulighet til å søke seg til yrkeslivet og dermed redusere grunnlaget for piratvirksomhet var et nyskapende prosjekt i en tid der piratvirksomhet mot vår næring var omfattende, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg. 

Han forteller at forbundet støttet KN med 1,1 millioner kroner i årene 2010-2014.

– Vi deltok fordi vi mener prosjektets formål var godt; å bidra til forebyggende langsiktig arbeid for ungdom på land som et ledd i å redusere rekrutteringen til piratvirksomhet mot skip langs kysten av Somalia. Informasjonskampanjer mot rekruttering til piratvirksomhet og yrkesopplæring av blant annet elektrikere, snekkere og butikkeiere var en del av prosjektet, sier Solberg.

Norad har krevd 4,7 millioner kroner tilbakebetalt og regner mesteparten av de offentlige midlene prosjektet har fått tilbake til 2011 som tapt. Rederiforbundet sier at de kjenner saken bare gjennom media, og vil ta kontakt med KN for en redegjørelse.

– Hva tenker Rederiforbundet om at Kirkens Nødhjelp har hatt så dårlig kontroll i dette programmet at underslag i millionklassen var mulig?

– Vi er skuffet dersom det viser seg at KN har hatt dårlig styring med prosjektet.

Kirkens Nødhjelp i 2015: «Gode resultater»

I et tema-magasin KN selv produserte om den norske pirat-innsatsen i 2015, skrev daværende generalsekretær Anne Marie Helland om hvorfor organisasjonen bestemte seg for «å ta tak i» at ungdom ble rekruttert til sjørøveri – som bidro til å øke «narkotika- og våpenhandel, prostitusjon og annen adferd som bryter ned lokalsamfunn».

Tiltak mot piratnettverk på land er «billigere enn en kostbar militær aksjon i Adenbukta», argumenterte KNs generalsekretær i organisasjonens egenproduserte magasin fra 2015.

Tiltak mot piratnettverkene på land er «billigere enn en kostbar militær aksjon i Adenbukta», argumenterte generalsekretæren i KN-magasinet «Piratene i Puntland», og fremholdt at prosjektet hadde gitt utdanning til mer enn «700 ekspirater og ungdommer», samt at det var «oppnådd gode resultater».

To år senere kom en uavhengig evalueringsrapport KN selv hadde bestilt:

Kirkens Nødhjelp «er en pioner» i arbeidet med Alternative Livelihood to Piracy-programmet, heter det i evalueringen som fremholdt at 700 ungdommer – tidligere pirater og andre som hadde mistet levebrødet som fiskere – hadde fått yrkesutdanning  i Puntland mellom 2011 og 2014. Året etter skal ytterligere 160 ha fått yrkesopplæring, og «det ble ikke rapportert at noen vendte tilbake til piratvirksomhet – snarere tvert imot». 

Teamet bak evalueringen skrev at Alternative Livelihood to Piracy-programmet skulle videreutvikles fordi det var «svært vellykket».

Evalueringen konkluderer med at prosjektet har bidratt til å «reformere pirater», samt at det ikke er avdekket mislighold «grunnet KNs sterke finansielle kontrollmekanismer» – et budskap som står i sterk kontrast til svarene fra KN i 2024, der hjelporganisasjonen ikke kan gjøre rede for hvor mange pirater som har fått en utdannelse eller hvor mange penger som nå er sporløst forsvunnet.

- Skulle bidra til stabilisering

Også shipping-giganten Odfjell samarbeidet med KN om prosjektet, og omtalte de positive funnene fra organisasjonens evaluering på sine nettsider.

Piratvirksomhet er en trussel mot våre sjøfolk, «river ned lokalsamfunn og påvirker regional og internasjonal handel», heter det i en artikkel publisert på Odfjells nettsider der Kirkens Nødhjelp-prosjektet i Somalia omtales i rosende ordelag.

«En uavhengig evalueringsrapport fra Forcier Consulting fra 2017 dokumenterer prosjektets positive effekter: Ingen tilbakevending til piratvirksomhet er rapportert», heter det i en artikkel med tittelen «Fighting piracy with education» .

– Som en global shippingaktør er også vi utsatt for risiko knyttet til piratvirksomhet. Grunnideen i KN-prosjektet var at stabilisering av områdene i deler av Somalia kunne redusere piratvirksomhet, sier Øistein Jensen, Chief Sustainability Officer i Odfjell.

Over telefon forklarer Jensen at Odfjell har støttet prosjektet i to faser, fra 2014 til 2016 og fra 2016 til 2019, med til sammen 600 000 kroner.

– Fra vårt ståsted vurderte vi at dette ville være et godt prosjekt som hjelper mennesker i nød samtidig som det reduserer grunnlaget for piratvirksomhet og risiko for vår industri. Hvis det er slik at midler ikke har kommet frem, synes vi selvsagt dette er svært uheldig.

– God kutyme å informere partnere

Jensen sier de var fornøyd med informasjonen de fikk underveis i prosjektet, til de trakk seg ut i 2019.

– Det er selvfølgelig synd om det ikke har vært tilstrekkelig kontroll i prosjektet, og det hadde vært god kutyme å informere sine partnere om dét. Men jeg vil ikke kritisere KN ytterligere. Vårt inntrykk er at organisasjonen driver mye godt bistandsarbeid i en rekke land.

Oddfjell kommer ikke til å følge opp saken videre og sier at de ikke prioritert kapasitet til å gjøre egen due dilligense på bistandsprosjekter, utover de rapportene de får fra samarbeidspartnere.

– Som de fleste andre shippingaktører er vi selvsagt bekymret for at piratvirksomheten nå, med nye og mer sofistikerte metoder, har tatt seg opp igjen i dette området. Dette er en trussel for internasjonal skipsfart. Hovedårsaken til slike angrep er knyttet til nød og krise, og det var derfor Odfjell valgte å støtte KNs prosjekter, sier Jensen.

Ble angrepet, støttet KNs pirat-prosjekt

Havområdet utenfor Somalia er viktig for internasjonal skipsfart, der skip på vei til og fra Suez-kanalen passerer i stort monn. Grieg Group, med hovedkontor i Bergen, er blant selskapene som har egne erfaringer med de somaliske piratene, spesielt fra det dramatiske, NRK-omtalte, kapringsforsøket mot «Star Istind» i 2008.

«Prosjektet skal bidra til å holde ungdom borte fra trafficking, piratvirksomhet og radikalisering», heter det på Griegs nettsider om samarbeidet med Kirkens Nødhjelp.

Frakteskipet har høyt fribord, som gjorde det vanskelig å borde skipet, og etter flere forsøk skal piratene ha gitt opp. Grieg Foundation, en stiftelsen som eier 25 prosent av Grieg Group, valgte  å bidra med midler til KNs anti-pirat-program, et samarbeid som fortsatt pågår.

Ingen fra Grieg Foundation har ønsket å stille til intervju med Panorama, men i en epost skriver direktør Ingvild Hestad at stiftelsen er orientert om at det har vært underslag av midler Grieg Foundation bidro med til KNs anti-pirat-prosjekt i Somalia.

«Vi har støttet Kirkens Nødhjelp sitt yrkesutdanningsprosjekt for sårbare ungdommer fra 2014-2016 med 300 000 kroner per år. KN har orientert oss om at deler av disse midlene ikke har gått til prosjektet, grunnet mislighold. For det nåværende samarbeidet, i perioden 2021-2024, har KN bekreftet at alle midlene vi har tildelt har gått til prosjektet. Vi har mottatt rapporter og regnskap med antall uteksaminerte elever som samsvarer med prosjektsøknaden som ble innvilget», skriver Hestad. 

Hun vil ikke svare på Panoramas spørsmål om KNs manglende kontroll, om prosjektbeskrivelser og «solskinnshistorier» på egne nettsider, eller hvorvidt stiftelsen vil kreve midler tilbakebetalt. Men i eposten skriver hun at stiftelsen har nulltoleranse for korrupsjon og underslag. 

«Dette er tydelig i kontraktene vi inngår med samarbeidspartnerne våre. Vi jobber kontinuerlig med samarbeidspartnerne våre for å sikre at de har gode rutiner og systemer som sikrer at midlene kommer fram til de som skal ha dem. Vi har et godt samarbeid med Kirkens Nødhjelp og støtter omstruktureringen og forbedringene de har gjort for å forhindre underslag», skriver Hestad.

Kirkens Nødhjelp: - Burde ha informert

Også Kirkens Nødhjelp ønsker å svare skriftlig på Panoramas spørsmål. Utenlandssjef Arne Næss-Holm forklarer den manglende informasjonen til Odfjell og Rederiforbundet slik:

«KN konsentrerte seg om informere nåværende bidragsytere i pågående prosjekt. I ettertid ser vi at vi burde ha informert også enkelte andre donorer, selv om langt tilbake i tid».

–  Rederiforbundet sier til Panorama at de «skuffet» etter panoramas avsløringer – hva tenker dere om en slik tilbakemelding fra en verdifull støttespiller og giver?

«Denne saken er svært alvorlig, og KN er også skuffet og opprørt over svindelen. De siste årene har vi gjort en fullstendig omstrukturering av Somalia-programmet, vi har fysisk tilstedeværelse i Somalia slik at vi kommer nærmere prosjekter og programmer. Økt nærhet betyr også økt kontroll. En fersk tilsynsrapport fra FN-organisasjoner i Somalia viser at Kirkens Nødhjelps interne kontrollsystemer er gode».

 – Både KN og partnere har vært aktive i sin profilering av prosjektet blant annet på sine nettsider. Var KN for ukritiske i sin formidling av tall og «solskinnshistorier» fra dette programmet til sine partnere og til offentligheten?

«Enkelte artikler er fjernet på grunn av sikkerhetsvurderinger. Vi visste ikke at svindelen pågikk i de årene, og formidlet derfor resultater og historier på vanlig måte som vi alltid gjør. Hadde vi visst vi ble svindlet, hadde vi ikke skrevet om prosjektet på våre nettsider og i vårt magasin på den måten vi gjorde».

  – Odfjell refererer eksempelvis til at 800 pirater fått utdannelse på sine nettsider. Disse tallene kan vi ikke lenger stole på, eller?

«Kirkens Nødhjelp har ikke vært eneste bidragsyter til denne utdanningsaktiviteten, og prosjektet har gitt utsatt ungdom utdannelse. Men mange flere kunne fått utdanning hvis svindelen ikke hadde skjedd».

– Hvordan vet dere at midler overført fra Grieg i perioden 2021-2024 i sin helhet har gått til det de var ment til, og hvor mange ungdommer og tidligere pirater har fått yrkesutdanning i denne perioden?

«Vi gjennomførte en fullstendig gjennomgang og en omfattende restrukturering av programmet i Somalia fra 2021, og har nå forsterkede rutiner for kontroll av resultatene i prosjektet. Fra 2021-2023 ble det utdannet 1669 ungdom, og i 2024 er det 391 ungdom under utdanning i dette programmet i Somalia. Grieg Foundation har vært en viktig bidragsyter siden 2021».

Powered by Labrador CMS