– Det er en rekke utfordringer man må ta høyde for når man engasjerer seg i DR Kongo, et fragmentert land, med enorme sikkerhetsutfordringer, sier investeringsdirektør i Norfund Judy Wangari Kinyanjui til Bistandsaktuelt.

Satser på bank-tjenester i DR Kongo:

Ny høyrisiko-investering fra Norfund: – Et land med store muligheter

Væpnede militser, korrupsjon og årtier med politisk ustabilitet. I DR Kongo har bare 12 prosent av landets vel 90 millioner innbyggere en bank-konto. Det vil investeringsdirektør Judy Wangari Kinyanjui i det statlige investeringsfondet Norfund gjøre noe med.

Publisert Oppdatert

Kupp i Myanmar, terror i Mosambik eller borgerkrig i Etiopia.

Norfund har stått i svært krevende situasjoner de siste årene, etter å ha satset store summer i land der andre investorer kanskje ikke våger. Målet er å etablere lønnsomme virksomheter som ellers ikke ville blitt igangsatt i markeder der risikoen er høy.

Nå skal det statlige investeringsfondet satse i et av klodens mest konfliktfylte land.

Sammen med det danske investeringsfondet IFU skal Norfund bidra til den tanzanianske banken CRDBs ekspansjon inn i DR Kongo. Banken ønsker å øke tilgangen til finansielle tjenester for små og mellomstore bedrifter, blant annet med «fokus på kvinner» og ved å låne ut penger til «prosjekter med en grønn profil».

– DR Kongo har enorme utfordringer, men det er også et land med store muligheter, sier Judy Wangari Kinyanjui, investeringsdirektør i Norfund, når Bistandsaktuelt møter henne til en prat under den årlige Norfundkonferansen i Oslo.

– Vil bidra til at folk får bedre liv

Kinyanjui, som jobber ved Norfunds Nairobi-kontor, sier at CRDB er en digital ledestjerne innen banktjenester i hjemlandet, at det er denne kunnskapen de nå vil ta med inn i nabolandet for å tilby tjenester i et marked der et fåtall har en bank-konto.

– Selv om folk flest ikke har en bankkonto, så har veldig mange en mobiltelefon – og med denne kan de gjøre banktransaksjoner, sier Kinyanjui.

Hun sier en viktig del av Norfunds mandat er å skape jobber.

– Brorparten av folk i utviklingsland driver små formelle eller uformelle bedrifter, men for at slike foretak skal vokse, trenger de penger, lån og tilgang til banktjenester slik du og jeg har. Og når man støtter en person – spesielt kvinner – i en afrikansk kontekst, får det ringvirkninger for familie og nærmiljø. Alle mennesker søker et bedre liv for seg og sine og jeg tror CRDB kan bidra til at flere i DR Kongo får et bedre liv, sier Kinyanjui.

Da Norfunds Øst-Afrika-team undersøkte mulighetene for et samarbeid med CRDB, avdekket de at bare 12 prosent av befolkningen i DR Kongo har en bankkonto. Det betyr at nær 80 millioner mennesker ikke er det Kinyanjui omtaler som «finansielt inkludert».

– Når så mange mennesker ikke har en bankkonto, er dét en enorm mulighet for en bank – og for oss med vårt mandat. I Norfund har vi noen kjerneland hvor vi aktivt ser etter investeringsobjekter. DR Kongo er ikke et slikt land, men det er utvilsomt et land hvor vi kan engasjere oss om mulighetene som byr seg er gode nok, sier Kinyanjui.

– Store muligheter i DR Kongo

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund) har som mål å bidra med egenkapital og annen risikokapital, samt yte lån og stille garantier til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland. I partnerskapet med CRDB, vil den tanzanianske banken ha en majoritetsandel på 55 prosent, mens Norfund og danske IFU vil stå for 22,5 prosent av egenkapitalen hver. Investeringen på 30 millioner dollar er en del av bankens ekspansjonsstrategi i det østafrikanske markedet.

Og CRDB er den første tanzanianske banken som våger seg inn i DR Kongo.

Judy Wangari Kinyanjui forteller at Norfund gjorde grundige undersøkelser før avtalen ble underskrevet, og sier CRDB har utarbeidet en detaljert forretningsplan med klare vekstmål. Dersom den første filialen i Lubumbashi går i balanse etter to års drift, vil banken åpne to nye filialer, en i byen Kolowesi og en i hovedstaden Kinshasa.

Om alt går etter planen håper bankledelsen i Dar es Salaam å ha åtte filialer, ti minibanker og 24 000 kongolesiske kunder innen 2030.

– Vi har gjort egne markedsundersøkelser, samt en grundig en aktsomhetsanalyse (due diligence) og er trygge på at både ledelsen og de ansatte som skal til Lubumbashi har kapasiteten som trengs for å sette opp en bank i DR Kongo, sier Kinyanjui.

Tanzania og DR Kongo er viktige handelspartnere og inngikk i 2019 en avtale om bygging av en ny toglinje via Burundi, blant annet fordi kongolesiske bedrifter er avhengig av havnen i Dar es Salaam for import og eksport av varer.

Men tross enorme naturressurser, potensiale for landbrukseksport og verdens nest største regnskog, har årtier med konflikt i DR Kongo bidratt til det FN omtaler som en av verdens mest komplekse humanitære kriser. 75 prosent av befolkningen lever i dyp fattigdom og 27 millioner vet ikke om de har mat på bordet i morgen.

Bakgrunnen er tiår med politisk ustabilitet, og borgerkrig i deler av landet.

Under Norfundkonferansen sist uke inviterte Norfunds Ylva Lindberg (t.v) til en panelsamtale om hvordan næringsaktører skal forholde seg til krevende markeder. I det som var døpt «Should I stay or should I go»-samtalen, løftet Lindberg fram viktigheten av å være en langsiktig investor, som fortsetter engasjementet også når kriser oppstår. På link fortalte CRDB-direktør Abdulmajid Nsekela (t.h) om vurderingene den tanzanianske banken har gjort før oppstarten i DR Kongo. Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland fortalte om organisasjonens arbeidsmetoder i konfliktområder, Fay Chetnakarnkul, Norfunds regiondirektør for Asia, snakket om oppfølgingen av Norfunds investeringer i Myanmar etter kuppet, mens bank-direktør Dimantha Seneviratne beskrev hvordan den srilankiske banken NDB har manøvrert etter urolighetene i Sri Lanka..

– Bekymret for korrupsjonen

– Dette er en høyrisiko-investering. DR Kongo er et krevende land, og CRDB engasjerer seg der for første gang – i et nytt marked som skal bygges opp fra grunnen. Men dette er også høyrisiko fordi Norfund ikke har investert i DR Kongo tidligere, sier Kinyanjui.

– Når dere ser inn i glass-kula, forbereder å skulle takle krevende situasjoner, hva er worst case scenario ved en investering som denne?

– Det er en rekke utfordringer vi må ta høyde for når vi engasjerer seg i et land som DR Kongo, et fragmentert land, med enorme sikkerhetsutfordringer. Men vår største bekymring er nok korrupsjonen, sier Kinyanjui.

Investeringsdirektøren påpeker at DR Kongo i all hovedsak er en cash-økonomi.

– Når man handler med cash, finnes det ofte ikke papir-spor, kvitteringer, og det gjør det krevende å fastslå hvor pengene kommer fra, og hvor de skal. DR Kongo har store korrupsjonsutfordringer, men CRDB har – med støtte av Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC) og Den afrikanske utviklingsbanken (ADB) – styrket sitt «kjenn din kunde»-arbeid og sin anti-hvitvaskings-policy. Det gjør oss tryggere på at banken kan håndtere denne type utfordringer også i DR Kongo, sier Kinyanjui.

– Norfund har stått i krevende situasjoner før, for eksempel etter kuppet i Myanmar. DR Kongo er også et krevende land å manøvrere i – dette er kanskje en investering der spørsmålet ikke er om, men når dere vil støte på relativt store utfordringer?

– Norfund er en langtids-investor, som betyr at vi ikke skal ta ut gevinst i morgen, men at vi skal stå ved CRDBs side både i oppturer og i nedturer. DR Kongo er det vi omtaler som «a green field», og vi vet det vil ta tid før banken oppnår suksess. Men du har rett; de neste årene kan nesten hva som helst skje. Og når ting blir vanskelig, har vi mekanismer som gjør at vi kan fortsette engasjementet. Ledelsen i CRDB kan være helt trygge på at Norfund ikke stikker av om det oppstår kriser eller krevende situasjoner.

– Du har vært involvert i en rekke Norfund-investeringer i afrikanske land. Gjør denne investeringen deg mer nervøs, eller spent, sammenlignet med andre du gjort?

– Ja, begge deler vil jeg si. Dette er også min første investering i DR Kongo, og det er selvfølgelig mye jeg ikke vet sammenlignet med investeringer jeg har bidratt til i Kenya eller Uganda. I Norfund er vi satt opp for å ta risiko. Og vi må være modige, for om vi bare gjør trygge investeringer – som alle andre kan gjøre – hva er da poenget? Så jeg er nok litt nervøs, men også trygg på at dette er riktig, at dette har potensiale til å bli noe stort, hvor vi bidrar til å gjøre livet bedre for tusener av kongolesere, sier Kinyanjui.

Powered by Labrador CMS