Bortsett fra finskeide Nopea Ride, som har et lite antall taxier i hovedstaden Nairobi, er det foreløpig bare 200 registrerte elbiler i Kenya. Her gjøres en av drosjene klar. Foto: Nopea Ride
Bortsett fra finskeide Nopea Ride, som har et lite antall taxier i hovedstaden Nairobi, er det foreløpig bare 200 registrerte elbiler i Kenya. Her gjøres en av drosjene klar. Foto: Nopea Ride

Forsiktig afrikansk satsing på elbiler

Veiene i mange afrikanske land preges av gamle kjøretøy som spyr ut tjukk eksos. Men i flere land bygges det nå ut ladestasjoner for elbiler. Slik skal man minske landenes karbonutslipp og bli mindre avhengig av import av dyrt drivstoff. FN-organisasjonen UNIDO støtter utviklingen.

Publisert

Den globale oppvarmingen har gitt salget av biler som bruker fossilt drivstoff, et skudd for baugen. Mange steder fases nybilsalget av disse forurensende kjøretøyene ut. Elektriske biler er framtiden.

BloombergNEF kom i fjor med en rapport som anslår at på verdensbasis vil salget av elektriske biler ligge på 10 prosent i 2025, 28 prosent i 2030 og 58 prosent i 2040. I dag ligger salget på tre prosent, og flertallet selges i rike land. Norge ligger på topp når det gjelder markedsandelen elbilene har på nybilmarkedet.

I Afrika er elektriske biler fortsatt en sjeldenhet. Og de fleste bensin eller diesel bilene er gamle. Anslagsvis er 80 til 90 prosent av kjøretøyene som importeres til Kenya, Etiopia og Nigeria brukte. I Kenya er gjennomsnittet på importerte biler sju år, mens det i Etiopia og Nigeria er 11 år.

Katherine Collett, som jobber med fornybar energi ved Universitetet i Oxford, beskriver dette som et «høna og egget-problem».

- Ingen ønsker å investere i elektriske ladestasjoner før det er nok elbiler til å gjøre det lønnsomt. Men ingen vil kjøpe en elbil de ikke får ladet, skriver hun i bladet Nature.

Ladestasjoner i Kenya

Likevel er det så smått begynt å skje noe i flere land i Afrika. Kraftselskapene Kenya Electricity Generating Company og Kenya Power har annonsert at de vil bygge ut ladestasjoner for elektriske biler. Ved å bygge ut et nasjonalt nettverk av ladestasjoner, vil man fjerne en av hindringene for mer utstrakt bruk av elektriske biler i landet og øke etterspørselen etter dem.

Kraftselskapene i Kenya har sagt at de skal etablere ladestasjoner for elbiler. Foto: Nopea Ride
Kraftselskapene i Kenya har sagt at de skal etablere ladestasjoner for elbiler. Foto: Nopea Ride

Bortsett fra finskeide Nopea Ride, som har et lite antall taxier i hovedstaden Nairobi, er det foreløpig få elbiler i Kenya. Totalt er det om lag 200 elbiler i landet. Årsaken til det lave tallet er høye avgifter på import av bilene og mangel på ladestasjoner.

Drivstoff er Kenyas viktigste importartikkel. Økt bruk av lokal-produsert elektrisitet vil være bra for økonomien da det kan erstatte dyrt importert drivstoff, og gjøre at landet beholder viktig utenlandsk valuta.

Men høye importpriser bidrar til å holde salget av elbiler nede. Så myndighetene i Kenya har bestemt at importavgiften for elbiler skal være på 20 prosent mot 30 prosent på bensinbiler.

Første ladestasjon i Cape Town

Sør-Afrika er også i ferd med å legge til rette for elbiler. I Cape Town åpnet nylig den første ladestasjonen for elbiler i Bellville Civic Centre. Det er den første av to ladestasjoner som snart er på plass. De er drevet på solenergi og tilbyr befolkningen gratis lading de første to årene. Ladestasjonene er finansiert av FNs organisasjon for industriell utvikling (UNIDO).

- UNIDO startet i 2013 tre pilot-prosjekter for elektrisk mobilitet i Sør-Afrika, Kina og Malaysia, sier Katarina Barunika til Bistandsaktuelt. Hun jobber med industriell utvikling i UNIDO.

Katarina Barunika i FNs organisasjon for industriell utvikling (UNIDO) har jobbet med å støtte prosjekter som legger til rette for elektrisk mobilitet. Foto: Alyona Nevidoma /UNIDO
Katarina Barunika i FNs organisasjon for industriell utvikling (UNIDO) har jobbet med å støtte prosjekter som legger til rette for elektrisk mobilitet. Foto: Alyona Nevidoma /UNIDO

- Vi fikk finansiering til dette fra Det globale miljøfondet (GEF). Ved hjelp av disse pengene har vi satt i gang tre aktiviteter. For det første har vi jobbet for å få til politisk interesse for å gjøre transport med elektriske kjøretøy vanligere. Vi ville at mobilitet med rene energikilder blir en del av politikken for transportsektoren. For det andre ville vi vise fram teknologien. Vi har installert ladestasjoner som er knyttet opp mot fornybare energikilder, som sol eller vind. For det tredje har vi i noen tilfeller støttet anskaffelse av elektriske kjøretøy for å vise hvordan teknologien virker, og hva som er forretningsmodellen bak dette, sier hun.

I tillegg til å bekjempe klimaendringer og fremme bedre luftkvalitet i byene, er et av hovedmålene å gjøre landene mindre avhengig av dyrt importert drivstoff til transportsektoren.

Finansieringen UNIDO har fått til pilotprosjektene er ikke tilstrekkelig til å rulle ut nok infrastruktur for elektrisk mobilitet i enkeltland.

- Men vi prøver å vise nytten av dette. Målet er at både privat og offentlig sektor vil plukke det opp når vi er ferdig. Vi har demonstrert at teknologien virker, hvilke mangler som finnes og hvilke utfordringer det gir.

Barunika påpeker at det under prosjektperioden gjerne er gratis å lade, men at man etter hvert går over til betalingsløsninger.

Hun forteller at implementeringsperioden for disse prosjektene nå er over.

Det globale miljøfondet

- Men nå har vi fått ny finansiering fra GEF. GEF har et globalt e-mobilitets program, og land som også skal delta i dette programmet er: Antigua og Barbuda, Armenia, Burundi, Chile, Costa Rica, India, Elfenbenskysten, Jamaica, Madagaskar, Maldivene, Peru, Seychellene, Sierra Leone, St. Lucia, Togo, Ukraina og Usbekistan.
GEF har allerede hjulpet flere land med elektrisk mobilitet og bærekraftig transportprosjekter. Det gjelder land som: Bhutan, Chile, China, Costa Rica, Georgia, Laos, Mongolia, Peru og Sør-Afrika.

Barunika forteller at de nå jobber med å få mer finansiering fra GEF. Egypt, Jordan, Tunisia og Kapp Verde har sagt de ønsker å være med på liknende prosjekter.

Hun sier at det har vært viktig for landene å få finansiering utenfra, da de har vært redde for å få lite igjen for egne investeringer

- Jeg håper at ved å vise levedyktigheten til teknologien vil privat sektor også rulle ut ladestasjoner, fordi de vil se at forretningsmodellen bak dette er levedyktig. Men det er viktig at politikerne involverer seg. Forbrukerne må gis intensiver til å kjøpe elbiler. For eksempel ved lavere bilavgifter. Dette mangler ofte i utviklingsland.

Hun understreker at det er viktig at private får tillit til at teknologien virker. I Kuala Lumpur i Malaysia har en privat operatør av offentlige busstjenester skaffet seg 10 elektriske busser. De har kunnet lade bussene i garasjer med solcellepaneler. Barunika forteller at buss-selskapet ble begeistret da de så hvor mye de sparte på dette og hvordan det bidro til at de kunne kjøpe nye busser.

To- og trehjulinger

I dag utgjør to- og trehjulinger den viktigste transportmetoden innen elektrisk mobilitet i verden. Kjøretøy på to og tre hjul er enklere å elektrifisere. De krever relativt små batterier, fordi de er lette i vekt og ofte beveger seg over korte distanser.

Det er beregnet at dette også i framtiden vil utgjøre størsteparten av all elektrisk mobilitet. I en analyse fra Det internasjonale energibyrået (IEA) regner man med at antallet vil øke fra 290 millioner elektriske to- og trehjulinger i 2020 til mer enn 385 i 2030. Salget av slike doninger vil øke fra 25 millioner i 2020 til 50 millioner i 2030.

Powered by Labrador CMS