Norfund har allerede investert sammen med Phatisa-fondet i en malawisk leverandør av landbruksutstyr og -tjenester, Farming and Engineering Services Limited (FES). Her fra en gård i Zambia der utstyret er i bruk. Foto: Phatisa/FES

Norfund-støttet fond håper å skape 2000 arbeidsplasser i Afrika

Norfund setter penger i nytt fond som skal investere i hele matverdikjeden i flere afrikanske land. Målet er å skape 2000 nye arbeidsplasser og øke matforsyningen med 3 millioner tonn.

Publisert

Investeringen gjøres sammen med utviklingsfinansieringsinstitusjoner (DFIer) fra Storbritannia, Finland, Canada og Belgia som til sammen investerer 700 millioner kroner. Norfund, som er den nest største investor, spytter inn 20 millioner dollar eller 170 millioner kroner i fondet Phatisa Food Fund 2. Målet er å styrke og øke matforsyningen, lokal bearbeiding og distribusjon i Afrika sør for Sahara, gjennom å satse på 90 000 småbrukere.

Økte forretningsmuligheter

- Norfund har stor tro på at denne investeringen vil skape et stort antall arbeidsplasser og økte forretningsmuligheter innen matproduksjonen i en rekke land i Afrika sør for Sahara, sier Olav Akrawi, prosjektleder i Norfund.

Fondet, som i utgangspunkt har et levetid på 10 år, vil gjøre 10 - 15 investeringer i en rekke virksomheter innen matvareindustrien, herunder mekanisering, fjørfe- og kjøttproduksjon, matprosessering og produksjon, logistikk og distribusjon. Fondet har som fokusland Elfenbenskysten, Senegal, Kamerun, Ghana, Nigeria, Kenya, Tanzania, Uganda, Mosambik, Malawi, Zambia og Zimbabwe.

Norfund har allerede investert sammen med fondet i en malawisk leverandør av landbruksutstyr og -tjenester, Farming and Engineering Services Limited (FES). Det er et selskap som tilbyr et bredt spekter av høyteknologiske landbruksløsninger, inkludert droneteknologi for avlingsanalyse og avlingsbeskyttelse, vanningsanlegg og vannhåndteringsløsninger, samt entreprenørtjenester.

Akrawi mener at et fond som er basert i Afrika med kjennskap til landbrukssektoren, vil klare å bidra til å utvikle flere små og mellomstore bedrifter bedre enn Norfund hadde klart på egenhånd.

- Bedriftene har potensiale til å bidra både direkte til et stort antall nye arbeidsplasser, og indirekte støtte utviklingen av arbeidsplasser i sektoren, sier Akrawi.

Høyere opp i verdikjeden

Norfund har som relativt ny strategi å investere i bedrifter høyere opp i verdikjeden innen matvareproduksjon.

- Jordbrukssektoren har tidligere ikke vært den mest suksessrike delen av Norfunds investeringsportefølje. Hvorfor tror dere investeringer høyrere opp i verdikjeden vil være mer vellykket?

- Jordbrukssektoren er et område der utviklingseffektene av vellykkede investeringer er særlig høye, men der risikoen for å mislykkes også er svært høy og den finansielle oppsiden ofte er begrenset. Det har vi også erfart gjennom våre investeringer, innrømmer Ellen Cathrine Rasmussen, leder for avdeling for vekstkraftige virksomheter i Norfund overfor Bistandsaktuelt.

- Vi ser at ved å investere i bedrifter som knytter jordbrukssektoren til ledd høyere opp i verdikjeden, vil vi kunne ha mer kontroll på og være bedre i stand til å håndtere større deler av risikoen, samtidig som vi fortsatt kan bidra til de ønskede utviklingseffektene som ligger i å utvikle en sektor som sysselsetter en svært stor del av befolkningen i landene der vi arbeider. Rasmussen påpeker at verdiskapingen er som regel høyere jo høyere man kommer i matverdikjeden, noe som gir en større potensiell oppside.

- Det bidrar også til at landene vi investerer i får en større andel av denne verdiskapingen, sier Rasmussen.

Hun trekker fram at flere matprosessanlegg lokalt vil kunne bidra til mer stabil etterspørsel etter lokale bønders avlinger, og gi bøndene en sikrere inntekt, samtidig som mindre mat går til spille. Ved å legge til rette for økt ferdig prosessering lokalt, vil man også kunne bidra til å erstatte matimport, og dermed kunne styrke både matsikkerhet og landenes handelsbalanse.

- Vi har tro på at Phatisa vil kunne identifisere og bidra til å utvikle slike bedrifter, som også kan være aktuelle for direkte investeringer fra Norfund på et senere tidspunkt. Vi har også i den senere tid gjort direkteinvesteringer i tråd med denne strategien, som Malawi dairy, som vi annonserte for to uker siden, sier Rasmussen.

Tidligere fond

Fondsforvalteren Phatisas sitt tidligere fond har ifølge en pressemelding skapt mer enn 1800 arbeidsplasser, med betydning for 86 000 bønder som opererer i over 20 markeder over hele kontinentet.

Det nye fondet vil også investere i bedrifter som fremmer smarte landbruksmetoder for å øke avlingens motstandsdyktighet, redusere tap av mat og avfall og øke produksjonen.

Flere av lederne i Phatisas har tidligere jobbet for det britisk utviklingsfondet, CDC. Selskapet har kontorer i blant annet Mauritius, Kenya og Sør-Afrika.

Powered by Labrador CMS