Green Resources skulle plante skog, sørge for frisk luft til verden, gi jobber til lokalbefolkningen, bygge skoler, veier og helsestasjoner - og samtidig sørge for en solid avkasting til rike norske investorer. Men noe gikk galt på veien... Bildet er fra det nordlige Mosambik.
Green Resources skulle plante skog, sørge for frisk luft til verden, gi jobber til lokalbefolkningen, bygge skoler, veier og helsestasjoner - og samtidig sørge for en solid avkasting til rike norske investorer. Men noe gikk galt på veien... Bildet er fra det nordlige Mosambik.

Norfund med tro på skog i Afrika – tross store tap

Det er ennå ikke «snipp, snapp, snute» for det norske skogselskapet Green Resources. Investeringsfondet Norfund har tatt over som eier av et selskap som lenge har seilt i sterk motvind.

Publisert

Selskapet og aksjonærene har over tid hatt altfor ambisiøse planer

Lasse D. Nergaard, Norfund

Vi har tro på at det er mulig å få til en positiv utvikling for Green Resources

Finn Ivar Marum, nestleder i Norfund

Green Resources

  • Skogselskap etablert av den norske finansanalytikeren Mads Asprem i 1995.
  • Totalt plantet skog på ca 400 kvadratkilometer landområder i Uganda, Tanzania og Mosambik.
  • Ved siden av skogplanting driver selskapet et sagbruk med produksjon av bl.a strømstolper.
  • Var tidlig ute med salg av klimakvoter fra karbonbinding i skog.
  • Tungvektere fra norsk næringsliv, som Kjell Inge Røkke, Erik Bøhler og Tom Vidar Rygh var blant de første aksjonærene. Storebrand, Wilhelmsen og Den norske kirke var også med på laget.
  • Har mottatt lån fra IFC, Norfund, Finnfund og FMO.
  • Som långiver var Norfunds samlede engasjement med Green Resources i overkant av 23 millioner dollar - det vil si cirka 180 millioner kroner.
  • I 2017 flyttet selskapet hovedkontoret fra London til Dar es Salaam, og en ny administrerende direktør (Erik Knive) fikk i oppgave å «skape ny giv» i selskapet. Knive har nå gått av, av private årsaker, og Hans Lemm er ny adm.dir. fra april 2019
  • I slutten av mai 2018 var det klart at Green Resources hadde brutt lånebetingelsene, og långiverne kunne ha slått selskapet konkurs. I stedet valgte Norfund og Finnfund å gå inn som aktive eiere.
  • Norfund eier 67 prosent av aksjene.

- Norfund var inntil 2018 kun långiver til Green Resources, og vi har egentlig aldri ønsket å ta et aktivt eierskap i virksomheten. Men for om lag ett år siden så vi følte at det var nødvendig å innta denne rollen for en periode, sier avdelingsleder i Norfund, Finn Ivar Marum.

- Vi gikk inn som ledende aksjonær for å sikre verdier, arbeidsplasser og videre utvikling av selskapet, understreker han.

Den norske finanspressen har gjentatte ganger de siste årene omtalt Green Resources som «skogmarerittet i Afrika», og skrevet om «gigantiske tap» og «kritisk mangel på likviditet» - et selskap bokstavelig talt på konkursens rand. Men Norfund har ikke ønsket å slå den siste spikeren i kista.

- Vi fokuserer på langtidsperspektivet og potensialet som fortsatt ligger der. Og her er det flere viktige drivere; som å bidra til å reversere avskogingen og karbonutslipp, sier Marum.

Norfund har nå valgt å gå fra å være en av långiverne til å overta som hovedaksjonær og aktiv eier av skogplantingsselskapet - nå med en eierandel på 67 prosent.

Overambisiøse planer

«Det har vært et 20 år langt mareritt for den prisbelønte finansanalytikeren Mads Asprem», skrev Finansavisen i januar i år, og viste til et driftsunderskudd inklusive nedskrivninger i 2018 på nesten en halv milliard kroner (490 millioner NOK).

Med tungvektere som Kjell Inge Røkke, Tom Vidar Rygh og Erik Bøhler, samt Storebrand, og Wilhelmsen på laget gikk Asprem høyt ut i 1995. Planen var å lage storindustri av hurtigvoksende skog i Afrika. Eukalyptus og barskog skulle plantes i stor skala, og gavne både klima, miljø, lokalbefolkning, økonomien i vertslandene og - selvfølgelig - investorene.

- Jeg hadde aldri startet med dette om jeg hadde visst hva som lå foran meg. Men vi kommer til å tjene penger, det er jeg ikke i tvil om, sa Green Resources-gründer Mads Asprem til Bistandsaktuelt i 2012.
- Jeg hadde aldri startet med dette om jeg hadde visst hva som lå foran meg. Men vi kommer til å tjene penger, det er jeg ikke i tvil om, sa Green Resources-gründer Mads Asprem til Bistandsaktuelt i 2012.

-Hva har gått galt?

- Selskapet og aksjonærene har over tid hatt altfor ambisiøse planer, sier investeringsdirektør i Norfund, Lasse D. Nergaard.

Han har i flere år fulgt Green Resources som Norfunds prosjektleder, og han er nå styremedlem i selskapet.

- Framdriften har vært preget av en bred aksjonærstruktur, der mange har gått inn med kapital på ulike tidspunkt og premisser. Selskapet driver sin virksomhet i komplekse markeder, og veien frem til positiv kontantstrøm har vist seg å være mye lengre enn forespeilet, forklarer Nergaard

- Aksjonærene har derfor ikke vært i stand til - eller villig til - å investere mer. Derfor valgte vi å ta over, blant annet for å sikre at driften ikke stoppet opp, forklarer han.

- Hvorfor valgte dere som långivere ikke heller å slå selskapet konkurs?

- Vi har tro på at det er mulig å få til en positiv utvikling for Green Resources. Erik Knive (nylig avgått adm.dir i Green Resources, red.adm) har i løpet av de siste to årene tatt mange positive grep, blant annet ved å skalere ned for å få bedre kontroll på driften. Han og ledelsen har satt i gang en stor snuoperasjon som vi vil videreføre.

Har tro på snuoperasjon

Finn Ivar Marum understreker at Norfunds mandat er «å bidra til å bygge bærekraftige bedrifter i Afrika», og forsikrer at de ikke er redde for å «ta i noen tunge tak».

Antallet fast ansatte er betydelig redusert de siste par årene. Per januar 2019 har Green Resources 785 ansatte og 246 midlertidig ansatt, som sesongarbeidere, ifølge Norfund.

- Det har stått mye negativt i pressen, blant annet om selskapets gigantiske økonomiske tap de siste par årene. Og flere har spådd selskapets snarlige død. Føler dere at situasjonen svartmales?

- Nei, det er riktig at Green Resources har en lang og negativ historie. Jeg tror heller ikke det blir lettere framover. Men her er det alltid nyanser. Og nå som vi er største eier, og sammen med långiver Finnfund, så tror jeg vi skal klare å få selskapet på en bedre kurs med fokus på industriell utvikling fremfor utvidelse av skogen, sier Marum.

- Som sagt, en av utfordringene tidligere har vært en svært distribuert aksjonærstruktur.

Lokalsamfunn og fattige bønder i det nordlige Mosambik føler seg ført bak lyset det norske skogselskapet Green Resources, skrev Bistandsaktuelt i januar 2018. Bildet er fra landsbyen Matemangue i Niassa-provinsen. Foto: Pascal Vossen
Lokalsamfunn og fattige bønder i det nordlige Mosambik føler seg ført bak lyset det norske skogselskapet Green Resources, skrev Bistandsaktuelt i januar 2018. Bildet er fra landsbyen Matemangue i Niassa-provinsen. Foto: Pascal Vossen

Misfornøyd lokalbefolkning

Bistandsaktuelt har tidligere skrevet om hvordan Green Resources skogplantingsprosjekter har påvirket lokalbefolkningen og miljøet i de tre afrikanske landene selskapet opererer i; Uganda, Tanzania og Mosambik.

«Lokalbefolkningen føler seg utbyttet, naturvernere raser og investorer krangler. Norske bistandsmillioner er gitt som lån, men de store resultatene lar vente på seg», skrev Bistandsaktuelt i januar 2018.

Bønder i Mosambik følte seg lurt og utbyttet. De fortalte at de hadde mistet dyrkbar jord uten å få tilbake noe av det de ble lovet i form av arbeidsplasser, skoler, veier, broer, helsetilbud og økonomisk kompensasjon for jorda.

- Det er helt klart at selskapet har skapt noen forventninger som man ikke har levert på, som skoler og broer som ikke har vært bygd. Og det gjør også vondt for oss å høre disse historiene, innrømmer Lasse Nergaard.

- Og hva har dere tenkt å gjøre med det?

- Nå som vi har gått inn i en ny rolle, fra å være långivere til å bli hovedaksjonær, så er vi i gang med å kartlegge hva som er lovet og ikke levert på. Det er et komplekst bilde. Vi prøver etter beste evne å sette oss inn i forpliktelsene som selskapet har påtatt seg, men det kan nok ikke forventes at vi skal komme inn og fikse alt på kort sikt, svarer Finn Ivar Marum.

- Men de må bli hørt, og vi ønsker komme dem i møte.

- Ingen «quick fix»

- Har Norfund et litt annet mandat enn tidligere eiere? Er dere mindre opptatt av profitt enn andre aksjonærer?

- Både ja og nei. Det er viktig å understreke at vi jobber for å skape lønnsomme bedrifter. Men vi har nok en bedre forståelse og et mer realistisk mindset enn den gjengse norske investor. Vi har også større risiko-appetitt, og vi kan være vesentlig mer langsiktige enn andre investorer. Jeg har inntrykk av at det er skapt for mye forventninger om raske resultater. Vi tenker derimot at her kreves mye arbeid over tid. Det fins ingen quick-fix, sier Marum.

- Målet vårt er ikke profitt alene, men når vi tror det er et potensial så er vårt mål å bringe selskapet fram til lønnsomhet. Og deretter, ønsker vi på sikt andre eiere.

Men det blir ikke enkelt å snu selskapet. Det er Marum tydelig på.

- Nedsiden er stor, men vi prøver så godt vi kan å få selskapet på riktig kurs.

Håper på nye investorer

De to Norfund-direktørene tegner og forklarer hvordan de mener Norfund som eier av Green Resources skal klare å snu «monstertap» og «skogmareritt» til et eventyr med lykkelig slutt.

- Vi har blant annet satt sammen et sterkt styre med fokus på bærekraftig skogdrift og solid industriell erfaring fra kommersiell virksomhet i Afrika sør for Sahara. Vi har også bidratt til at hovedkontoret ble flyttet fra London til Dar Es-Salaam, for å redusere kostnader og sikre at ledelsen sitter nær markedet i Afrika, forklarer Finn Ivar Marum.

- Hvor lett har det vært å overbevise nye investorer om å satse på Green Reosurces?


- Nei, det har man helt klart ikke lykkes med. Det er derfor Norfund og Finnfund har valgt å gi ytterligere finansiering, hvilket er nødvendig for at selskapet skal komme seg gjennom denne vanskelige fasen, svarer avdelingsleder i Norfund, Finn Ivar Marum.

- Men vi har fortsatt som mål å få inn flere investorer. Og så må det understrekes at vi ikke er rette eier på lang sikt. Vi ønsker etter hvert å få inn en industriell eier.


Les mer om Green Resources:

Powered by Labrador CMS