Bare 15 prosent av Malawis 19 millioner innbyggere har tilgang på elektrisitet. Men her ved Sitolo-kraftanlegget i Mchinji-distriktet installeres solcellepanel, som en del av landets satsing på sol, i tillegg til vind, for å sikre mer stabil energitilførsel.

Nå går det mot lysere tider i Malawi

Flere av Malawis vannkraftverk har blitt ødelagte av ekstremvær, noe som har ført til lammende strømbrudd i en årrekke. Nå satser landet på alternative energikilder til vannkraft for å sikre stabil kraftproduksjon.

Publisert Oppdatert

I januar traff syklonen Ana i Malawi, og mange tusen fattige malawiere ble fordrevet fra sine hjem sør i landet. Syklonen ødela også vannkraftverket Kapichira, noe som fikk store konsekvenser for landets energiforsyning.

– Kapichira-kraftverket ble totalt ødelagt av syklonen. Det har medført hyppige strømbrudd, sier Maxwell Mulimakwenda, driftssjef i Electricity Supply Corporation of Malawi (Escom).

Mulimakwenda forteller at Malawi har hatt en produksjonskapasitet på 528 megawatt (MW).

– Ødeleggelsen av Kapichira-kraftverket gjør at vi nå bare produserer 300 MW. Det er derfor vi har daglige strømkutt, sier han.

Det er betydelig lavere enn det landet trenger. Ifølge ham trenger landet nå en kapasitet på 700 MW.

Maxwell Mulimakwenda, driftssjef i Escom.

En lysere fremtid med solkraft?

I 2019 traff en annen syklon, Idai, Malawi.

Denne førte også til at mange tusen ble fordrevet fra sine hjem.

I tillegg ble kraftverk langs Shire-elven ødelagt av flom, noe som førte til at landet ble mørklagt på grunn av strømmangel. Siden Malawi er avhengig av vannkraft, er landet svært sårbart for klimaendringer og ekstremvær. I regntiden blir det for mye vann, i tørketiden for lite.

For å sikre en mer stabil kraftproduksjon ønsker Malawis regjering å satse på sol og vind som alternative energikilder. Myndighetene vil åpne for at uavhengige kraftprodusenter kan selge kraften de produserer til Escom via det nasjonale kraftnettet.

Regjeringen, ved Escom, har allerede inngått avtaler med noen uavhengige produsenter, som JCM og Quantel Renewable Energy. De produserer solkraft som distribueres over det nasjonale nettet.

I distriktene Salima og Dedza i sentralregionen har JCM allerede bygget to solkraftanlegg, som produserer henholdsvis 60 MW og 20 MW.

– Vi har en avtale med solkraftprodusentene der de distribuerer kraften de produserer gjennom Escom sitt nett. Escom kjøper kraft fra dem og distribuerer det videre til kundene, sier Charles Kagona, system- og markedsdirektør i Escom, til Bistandsaktuelt.

Charles Kagona, direktør for systemer og markedsoperasjoner i Escom.

Løser ikke problemet

Selv om solkraftverkene løser noen av utfordringene, er produksjonen ennå ikke stor nok til å møte behovet, legger Kagona til.

I tillegg til de to solkraftverkene i Salima og Dezda, er det laget planer om å bygge nye kraftverk i hovedstaden lilongwe og i Nkhota Kota, som også ligger sentralt i landet.

I Runphi-distriktet, i det nordlige Malawi, er Quantel Renewable Energy i ferd med å bygge et 50 MW solkraftverk.

Anlegget vil legge beslag på 105 hektar land og koste 65 millioner dollar.

– Vi har også planer om et 50 MW vindkraftverk i Mzimba-distriktet i nord. I tillegg har vi to private vannkraftprodusenter i distriktet Mulanje med en samlet produksjon på 11 MW, som også er koplet til Escoms nett, sier Kagona.

Solkraftverk er av stor verdi for Malawi.

– De bidrar til å styrke energisikkerheten ved å øke produksjonskapasiteten og sikre en mer mangfoldig energimiks, sier Upile Kamoto, talsperson for energidepartementet.

Gjenoppbygging av Kapichira-kraftverket

Det statlige kraftselskapet Electricity Generation Company (Egenco) ble etablert i 2017, da Escom ble delt i to selskaper.

Det ene selskapet skulle ha ansvaret for produksjon, det andre for nett og distribusjon.

Egenco er nå i gang med gjenoppbygging av Kapichira-kraftverket, som med en kapasitet på snaut 130 MW er ventet å komme i drift igjen i desember i år.

– Malawi har fått finansiering fra Verdensbanken på 60 millioner dollar i lån og tilskudd for å gjenoppbygge det ødelagte Kapichira-kraftverket, i tillegg til de delene av kraftnettet som også ble ødelagt av syklonen, sier driftssjef Mulimakwenda.

I tillegg til Kapichira opererer Egenco kraftverkene Nkula, Tedzani og Wovwe. De er også sårbare for virkningene av klimaendringer.

Sol blir sammen med vind sett på som alternative energikilder som kan redusere de hyppige og langvarige strømbruddene malawiere er blitt nødt til å leve med. På bildet: Ingeniører tester at alt fungerer som det skal ved Sitolo-kraftanlegget i Mchinji-distriktet.

Kraftutveksling mellom Malawi og Mosambik?

Samarbeidsorganisasjonen for det sørlige Afrika (SADC), ser på regional kraftutveksling som en annen mulig løsning på problemene med strømbrudd.

Malawi og nabolandet Mosambik har lenge diskutert muligheter for å koble sammen kraftnettene sine, for å sikre at fri energiutveksling mellom landene.

– Dette har pågått lenge. Men jeg kan forsikre deg om at innen utgangen av 2023 vil Malawi og Mosambik være knyttet sammen, og det vil gi oss tilgang på kraft fra SADC-regionen, sier Mulimakwenda.

Energidepartementets talsperson Kamoto sier at regjeringen har undertegnet en rekke foreløpige avtaler (MOUer) med private investorer om å bygge og drive solkraftverk i strategiske områder.

Malawis president Lazarus Chakwera, som også er nåværende leder for SADC, beklaget regionens vedvarende kraftmangel da han talte til SADCs parlamentarikerforsamling, da de møttes i Lilongwe.

Det er ikke mulig for en region å utvikle seg uten en stabil kraftforsyning, selv om den er rik på naturressurser, sa presidenten, og etterlyste løsninger på problemet.

Presidenten sa også at sol og vind er en viktig del av løsningen, fordi det både gir større kraftproduksjon og en mer variert energimiks.

Regjeringen planlegger å øke kraftforsyningen til 1000 MW innen 2025.

Det er håp om at sol og vind vil bidra til at man lykkes med dette, og dermed øke antallet malawiere som har tilgang på elektrisk kraft, i dag anslått til 15 prosent av landets snaut 19 millioner innbyggere

Powered by Labrador CMS