Mandag 25. november er den internasjonale dagen mot vold mot kvinner. Foto: Safaria Suhas,

Stopp vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet

MENINGER: To år etter at #MeToo ble et globalt fenomen, er det på høy tid å gjøre seksuell trakassering og vold mot kvinner i arbeidslivet til en politisk prioritet.

Publisert

Hver eneste dag utsettes mange millioner kvinner for vold og trakassering på jobb. En ny ILO-konvensjon forplikter medlemslandene til å bidra til at alle kvinner gis trygge arbeidsplasser.

En av tre kvinner i verden opplever fysisk eller seksuell vold i løpet av livet. Mange flere vil oppleve andre former for trakassering. Dessverre skjer mye av dette i arbeidslivet. Tallenes tale er tydelig - det er uakseptabelt mange som ikke er trygge på jobb. Innen den internasjonale tekstilindustrien føler så mange som 25 prosent av kvinnelige ansatte utrygghet på jobb.

Noen grupper er spesielt utsatt

I Norge har sykepleiere tre ganger høyere sannsynlighet for å oppleve vold på arbeidsplassen enn gjennomsnittet i andre yrkesgrupper. Innenfor medieindustrien har 48% av kvinnelige ansatte opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Innenfor hotell- og restaurantnæringen har 35% av de kvinnelige ansatte opplevd seksuell trakassering. Kvinner som i utgangspunktet er sårbare, for eksempel ved at de ikke er organisert i fagforeninger, er innvandrere eller flyktninger, eller arbeider på arbeidsplasser uten et større arbeidsmiljø, som hushjelper, er spesielt utsatt for vold og trakassering.

Utfordringene kvinner opplever på jobb, er godt kjent gjennom mange års innsamling av data. Samtidig ser vi at mange arbeidsplasser, også i Norge, mangler en tydelig politikk og tiltak for å hindre vold og trakassering på jobb. Det ønsker vi nå å gjøre noe med.

Derfor er vold og trakassering mot kvinner på arbeidsplassen tema for årets «16-dagerskampanje mot vold mot kvinner». Denne årlige kampanjen er en global bevegelse bestående av mer enn 6000 organisasjoner i 187 land. Kampanjen går fra 25. november som er den internasjonale dagen mot vold mot kvinner til 10. desember som er den internasjonale menneskerettighetsdagen. I år er vold og trakassering i arbeidslivet tema.

Viktig milepæl

Målet med årets kampanje er at alle land ratifiserer ILO-konvensjon 190. Dette er en konvensjon som ble vedtatt av ILO i juni i år, og som er en viktig milepæl i arbeidet for et arbeidsliv uten vold og trakassering. Definisjonen av vold og trakassering i konvensjonen er bred, og fokuserer også på kjønnsrelatert vold og trakassering. Seksuell trakassering og mobbing er også inkludert. Konvensjonen gjelder for arbeidslivet i alle typer industrier, både i privat og offentlig sektor, og i den formelle og uformelle økonomien. Arbeidere er beskyttet, uansett hva slags kontrakt eller forhold de jobber under.

Norge bør bli ambassadør for konvensjonen

Vi forventer at Norge ratifiserer konvensjonen og at den implementeres på en god måte i norsk arbeidsliv. Fokus vil arbeide for at Norge fremmer konvensjonen internasjonalt. Nå som Norge er kandidat til FNs sikkerhetsråd er det naturlig at Norge fremstår som en aktiv ambassadør for konvensjonen og tar opp konvensjonens innhold og anbefalinger i de samtaler man har med andre land. Fokus vil derfor arbeide for at konvensjonen blir en del av norsk bistandspolitikk ved at bistandsmidler benyttes for å bidra til at konvensjonen implementeres også utviklingsland.

Alle kvinner - i Norge og resten av verden - har rett til et trygt arbeidsliv. Kvinners grunnleggende menneskerettigheter vil fortsette å bli krenket dersom vold og trakassering i arbeidslivet ikke stanses.

Powered by Labrador CMS