Solenergianlegg hos bilprodusenten Skoda i den indiske delstaten Maharashtra. Norfund har investert stort i det indiske solenergielskapet Fourth Partner Energy, som leverer slike anlegg for næringslivskunder. India står foran en kraftig økning i sitt energibehov, og investeringer i fornybar energi motvirker at økningen kommer i form av mer kullkraft. Foto: Fourth Partner Energy

Indisk solenergi: Norfund med kjempeinvestering

Norfund gjør en massiv investering på nærmere 900 millioner kroner i det indiske solenergiselskapet Fourth Partner Energy. Det indiske selskapet satser på solenergi for næringslivet og ladestasjoner for elbiler.

Publisert

Norfund har fortsatt full lommebok etter salget av vannkraftselskapet SN Power til Scatec i fjor. Den nye investeringen i India blir Norfunds tredje største eierpost, kun forbigått av Norfunds andeler i energikonsernet Globeleq og bankselskapet Arise.

Fourth Partner Energy, som har hovedkontor i millionbyen Hyderabad, er Indias største leverandører innen solenergi på tak til næringslivet. Det betyr at selskapet leverer solenergianlegg for næringslivsaktører som ønsker å produsere sin egen energi på taket av sine næringsbygg.

I tillegg til virksomhet i India, ønsker Fourth Partner Energy å ekspandere videre i Sri Lanka, Bangladesh og Vietnam. Selskapet har også planer om å investere i Indonesia.

Utover produksjon av solenergi til næringslivet, planlegger selskapet også å bygge ut kapasitet for lagring av energi og utbygging av infrastruktur for lading av elbiler og elektriske to- og trehjulinger.

Skal finansiere videre vekst

Norfunds investering går til å øke egenkapitalen i selskapet og finansiere videre vekst. Samtidig med Norfund går også en av de allerede etablerte eierne, det amerikanske investeringsfondet The Rise Fund, inn med 25 millioner dollar eller 218 millioner kroner.

Fourth Partner Energy forvalter i dag solenergianlegg med en kapasitet på 550 MW, og har et mål om øke til 3 GW (3000 MW) installert kapasitet innen 2025.

Norfunds nye indiske partner Fourth Partner Energy har stått for utbygging av solenergianlegg ved Jawaharlal Nehru-universitetet i Delhi. I 2018 foretok USAs tidligere utenriksminister, nå klimautsending, John Kerry innvielsen av anlegget, sammen med visekansler ved universitetet M. Jagadeesh Kumar. Foto: Rajat Gupta / EPA / NTB

- Investeringen i Fourth Partner Energy er Norfunds hittil største investering i det raskt voksende markedet for distribuerte energiløsninger, rettet mot bedriftskunder, der det nå åpner seg gode muligheter til å gjøre lønnsomme investeringer som gir store bidrag til å unngå utslipp, sier Norfund-sjef Tellef Thorleifsson i en pressemelding.

India viktig for å nå klimamål

India er Asias nest største produsent av kullkraft etter Kina, og planlegger omfattende utbygging av energi de neste tiåra.

Det kan bli av avgjørende betydning for verdens samlede utslipp av klimagasser om økningen i Indias energibehov skjer gjennom kull og andre fossile energikilder, eller gjennom fornybar energi.

Solenergi står fortsatt for mindre enn fire prosent av Indias elektrisitetsproduksjon, der kull dominerer med 70 %. Solenergi på tak, som er Fourth Partner Energys nisje, utgjorde ved utgangen av 2020 mindre enn 7000 MW i installert kapasitet, ifølge en rapport fra konsulentselskapet Bridge to India. Dette er imidlertid en nisje i rask vekst.

Lanserte nytt fond

Investeringen Norfund nå har gjort i India kan peke ut kursen for nye investeringer i tida som kommer. Norske myndigheter lanserte i forrige uke et nytt fond, Klimainvesteringsfondet, som etter planen skal bygges opp til ti milliarder kroner over fem år. Fondet skal forvaltes av Norfund.

Tellef Thorleifsson i Norfund mener at Norfunds nye investering i Fourth Partner Energy er et godt eksempel på hvilke investeringer det nye fondet kan gjøre når det kommer i gang.

- Dette er en investering som vil bidra til å unngå store utslipp, og som er et godt eksempel på investeringer vi vil kunne gjøre mer av med det nye Klimainvesteringsfondet, sier Thorleifsson.

Powered by Labrador CMS