Norske frivillige deltager på global dugnad for å lage nye digitale kart over jordskjelvrammede områder i Nepal. Bildet viser hvordan landsbyer og hus plottes inn på digitale kart.

Ildsjeler lager kart for jordskjelvofre i Nepal

Nepal mangler nøyaktige kart som hjelpearbeidere kan bruke for å hjelpe ofrene for jordskjelvet lørdag. Norske frivillige tegner oppdaterte kart basert på satellittdata over de hardest rammede områdene.

Publisert

I Nepal arbeider hjelpeorganisasjoner i kamp med klokka for å nå ut til ofrene etter jordskjelvet lørdag, der 5500 mennesker kan ha omkommet. En av utfordringene er mangel på lett tilgjengelige og oppdaterte kart over landsbygda.

– Det finnes ikke noe godt, digitalisert kartverk som hjelpeorganisasjonene kan bruke, sier Harald Andreas Simonsen i organisasjonen Ingeniører Uten Grenser.

Ingeniører Uten Grenser er en frivillig organisasjon der ingeniører kan gjør en innsats for bistand.

Gode kart kan være avgjørende for å vite hvor mange mennesker det bor i en landsby eller et distrikt, og hvordan man kan best kan nå dem.

Norske deltagere på global kartdugnad

I går var nærmere hundre norske frivillige med i en global kartdugnad, med egne workshops i Oslo, Trondheim og Haugesund. Den norske deltagelsen er en del av en omfattende global dugnad ledet av organisasjonen Humanitarian OpenStreetMap Team.

Initiativet ble startet etter jordskjelvet på Haiti i 2010 og skal bidra til mer effektivt hjelpearbeid i fattige land.

De siste dagene har frivillige over hele verden lastet ned de nyeste satellittbildene fra Nepal og plottet inn veier og hus på digitale kart.

Velger hver sin kartrute

Kartene gjøres fritt tilgjengelig for hjelpeorganisasjoner. Rekkefølgen på hvilke områder som kartlegges først velges ut etter hvor behovet er mest akutt.

For å unngå dobbeltarbeid må hver deltager på den globale dugnaden velge seg hver sin lille kartrute som kan dekke en eller flere landsbyer. Da lukkes disse, og dataene må fylles ut i løpet av to timer. Om han eller hun ikke blir ferdig, åpnes kartruta og andre – kanskje i et helt annet land – kan fortsette arbeidet.

– Én kartbutikk i Katmandu

Simonsen har selv arbeidet i Nepal i forbindelse med planlegging av vannkraftprosjekter og vet at gode kart er vanskelige å oppdrive. Så langt han kjenner til er det kun én kartbutikk i hovedstaden Katmandu. Der har de dessuten kun papirkart.

Det kan fort vise seg at kartene er gamle, lite oppdatert og av dårlig kvalitet. Kartverket i Nepal rår ikke over digitale kart over hele landet.

Mangler dekning i fattige land

Heller ikke globale tjenester som Google Maps har god dekning. Mange fattige land er hvite flekker på det digitalisert landskapet.

– Der hvor det ikke finnes kommersielle interesser, så er også karttjenestene begrenset, sier Anders Anker-Rasch som lærer opp frivillige i kartbistand i Ingeniører Uten grenser i Norge.

Arbeidet gjøres i samarbeid med konsulentfirmaet Multiconsult. – Dette må være nøyaktig

Dugnadene er basert på satellittfoto. Noe av satellittbildene er åpent tilgjengelige og noen kommer fra kommersielle selskaper som frigir dataene for å hjelpe når det har oppstått en krise.

Nye deltagere på Ingeniører Uten Grensers kartbistand-dugnader gis opplæring før de kan sette i gang.

– Vi er veldig bevisst på at dette må være nøyaktig. Det skal ha kvalitet, sier Harald Andreas Simonsen.

Ingeniører Uten Grenser deltok også på global kartdugnad i forbindelse med ebolaepidemien i Liberia. Da var kartlegging av gode landingsplasser for helikoptre et av siktemålene.

Organisasjonen deltar også i kartlegging av andre fattige land.

Powered by Labrador CMS