Britiske demonstranter protesterte mot regjeringens Rwanda-plan 19. desember i år, men fånyttes. Dommerne mente dengang at planen var innenfor lovverket og ikke brøt med internasjonale konvensjoner som Storbritannia hadde undertegnet. Nå ser motstanderne nye muligheter for å hindre iverksettelse. Foto: Vuk Valcic / Zuma Press / NTB

Tilbakeslag for britenes Rwanda-plan

Migranter som risikerer tvangsutsendelse fra Storbritannia til Rwanda har rett til ankebehandling med individuell vurdering, fastslo en domstol i London mandag. Vedtaket gjør at iverksettelsen av den britiske Rwanda-planen skyves enda lenger ut i tid.

Publisert Oppdatert

Det var i desember at en britisk domstol avgjorde at den britiske planen for å overføre asylsøkere og asylbehandling til et tredjeland ikke var i strid med internasjonale flyktning- og menneskerettighetskonvensjoner.

Avgjørelsen kom etter at den europeiske menneskerettighetsdomstolen tidligere hadde grepet inn og fått stoppet utsendelse av en gruppe på elleve asylsøkere som Storbritannias innenriksdepartement hadde avvist.

Det skjedde i juni i fjor, og noen av asylsøkerne – fra blant annet Syria og Irak - befant seg den gang allerede på et fly med destinasjon Rwanda.

Ingen av dem hadde noe ønske om å bli sendt til det lille og tettbefolkede sentralafrikanske landet.

Les også: Britisk domstol godkjenner omstridt Rwanda-plan for asylsøkere

Skal virke avskrekkende

Rwanda-planen – som åpner for asylbehandling gjort i «et tredjeland» – er av menneskerettighets- og flyktningorganisasjoner blitt karakterisert som det mest radikale og menneskefiendtlige grepet som har skjedd i europeisk asylpolitikk. Også kirkelige organer har vært svært kritiske.

Storbritannias konservative regjeringen begrunner Rwanda-planen med at den skal virke avskrekkende og at den dermed vil hindre migranter i å legge ut på farefulle reiser i småbåter eller gjemt i lastebiler på vei over den engelske kanalen.

Dermed vil planen også hindre kyniske menneskesmuglere og redde menneskeliv, mener regjeringen.

Talspersoner for regjeringen har uttalt at den skulle gjelde samtlige asylsøkere som kommer illegalt til landet. Bare i 2022 er det snakk om mer enn 40 000 mennesker.

Får betalt i bistand

Den britiske regjeringen har inngått en samarbeidsavtale med rwandiske myndigheter, som har lovet å innlosjere asylsøkerne på en god måte mens asylbehandlingen skal foregå. Asylsøkere som får innvilget søknadene, vil få tilbudt bolig i Rwanda. Asylsøkere som får negativt svar, vil likevel kunne søke opphold i landet eller søke om overføring til et annet land.

Som en motytelse er den rwandiske regjeringen – under ledelse av den autoritære presidenten Paul Kagame – tilbudt britisk utviklingsbistand. Ifølge britiske aviser er summen på 140 millioner pund – tilsvarende om lag 1,7 milliarder kroner – og pengene skal være utbetalt.

Bistandsaktuelt har tidligere omtalt en hendelse der minst tolv kongolesiske flyktninger i en leir nær Kivu-sjøen ble drept i forbindelse med en fredelig protestaksjon rettet mot et FN-kontor. Mens politimennene som åpnet ild gikk fri for sanksjoner, ble et trettitalls flyktninger idømt lange fengselsstraffer.

Arbeidsmarkedet i Rwanda er svært trangt og kongolesiske og burundiske flyktninger Bistandsaktuelt var i kontakt med i november, forteller at det er uhyre vanskelig for dem å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet. De forteller at mange rwandiske arbeidsgivere foretrekker å gi jobbene til landets egne innbyggere.

Les også: Mens britene vil sende asylsøkere til Rwanda, gjør Norge «tvert om»

Har rett til å anke

Under mandagens høring i den britiske High Court sa de to dommerne at de elleve migrantene hadde rett til å anmode en ankedomstol om å vurdere om Rwandas garantier overfor Storbritannia om en trygg og rettferdig behandling, var å anse som tilstrekkelige, skriver BBC.

Domstolen sa at migrantene kunne argumentere med at å sende dem til Rwanda innebar en straff for at de ville søke om beskyttelse og at hele planen kunne ansees som systematisk urettferdig.

Kan ta lang tid

Den britiske hjelpeorganisasjonen Asylum Aid har varslet at den også trolig vil kunne levere inn en anke der fageksperter vil kunne underbygge påstanden om at innenriksdepartementets beslutninger i migrantsakene er «systematisk urettferdig».

Innenriksdepartementets jurister har oppfordret dommerne som skal behandle sakene videre, til kun å tillate anker i saker som er «genuint overbevisende», skriver BBC.

Samtidig erkjenner de at sakene kan gå videre til høyesterett etter behandling i ankedomstolen.

Dette betyr i praksis at Rwanda-planen kan bli liggende på vent i store deler av 2023 – eller til og med til neste år hvis dommerne ikke prioriterer ankene.

Powered by Labrador CMS