Det ble enighet mellom myndighetene om å opprette et tap og skade-fond på COP27 i november. – Svarene på klimautfordringene ligger ikke i bistandsbudsjettene til rike land alene, mener Kirkens Nødhjelp-sjef Dagfinn Høybråten, som inngår samarbeid med fem andre organisasjoner for å gjøre «sin del av jobben». Foto: Mohammed Salem / Reuters / NTB

«De seks store» skal samarbeide om økt klimafinansiering

Noen av Norges største bistandsorganisasjoner inngår nytt samarbeid om klimafinansiering. – Det er vanskelig å si nei når så viktige organisasjoner ber om ideer til hva Norge kan gjøre for å håndtere menneskehetens største krise, sier Vidar Helgesen, som skal lede utvalget.

Publisert

«De fem store» brukes gjerne for å betegne bistandsorganisasjonene som mottar mest statsstøtte: Flyktninghjelpen, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna Norge. Også Caritas Norge er tatt inn i varmen i det splitter nye samarbeidet.

– Planen er å komme med nye ideer og løsninger for bedre klimafinansiering. Både innsats for å bremse temperaturøkningen og håndtere klimakrisene som allerede er her, sier Vidar Helgesen, direktør i Nobelstiftelsen og tidligere klima- og miljøminister for Høyre.

Vidar Helgesen, direktør i Nobelstiftelsen og tidligere klima- og miljøminister (H). Foto: Jessica Gow / TT / NTB

Forslagene vil blant annet handle om mobilisering av investeringer og privat kapital.

– Akkurat nå er Norge i en bedre posisjon enn noen andre land til å ta nye finansieringsinitiativer, sier Helgesen, som mener at det er viktig at vi deler av overskuddet Norge har fått som følge av Ukraina-krigen, til å ta økt globalt ansvar.

I tillegg har Norge forpliktet seg til å støtte utviklingsland med klimafinansiering blant annet gjennom Parisavtalen, og utvalget vil ha fokus på hvordan man kan skaffe nødvendige midler uten at det går på bekostning av annen bistand. Allerede i løpet av mai i år skal utvalget levere en ferdig rapport.

– Ambisjonen er å komme med så konkrete forslag som mulig til innovative finansieringsløsninger, sier Helgesen.

Konkurrerende organisasjoner

– De seks store bistandsorganisasjonene har egeninteresser. Har du noen tanker om hvordan dette kan påvirke samarbeidet?

Hva er klimafinansiering?

Klimafinansiering er å støtte fattige land slik at de bedre kan tilpasse seg klimaendringene, respondere på tap og skader og kutte egne utslipp i fremtiden. Det er per i dag for lite klimainvestering for å nå de klimamålene verden har satt.

– Ja, men utvalgsmedlemmene er ikke primært fra bistandsfeltet. Et åpenbart tema er at klimabistand ofte settes opp mot tradisjonell bistand. Men det er knapt noe samfunnsområde eller bistandssektor som ikke rammes av klimaendringene, så her gjelder det å se ting i sammenheng, svarer Helgesen.

Ekspertutvalget består av ti medlemmer, inkludert Helgesen selv. Disse har ulike bakgrunner; fra CMI-forsker Ottar Mæstad, finansekspert Thina Saltvedt til Changemaker-leder Naja Amanda Lynge Møretrø.

– Bistandsbudsjettet er ikke nok

De seks organisasjonene har over en lengre periode diskutert hvordan det kan være mulig å tenke nytt rundt disse spørsmålene, og det er bakgrunnen for at organisasjonene ønsket å sette ned utvalget, forteller Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Foto: Håvard BJelland / Kirkens Nødhjelp

– Hver gang Norge har respondert på en internasjonal krise, så har svaret vært å se på hvordan vi kan vri til bruken av bistandsbudsjettet. Men i møte med klimakrisen er ikke det godt nok, sier Høybråten.

Slik han ser det, skal bistandsbudsjettet bidra til å løse klimakrisen, men løsningene på de enorme utfordringene verden står overfor, ligger ikke i rike lands bistandsbudsjetter alene.

– Er dette en ny måte å tenke bistand på for Kirkens Nødhjelp?

– Tiden er overmoden for å tenke nytt rundt disse problemstillingene, og vi utfordrer regjeringen på det. Bistandsbudsjettet på én prosent av BNI er ikke stort nok til å svare på alle de store, globale krisene vi står i. Klimakrisen krever at vi begynner å tenke på utsiden av boksen, sier Høybråten.

Dette er utvalgsmedlemmene:

Vidar Helgesen

Thina Saltvedt

Roger Schjerva

Snorre Kverndokk

Steffen Kallbekken

Ottar Mæstad

Naja Møretrø

Karoline Andaur

Sigrun Aasland

Julie Rødje


Ikke snakk om klimakompensasjon

I mange år har så kalt «klimakompensasjon», hvor enkeltpersoner, organisasjoner og land forsøker å kompensere for de negative konsekvensene egen aktivitet har på klimaet gjennom tiltak andre steder, vært i vinden.

Med det er ikke formålet med samarbeidet, understreker Høybråten.

– Parisavtalen forplikter Norge til å støtte utviklingsland med klimafinansiering, helt uavhengig av Norges egne utslipp. Vi utfordrer eksperter om å tenke nytt om hvordan dette kan gjøres på måter som kan bidra i langt større grad enn hvordan man har tenkt rundt disse spørsmålene tidligere, sier Høybråten.

Selv om målet ikke er klimakompensasjon, hvor en del av kritikken mot det har vært at rike land forsøker å «kjøper seg fri», mener utvalgsleder Helgesen at det derimot er noe annet vi må kjøpe oss fri fra.

– Norge og verden trenger nå å «kjøpe seg fri» fra enda større kriser enn klimaendringene allerede er i ferd med å skape, sier han.

– Tiden er knapp. Vil dere rekke å levere sluttproduktet allerede innen mai?

«Ja», svarer Helgesen klinkende klart. Også Høybråten mener at tiden vil strekke til.

– Nå skal utvalget få jobbe frem til det vil foreligge et ferdig produkt i mai. De vil innen da ha fått tid til å diskutere utfordringen vi har gitt dem internt i utvalget, men også med eksterne eksperter, sier Kirkens Nødhjelps generalsekretær.

Powered by Labrador CMS