– Dette kom ekstremt brått på, fastslår Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Går av som generalsekretær i Norsk Folkehjelp:

– Dette kom ekstremt brått på

Henriette Westhrin (50) går av som generalsekretær i Norsk Folkehjelp etter seks år i stillingen. Den overraskende avgangen skjer samtidig som organisasjonen er i ferd med å utvikle et omfattende humanitært arbeid i Ukraina.

Publisert Oppdatert

*** Oppdatert per 10. mai kl. 13.10 med informasjon om at styreleder overtar som øverste leder fram til landsmøtet i august.***

På et ekstraordinært styremøte 3. mai ble det klart at sentralstyret ikke støttet Westhrin i et forslag om veivalg for det videre arbeidet til organisasjonen. Derfor valgte hun å fratre sin stilling umiddelbart, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding.

Avgangen kom helt overraskende, sier ansatte til Panorama.

Det samme sier Westhrin selv som bekrefter at hun inntil for et par dager siden ikke hadde tenkt tanken om å gå av.

– Dette kom ekstremt brått på, sier hun.

Uenighet om omorganisering

Grunnen til at hun trekker seg, er uenighet om «strategiske veivalg for det internasjonale arbeidet» og «håndtering av risiko», framgår det av pressemeldingen fra organisasjonen.

– Vi hadde et ekstraordinært styremøte der generalsekretæren ba om støtte til et forslag om strukturendringer i organiseringen av det internasjonale arbeidet i organisasjonen. Styret mente da at det foreliggende endringsforslaget ikke nødvendigvis var det rette, sier styreleder Amalie Hilde Tofte, som selv har bakgrunn fra fagforbundet Industri Energi.

– Det var et forslag om en omorganisering?

– Ja, en endring i strukturen i det internasjonale arbeidet.

– Hvilken type risiko snakker man om her?

– Det er naturligvis flere typer risiko i å drive humanitært- og utviklingsarbeid internasjonalt, slik vi har gjort i mer enn 85 år. I dag er vi tilstede i over 30 land. De risikoene har vi håndtert hele veien, og vi håndterer den bedre og bedre med nye systemer og flere ansatte. Styret kunne ikke støtte den retningen Westhrin foreslo, sier Tofte.

Hun ønsker utover dette ikke å spesifisere hvilke typer risiko det var snakk om.

– Vil ikke påvirke Ukraina-innsatsen

– Vi er kjent med at det tidligere har vært enkelte motsetninger mellom enheten for minerydding og de som jobber med det øvrige internasjonale arbeidet. Hadde generalsekretærens forslag noe med dette forholdet å gjøre?

– Det vil jeg ikke kommentere.

– Det har vært snakk om «kulturforskjeller» mellom enhetene?

– Det er det nok, men det ønsker jeg ikke å kommentere. Jeg vil likevel understreke at Norsk Folkehjelp tar spørsmål om å håndtere risiko veldig alvorlig, og vi jobber kontinuerlig for å redusere risiko mest mulig. Det er satt i gang ulike tiltak det siste året for å håndtere dette i hele organisasjonen.

Tofte roser samtidig Westhrin for innsatsen og understreker at det på ingen måte var noen mistillit til henne.

– Folkehjelpen inngår i en svært viktig og stor innsats i Ukraina. Hvordan vil et lederskifte virke inn på dette?

– Det vil ikke bli påvirket. Norsk Folkehjelp har en veldig profesjonell administrasjon som vil håndtere dette på en god måte.

– Viktige valg fordrer styrets støtte

Sentralstyret hadde på forhånd ikke hatt fått beskjed om at Westhrin ville gå av dersom hun ikke fikk støtte, men ble opplyst om det før saken ble behandlet. Derimot var arbeidsutvalget orientert.

– Dette var en sak av stor betydning for Norsk Folkehjelp, og ved slike viktige veivalg må en daglig leder ha styret i organisasjonen i ryggen. Når det ikke gikk, så var det mest korrekte at jeg trakk meg, sier Westhrin til Panorama.

Den avgåtte generalsekretæren mener at styret og hun selv i stor grad deler virkelighetsbeskrivelsen i saken og ønsker utover dette ikke å gi ytterligere kommentarer om hva de interne utfordringene besto i.

– Det er viktig at de som blir igjen, får lov å beskrive dette. Jeg ønsker bare organisasjonen alt godt videre med deres viktige arbeid, sier Westhrin.

2200 ansatte i 40 land

Norsk Folkehjelp – ofte omtalt som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon – er en av Norges største bistandsorganisasjoner.

Organisasjonen, som særlig har profilert seg innen internasjonal minerydding, har om lag 2200 ansatte i 40 land, og en omsetning (2021) på i underkant av 1,1 milliarder kroner.

Av dette utgjorde humanitær nedrustning (minerydding) hele 519 millioner kroner. Organisasjonen jobber også internasjonalt utviklingssamarbeid, nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering.

Westhrin ble ansatt som generalsekretær i 2016 – med bakgrunn fra både politikk og fagbevegelse. Hun hadde tidligere vært vararepresentant for SV på Stortinget, vært statssekretær i tre ulike departementer og forbundssekretær i Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Henriette Killi Westhrin på partner-besøk i Durban i Sør-Afrika hvor hun blant annet møtte den lokale kvinnen Nonhjanhla Nzama. Generalsekretæren sier norske myndigheter etter pandemien bør jobbe for å bidra til systemer for sosial sikkerhet i samarbeidsland.

I sin ledertid har hun profilert organisasjonen og kritisert regjeringen blant annet i debatter om bistandsbudsjettet. Westhrin har også uttalt seg svært tydelig i Israel-Palestina-konflikten. Arbeidet mot økonomisk ulikhet har også en hjertesak for den tidligere SV-politikeren.

Så sent som i oktober i fjor fikk hun styrets støtte til forlengelse av sin åremålsstilling som generalsekretær.

Westhrin sa den gang til Bistandsaktuelt at hun gledet seg til å fortsette arbeidet med å utvikle organisasjon, blant annet gjennom nye programmer.

– Akkurat nå er vi i gang med å etablere et nytt program i Ukraina, der vi både skal rydde miner og støtte lokale organisasjoner i deres humanitære innsats, et arbeid som kommer på toppen av arbeidet i landene vi allerede er tilstede i. Krigen i Ukraina viser at vår beredskap er ettertraktet og nødvendig, både i Norge og internasjonalt, sa Westhrin.

Amalie Hilde Tofte er ny arbeidende styreleder i Norsk Folkehjelp. Foto: Erik M. Sundt / NF

Styreleder blir vikarierende toppsjef

På et ekstraordinært styremøte 8. mai vedtok sentralstyret i Norsk Folkehjelp at styreleder Tofte (45) tiltrer som arbeidende styreleder med det øverste ansvaret for organisasjonens drift. Dette vil gjelde fram til landsmøtet i august 2023.

Hun ble valgt til styreleder i Norsk Folkehjelp - et ubetalt verv - i november 2021, etter noen måneder som første nestleder.

Tofte har siden 2007 vært internasjonal rådgiver i LO-forbundet Industri Energi. Hun har før dette hatt et oppdrag for Fredskorpset ved Bunda College, et landbruksuniversitet i Malawi. Hun har også vært trainee ved den norske ambassaden i Vietnam.

Hun har studert utviklingsstudier ved Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås, har en master i demokratibygging fra Universitetet i Bergen (2018) og har også tatt kurs i styrearbeid ved Handelshøyskolen BI (2019).

– Vi prioriterer nå å gjøre et grundig arbeid med å finne en ny generalsekretær som kan lede Norsk Folkehjelps viktige arbeid både nasjonalt og internasjonalt, sier Tofte.

Assisterende generalsekretær Per Neergaard fungerte som øverste leder i dagene etter at Westhrin gikk av 3. mai. Han er nå tilbake som organisasjonens nestleder, framgår det av organisasjonskartet på Folkehjelpens nettsider.

Powered by Labrador CMS