I takt med krigshandlingene i Ukraina fortsetter strømmen av flyktninger med uforminsket styrke. Bildet er fra Nasjonalt mottakssenter i Råde i 2022.

REVIDERT NASJONALBUDSJETT:

1,2 mrd. kroner mer til flyktningmottak i Norge

Putins utmattelseskrig mot Ukraina er en del av forklaringen på til dels store omprioriteringer i bistanden på årets reviderte nasjonalbudsjett.

Publisert Oppdatert

De fortsettende angrepene mot ukrainsk infrastruktur, byer og tettsteder gjør at stadige flere søker trygghet i utlandet. 

6,5 millioner ukrainere har flyktet fra hjemlandet etter krigsutbruddet i februar 2022. 70.000 har kommet til Norge.

Tilstrømningen av ukrainere til Norge i 2024 er betydelig høyere enn hva som ble lagt til grunn under budsjettbehandlingen sist høst. Regjeringen anslår nå at Norge skal ta imot 35.000 flyktninger og asylsøkere i år, hvorav 30.000 er fra Ukraina, framgår det av forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Økte anslag

I saldert budsjett sist høst var anslaget 25.000 flyktning- og asylankomster, hvorav 20.000 fra Ukraina. Kostnadsanslaget for flyktningutgifter i Norge belastet bistandsbudsjettet den gang med 3,77 milliarder kroner. Nå foreslås bevilgningen på posten til 4,9 mrd. kroner.

Den foreslåtte økningen er dermed på hele 1,17 mrd. kroner.

Flere norske bistandsorganisasjoner – blant dem Kirkens Nødhjelp og Plan International Norge ­– ønsker ukrainerne velkommen, men kritiserer at en svært stor del av utgiftene til flyktningmottak i Norge skal tas over budsjettet for internasjonal bistand.

Akseptert, men omdiskutert

Regelverket til OECDs utviklingskomité (DAC) innebærer at visse utgifter til flyktninger og asylsøkeres opphold i løpet av det første året i Norge kan klassifiseres som offisiell utviklingshjelp (ODA). Disse utgiftene inngår i bistandsbudsjettet og bevilges over en egen kapittelpost for flyktningtiltak i Norge.

Samtidig som OECD aksepterer en slik klassifisering, har saken vært omdiskutert og høstet kritikk fra norske bistandsorganisasjoner gjennom mange år. Også SV, Venstre og KrF har kritisert praksisen. 

Anslag: 35.000 ankomster

Anslagene om hvor mange flyktninger og asylsøkere som vil komme til Norge, er usikre. 

Regjeringen understreker at det er stor usikkerhet knyttet til planleggingstallet, og antallet ankomster kan bli vesentlig lavere eller høyere enn dette. Det vil derfor bli utarbeidet oppdaterte prognoser, og foreslått eventuelle budsjettmessige endringer, i forbindelse med nysalderingen av budsjettet for 2024, framgår det av budsjett-forslaget.

 

Powered by Labrador CMS