Statsminister Erna Solberg deltok tidligere i år på det digitale klimatoppmøtet som USAs president Joe Biden. Undersøkelsen til Kirkens Nødhjelp viser at et flertall av norske velgere mener norske politikere bør gjøre mer for å kutte i norske klimagassutslipp. Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor

Flertall for bistand og klimatiltak før høstens valg

Publisert

Forut for høstens valg har Kirkens Nødhjelp undersøkt hva folk i Norge mener om flere saker som organisasjonen fronter.

I undersøkelsen svarer over halvparten av velgerne at politikernes løsninger på klimakrisen vil påvirke hva de stemmer ved valget. De krever at norske politikere bør gjøre mer for å kutte norske klimautslipp.

- Under hundre dager før valget viser resultatet at velgerne ønsker politikere som tar globalt ansvar. Er det noe pandemien har lært oss, så er det at vi alle er i samme båt. Klimakrisen og pandemien må bekjempes i fellesskap. Da er det gledelig å se at så mange krever økt klimainnsats fra norske politikere, og mener at Norge har et ansvar for å sikre koronavaksiner i fattige land, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Bistandsbudsjett

I den nye undersøkelsen har 66 prosent av de spurte har svart at de er enige i at Norge bør fortsette å gi minst 1 prosent av brutto nasjonalinntekt i bistand. Dette er lik oppslutningen for ett år siden. Dette er noe mer enn det som kom fram i en SSB-undersøkelse fra begynnelsen av juni. Der går det fram at den yngste gruppen mener at bistandsbudsjettet bør økes ytterligere. 56 prosent av alle nordmenn i SSB-undersøkelsen mener et bistandsbudsjett på rundt 38 milliarder kroner er «passe».

Om undersøkelsen: 

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse for Kirkens Nødhjelp i perioden 20.05.21 til 26.05.21 Utvalget er landsrepresentativt og trukket tilfeldig fra Respons Analyses webpanel. 1107 respondenter har svart på spørsmålene.

Undersøkelsen til Kirkens Nødhjelp forteller at 55 prosent av Høyre-velgerne mener Norge bør fortsette å gi minst 1 prosent av brutto nasjonalinntekt i bistand. Men bare 18 prosent av de som hadde stemt Frp støtter dette. Derimot er støtten overveldende 83 prosent blant tilhengere av Arbeiderpartiet.

Les også: Rekordhøy oppslutning, men lite kunnskap om norsk bistand

Undersøkelsen bekrefter tidligere undersøkelser om at Fremskrittspartiets velgere er mest skeptisk til norsk bistand og internasjonale klimaforpliktelser

Dette er noen av de andre funnene:

  • 81 prosent av velgerne er enig i at Norge bør jobbe for en internasjonal avtale som sikrer at selskaper betaler skatt i landene der verdiene skapes. Dette er en del av et forslag som en FN-kommisjon, støttet av Norge, lanserte tidligere i år.
  • 72 prosent av de spurte er enig i at norske politikere har ansvar for at verdens fattige får tilgang til en koronavaksine. Hvordan dette skal gjøres er blitt del av det politiske ordskifte det siste året.
  • 64 prosent av de spurte mener norske politikere bør gjøre mer for å kutte norske klimautslipp. Mange av de norsk frivillige organisasjoner mener dette er en forutsetning for at Norges skal kunne oppfylle sine forpliktelser nedfelt i FNs bærekraftsmål.
  • 56 prosent mener Norge bør bidra med mer penger slik at verdens fattige land kan tilpasse seg konsekvensene av klimaendringer. Men kun 8 prosent av de som hadde stemt Frp i dag er enig i dette, mens 70 prosent av de som hadde stemt Ap støtter dette.
  • 77 prosent mener Oljefondet må kun investere i selskaper som møter de etiske standardene om miljø- og menneskerettigheter.

Vil bruke resultatene i valgkampen

Lisa Sivertsen, leder for avdelingen for politikk og kommunikasjon i Kirkens Nødhjelp mener resultatene viser at nordmenn i stor grad er opptatt av global rettferdighet og utvikling.

- Vi vil minne partiene om at folk flest ønsker et Norge som står for global solidaritet, og bidra til at valgkampen ikke blir for nærsynt og innadvendt. I august publiserer vi vår vurdering av partiprogrammene, da blir det interessant å se om partiene har lyttet til velgerne.

- Tar dere dette som en bekreftelse på at dere har støtte for sakene dere fronter?

- Ja, undersøkelsen viser at de fleste norske velgere støtter våre saker som økt klimainnsats og minst én prosent til bistand. Det er spesielt interessant å se at arbeidet for en internasjonal skatteavtale har såpass bred støtte. Det lover godt for en stor satsning på mer rettferdig global skattepolitikk i neste stortingsperiode.

- Undersøkelsen viser til tross for flertall på mange bistandssaker at det er en stabil antall klima- og bistandsskeptikerne?

- Vi er godt fornøyd med at over halvparten har svart at partienes løsninger på klimakrisen vil påvirke stemmegivningen ved stortingsvalget, og at 66 prosent av velgerne har svart at de er enige i at Norge bør fortsette å gi minst 1 prosent av brutto nasjonalinntekt i bistand. Vi skal gjøre vårt for at politikerne får med seg dette. Så har vi en jobb å gjøre med å fortsette å bevisstgjøre norske velgere om hvordan globale kriser rammer fattige mennesker, særlig i sårbare land.

Det er viktig å lytte til meningsmangfoldet, og møte alle med argumenter og ikke fordømmelse. Debatt er bra, dette bidrar til mer fokus på globale spørsmål, sier Sivertsen til Bistandsaktuelt.

Powered by Labrador CMS