Moderaternes leder Ulf Kristersson presenterer regjeringsavtalen mellom Moderaternes, Sverigedemokraterna og Kristdemokraterna under dagens pressekonferansen i Stockholm. Avtalen innebærer at svenskene går vekk fra målet om at en prosent av BNI skal gå til bistand.

Svensk regjeringsavtale: Avskaffer én-prosentmålet for bistanden

Det borgerlige flertallet i Sverige har besluttet å avskaffe målet om at Sverige skal gi én prosent av landets bruttonasjonalprodukt til bistand.

Publisert

Under presentasjonen av regjeringsavtalen fredag erkjente Moderaternes leder Ulf Kristersson at det vil innebære mindre penger til bistand i årene som kommer.

I stedet for én-prosentmålet har de fire høyrepartiene besluttet å avsette en viss sum som skal gå til bistand de neste tre årene. Størrelsen på bistanden vil bli klart når det som etter alt å dømme blir Sveriges nye regjering, presenterer sitt første statsbudsjett.

Avviklingen av bistandsmålet er ett av flere kompromisser som partiene har måttet inngå i forhandlingene om et nytt regjeringsgrunnlag.

Kristdemokraterna har tradisjonelt vært en sterk pådriver for et stort bistandsbudsjett, mens Sverigedemokraterna ønsker at pengene i stedet skal brukes i Sverige.

Powered by Labrador CMS