Plattformer på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. I klimaforhandlingene tar Norge til orde for utfasing av fossil energi uten fangst og lagring av CO2. Letingen etter mer olje på norsk sokkel vil likevel fortsette.
Plattformer på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. I klimaforhandlingene tar Norge til orde for utfasing av fossil energi uten fangst og lagring av CO2. Letingen etter mer olje på norsk sokkel vil likevel fortsette.

Stridstema på klimatoppmøte: Utfasing av fossil energi

Om et samlet verdenssamfunn skal ta til orde for å fase ut kull, olje og gass, blir et viktig konflikttema på klimatoppmøtet i Dubai.

Publisert

Bakgrunnen for diskusjonen er de høye CO2-utslippene fra de fossile energikildene. Forbrenning av kull, olje og gass står for mesteparten av de menneskeskapte klimautslippene.

Samtidig «drives» en stor del av verdensøkonomien av fossil energi, og det ventes hard tautrekking om disse energikildenes framtid i Dubai.

– Vi må slutte å mate beistet, sa Fatumanava-o-Upolu III Dr Pa’olelei Luteru nylig til Inside Climate News.

Han leder gruppen av små øystater i klimaforhandlingene. I intervjuet snakket han om klimaendringene, selskapene som utvinner fossil energi, og subsidiene de fortsetter å motta.

Havet stiger

Om klimatoppmøtet i Dubai

  • Klimaforhandlingsmøte som holdes i Dubai i De forente arabiske emirater fra 30. november til 12. desember.
  • Om lag 140 stats- og regjeringssjefer ventes å delta på toppmøtedagene 1. og 2. desember. Blant dem er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).
  • Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) leder Norges delegasjon når Støre ikke er til stede. I tillegg vil klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) delta på møtet. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er til stede én dag.
  • Nesten alle verdens land er med i forhandlingene. De dreier seg i stor grad om gjennomføringen av klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.
  • Også organisasjoner, pressefolk og representanter for næringsliv vil være til stede. Det vil også pave Frans og Storbritannias kong Charles. Til sammen ventes over 70.000 deltakere, det høyeste antallet noensinne på et klimatoppmøte.
  • Møtet kalles Cop 28. Forkortelsen står for Conference of the Parties. «Partene» er landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon (UNFCCC).
  • Tilsvarende møter er blitt holdt nesten hvert år siden 1995. De siste årene har antall deltakere økt kraftig.

(Kilder: UNFCCC, AFP, regjeringen, NRK, Altinget, The New York Times, NTB)

Flere av de små øystatene risikerer på sikt å forsvinne i havet som følge av den globale oppvarmingen. Stigende temperaturer smelter store isbreer og får vann til å ekspandere – og dermed stiger havet.

For Luteru og landene han representerer, er klimaendringene derfor en eksistensiell krise. Han krever utfasing av fossil energi for å fjerne utslipp og stanse oppvarmingen.

Mange land i Europa er enige, i større eller mindre grad. EU-parlamentet oppfordret nylig til en «håndfast utfasing av fossil energi så raskt som mulig».

Imidlertid er det ikke EU-parlamentet, men EU-landenes regjeringer, som bestemmer hva unionens posisjon skal være i klimaforhandlingene. Og de bruker en litt annen formulering: Utfasing av det som på engelsk kalles «unabated fossil fuels».

I klimaforhandlingene er dette «kodeord» som vanligvis forstås som fossil energi uten fangst og lagring av CO2.

Norges linje

EU ønsker seg altså et vedtak i Dubai som oppfordrer til utfasing av fossil energi, men som gjør unntak for fossil energi der utslippene fanges og lagres under bakken.

At dette blir EUs posisjon i Dubai, ble besluttet etter hard tautrekking mellom EU-landene i oktober.

Tross den store norske olje- og gassnæringen har Norge lagt seg på samme linje.

– Vår utgangspunkt er at man må få faset ut fossil energi, og særlig fossil energi uten karbonfangst og -lagring, sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i et møte med journalister i Oslo nylig.

Samtidig som Norge tar til orde for en utfasing, fortsetter leting etter mer olje i Nordsjøen. Eriksen har påpekt at norsk oljeutvinning uansett ventes å falle kraftig de neste tiårene, selv om letepolitikken holdes uendret.

Kina: – Urealistisk

Uttalelser fra USA tyder på at landet ønsker en litt vagere ordbruk enn EU. Å «akselerere innsatsen i retning utfasing» av fossil energi uten fangst og lagring av CO2 er en formulering amerikanerne har brukt.

Kina, som har de desidert største klimautslippene av alle verdens land, er skeptisk til hele utfasingen. Klimautsending Xie Zhenhua har sagt at utfasing av fossil energi er urealistisk, ifølge Politico.

En betydelig del av verdens industriproduksjon foregår i Kina. Landet satser massivt på klimavennlig fornybar energi, men fortsetter også å bygge nye kullkraftverk.

Både India og afrikanske land framhever at det er rike land som må gjøre mest for å kutte utslipp. De afrikanske landene har foreslått at rike land må slutte å lete etter fossil energi innen 2030 – mens utviklingsland kan fortsette letingen en stund til.

Å fase ut, eller ned

USA og Frankrike vil foreslå å forby privat finansiering av nye kullkraftverk, ifølge kilder som nyhetsbyrået Reuters har snakket med.

Siden bruken av kullkraft uansett minker i USA, er det trolig enklere for amerikanerne å rette innsatsen mot kull enn mot olje.

De forente arabiske emirater, som er vertskap for klimatoppmøtet, mener «nedfasing» av fossil energi er viktig. Dette ordet ble brukt som et kompromiss i slutterklæringen fra fjorårets klimatoppmøte, som tok til orde for nedfasing av kullkraft.

Emiratene er en stor oljeprodusent, og klimamøtet skal ledes av industriminister Sultan al-Jaber. Han leder også landets statlige oljeselskap og et selskap som satser på fornybar energi.

– Har levert lite

Valget av al-Jaber som klimamøteleder har fått mye kritikk av miljøorganisasjoner. Mange av dem er også svært skeptiske til fangst og lagring av CO2 som en strategi for å kutte utslipp.

– Dette er en teknologi som har lovet mye, men levert lite, sa Helga Lerkelund fra Naturvernforbundet på et møte om Dubai-forhandlingene nylig.

På toppmøtet ønsker hun seg derfor et vedtak om utfasing av all fossil energi, uten unntak for kraftverk med CO2-fangst.

På toppmøtet Cop 28 i Dubai vil utfasing bli et tema i diskusjonen rundt det som kalles «den globale gjennomgangen». Dette er en gjennomgang av verdens innsats for å nå mål om blant annet utslippskutt.

Per i dag ligger ikke målene an til å bli nådd, og landene på toppmøtet skal drøfte hva som kan gjøres med dette.

Powered by Labrador CMS