Greepeace har besøkt en rekke lokalsamfunn som miljøorganisasjonen mener vil bli hardt rammet av DR Kongos planlagte olje- og gassleting. Bildet er fra en landsby i et av de sårbare områdene hvor det skal auksjoneres bort olje- og gassblokker.
Greepeace har besøkt en rekke lokalsamfunn som miljøorganisasjonen mener vil bli hardt rammet av DR Kongos planlagte olje- og gassleting. Bildet er fra en landsby i et av de sårbare områdene hvor det skal auksjoneres bort olje- og gassblokker.

Greenpeace:

Omstridte olje- og gassauksjoner i DR Kongo kan ramme over en million mennesker

Livsgrunnlaget til over en million mennesker står i fare for å bli rammet av DR Kongos planlagte olje- og gassleting, ifølge ny Greenpeace-rapport. Organisasjonen mener Norge har et særlig ansvar for å stoppe dette. - Vi kan ikke fortelle Kongo hvilken næringspolitikk de skal drive, svarer klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Publisert Oppdatert

– Jeg kan ikke få sagt tydelig nok hvor alvorlig og skadelig den planlagte olje- og gassutvinningen vil bli for klima og natur. Oljeblokkene vil åpne opp og ødelegge torv- og regnskogområder som lagrer enorme mengder karbon og er hjem for et stort antall arter, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge til Bistandsaktuelt.

Ifølge en fersk rapport fra Greenpeace vil utvinningen av olje og gass, som myndighetene i Den demokratiske republikken Kongo planlegger, få svært negative konsekvenser for over en million mennesker som bor i sårbare og lite utviklede områder i det ressursrike afrikanske landet.

Les: DR Kongos myndigheter: – Vår prioritet er ikke å redde planeten

– Ignorerer egen befolkning

Den planlagte oljeutvinning vil blant annet ødelegge store skogområder, forurense drikkevannet, gå utover matproduksjonen og gi en økning i vannbårene sykdommer, heter det i rapporten.

De aller fleste menneskene i disse områdene lever av landbruk, jakt og fiske.

Greenpeace har besøkt en rekke lokalsamfunn som vil bli hardt rammet av en eventuell utvinning og forteller at folk de aktuelle områdene verken har blitt informert eller spurt om hva de mener om saken.

- Det er eliten i landet og store selskaper, ofte internasjonale, som vil tjene penger på oljeutvinning, storskalahogst og annen industriell virksomhet i i de sårbare områdene i DR Kongo, sier leder av Greenpeace Norge, Frode Pleym.
- Det er eliten i landet og store selskaper, ofte internasjonale, som vil tjene penger på oljeutvinning, storskalahogst og annen industriell virksomhet i i de sårbare områdene i DR Kongo, sier leder av Greenpeace Norge, Frode Pleym.

– Regjeringen ignorerer sin egen befolkning. De oppfører seg om skogen er tom, som om den er uten landsbyer og uten dyr. Det er hjerteskjærende. Hvis dette prosjektet var ment å være for befolkningens beste burde regjeringen ha diskutert det med oss på forhånd. De burde ikke sperre av områder vi lever i uten å snakke med oss på forhånd, sier en landsbyleder som er intervjuet i rapporten.

Omstridt auksjon

Det vakte stor internasjonal oppsikt da myndighetene i DR Kongo republikken Kongo i sommer gjorde det klart at de ville auksjonere bort rundt 30 olje- og gassblokker, hvorav flere som ligger i verneverdige naturområder.

Regnskogen i Kongo-bassenget er på størrelse med India og det nest største regnskogområdet i verden. Miljøorganisasjoner og klimaeksperter har kraftig mot konsekvensene av ødeleggelse av disse områdene.

Norge og flere andre land har, i samarbeid med kongolesiske myndigheter, brukt milliarder av kroner på tiltak for å bevare regnskogen i Kongo-bassenget.

Kongos hydrokarbonminister Didier Budimbu sier til Reuters at myndighetene i Kongo vil kreve at selskapene som kjøper utvinningsrettigheter vil ha høye miljøstandarder for å minimere effekten på miljøet og naturen.

Han poengterer at DR Kongo er et svært fattige land og kritiserer det han mener er hykleri i måten regjeringer og organisasjoner fra rikere land, som skapte sin utvikling med fossilt brensel, nå oppfordrer utviklingsland til å avstå fra det samme.

Vi kommer ikke til å følge diktatene til en NGO. Vi skal gjøre det som er riktig for befolkningen vår, sier ministeren.

Det er ikke små inntekter det er snakk om, nyhetstjenesten Bloomberg har anslått verdien på blokkene som aksjoneres bort til å være på over 600 milliarder dollar.

Men Greenpeace og Pleym er ikke overbevist.

– Vi mener et denne auksjonen verken er det beste for folk i Kongo eller for naturen. Det er eliten i landet og store selskaper, ofte internasjonale, som vil tjene penger på oljeutvinning, storskalahogst og annen industriell virksomhet i de aktuelle områdene, sier han.

Vil signere i oktober

Selv auksjonen ble startet 28. juli i år. Ifølge Reuters har ni selskaper nå gitt bud på tre gassblokker ved Kivu-sjøen.

Alle selskapene som la inn bud skal ha vært private amerikanske og kongolesiske selskaper, bland dem Symbion Power, Winds Exploration and Production, Ray Group Energy og Alfajiri Energy.

Kongolesiske myndigheter har sagt at de har som mål å ha produksjonsdelingskontrakter signert allerede innen slutten av oktober.

– Det er foreløpig ikke kjent hvilke selskaper som eventuelt har lagt inn bud på oljeblokkene, men en tweet fra oljeministeren kan tyde på at Swiss Oil er interessert. Auksjonen på oljeblokker avsluttet tidlig neste år, sier Pleym.

Han mener det er viktig med oppmerksomhet rundt det som nå foregår.

– Verden er dessverre full av skruppelløse oljeselskaper. Men jo mer oppmerksomhet og kritikk auksjonen av oljeblokker får, jo mindre aktuelt vil det være for selskapene å delta i den.

– Norsk ansvar

Pleym sier at Greenpeace er glad for at Equinor har gjort det klart at de ikke er interessert by på olje- og gassblokkene i Kongo.

– Nå forventer vi at Equinor - som har stor innflytelse i den internasjonale oljebransjen – kunngjør sitt standpunkt høyt og tydelig. Det burde ærlig talt regjeringen også forvente seg av Equinor som et statseid selskap sier, sier Pleym.

Lederen av Greenpeace Norge mener norske myndigheter har et spesielt ansvar i denne saken, både fordi Norge bruker milliarder på å bevare skogen i Kongo og fordi Norge er en betydelig oljenasjon.

– Norge og andre rike land utvinner olje og gass, samt leter etter nye forekomster. Norsk oljepolitikk gjør det altså vanskeligere å påvirke andre land, det bør være et alvorlig tankekors for regjeringen. Vi forventer at regjeringen gjør alt den kan for å stoppe oljeleting i regnskogen, sier Pleym.

Barth Eide: – Nytter ikke å true

Til Bistandsaktuelt understreker miljø- og klimaminister Espen Barth Eide (Ap) at Norge og de andre landene har vært i dialog med DR Kongo om auksjonen av olje- og gassblokker.

Barth Eide var i begynnelsen av oktober i DR Kongo for å delta på det formøte før klimamøtet i Sharm el-Sheik senere i høst. Han mener det er viktig at landene som støtter bevaringen av regnskog i Kongo-bassenget snakker med en stemme.

– Vi har understreket betydningen av at nye aktiviteter ikke skal gå utover det vi jobber sammen med kongolesiske myndigheter for å oppnå: å bevare regnskog. Samtidig kan vi selvfølgelig ikke fortelle Kongos regjering hva slags næringspolitikk de skal drive fremover, sier Barth Eide.

Han forteller at budskapet fra kongolesiske myndigheter har vært at mye av blokkene ligger utenfor regnskogen, selv om noen blokker også er i regnskogsområder.

– Vil auksjonene få konsekvenser for Norges støtte til bevaringen av regnskogen i Kongo og nabolandene?

– Vi har nå en dialog om dette og jeg tror ikke vi kommer noen vei med trusler. Når det er sagt: Hele hensikten med den betydelige støtten fra Norge og andre land er jo at regnskogen faktisk bevares. Det er ikke noe poeng å bevare litt regnskog et sted og så hugge den ned et annet sted. Det mener jeg vi har uttrykt ganske tydelig. Det at vi har tatt det opp i CAFI er jo også en påminnelse om at begge parter må holde seg til avtalen.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide hadde et eget møte med Kongos finansminister Nicolas Kazadi i Kinshasa i begynnelsen av oktober. De diskuterte blant annet hvor lurt det er for Kongo å satse på olje nå som mange land er på vei vekk fra fossil energi.
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide hadde et eget møte med Kongos finansminister Nicolas Kazadi i Kinshasa i begynnelsen av oktober. De diskuterte blant annet hvor lurt det er for Kongo å satse på olje nå som mange land er på vei vekk fra fossil energi.

Møtte Kongos finansminister

– Norge og flere andre rike land utvinner selv mye olje – gjør det at det er vanskeligere å påvirke i denne saken?

– Absolutt, dette er jo et poeng Kongo gjerne gjør. Men det overordnede bildet er jo at Norge og andre rike land på sikt er på vei vekk fra olje, nesten alt vi gjør på klima- og energifeltet nå handler om redusere avhengigheten av fossil energi. Men dette er jo ikke gjort fra en dag til en annen, og kongolesiske myndigheter har merket seg av noen fossil energi-prosjekter forlenges fordi strømmen av fossil energi fra Russland har stoppet opp.

Barth Eide poengterer at det derfor var viktig at EU og en rekke europeiske land under ministermøtet i Kinshasa ga klart uttrykk for at klimamålene absolutt ikke har endret seg og at selv om det det i noen år trolig vil være en ekstraordinær situasjon hvor blant annet kullkraftverk som skulle stenges nå forlenges pga energikrisen, så vil omstillingen til ren energi nå gå enda raskere enn før.

Mot slutten av besøket i Kinshasa hadde Norges klima- og miljøminister også et separat møte med Kongos finansminister Nicolas Kazadi.

– Det var et godt møte og jeg kom med noen refleksjonen om hvor lurt det egentlig er å for Kongo å gå inn i oljealderen så sent, nettopp nå som den er på vei mot slutten. Vi snakket også om ulike måter å tenke vekst på, sier Barth Eide.

Han forteller at Kazadi var veldig interessert i Norges erfaringer med vannkraft og utnyttelse av ren energi. Kongo har mye uutnyttet vannressurser.

– Jeg påpekte at det kanskje kan være vel så interessant å skape vekst gjennom å bygge industriproduksjon på ren energi, for så å eksportere bearbeidede varer med lave karbonfotavtrykk framfor kun råvarer. Vi ble enige om opprettholde dialogen om dette, sier Norges klima- og miljøminister.

Powered by Labrador CMS