Både Equinor og Shell har gjennom prøveboringer slått fast at det er store gassforekomster utenfor kysten av Tanzania. Foto: NTB/Equinor

Equinor i nye samtaler med Tanzania om gass-prosjekt

Tanzania håper på store inntekter fra gigantiske gassfelt utenfor kysten. Forhandlinger om en vertslandsavtale mellom Tanzania og oljeselskapene Equinor og Shell har omsider blitt gjenopptatt, etter mange utsettelser.

Publisert

Både tanzanianske myndigheter og oljeselskapene uttrykte optimisme da forhandlingene ble gjenopptatt i Arusha nord i Tanzania mandag. En vertslandsavtale skal bestemme det kommersielle, skattemessige og juridiske rammeverket mellom vertslandet og de internasjonale selskapene.

Equinor og Shell ønsker å utnytte de store gassforekomstene utenfor kysten av Tanzania til produksjon av flytende naturgass (LNG). Et anlegg for prosessering av naturgass til LNG skal etter planene bygges sør i landet. Prosjektet har en anslått verdi på 30 milliarder dollar.

Forhandlingene om en vertslandsavtale har vært utsatt for mange forsinkelser. De ble stoppet i 2017, gjenopptatt i 2018 bare for å gå i stå nok en gang. Ifølge bladet Africa Confidential var det uenighet om Tanzanias krav om å kunne ensidig endre avtaler utenfor internasjonale systemer.

Ønsker framgang

Men da Samia Suluhu Hassan tok over som president i mars ønsket hun å få fart på naturgass-prosjektene igjen. Hun sa at myndighetene ville gjenoppta samtalene med investorene, og oppfordret embetsverket til å skynde seg med å få alt på plass slik at det planlagte LNG-prosjektet kan settes ut i livet.

Dersom prosjektet blir godkjent innen 2022, mener analytikere gassen kan begynne å strømme i 2026.

Tanzania, der store deler av befolkningen lever i dyp fattigdom, håper å tiltrekke seg utenlandske investeringer på så mye som 30 milliarder dollar til den lukrative olje og gass-sektoren innen 2025. Tanzania har enorme gassreserver utenfor kysten, og det gir også store muligheter for investorer. Ifølge myndighetene forventes salg av LNG på det internasjonale markedet å gi store inntekter til landet, som har 58 millioner innbyggere.

Innledet forhandlinger

Regjeringsdelegasjonen, ledet av energiminister January Makamba, begynte mandag forhandlinger med alle potensielle investorer i prosjektet, som omfatter transport av gass fra offshore-felt til byen Lindi, og bygging av et prosesseringsanlegget for LNG i byen. LNG-anlegget vil få en kapasitet på 10 millioner tonn i året. Det meste skal selges på det internasjonale markedet, og noe skal brukes innenlands.

- I dag har jeg offisielt åpnet forhandlinger mellom regjeringen og oljeselskaper om LNG-prosjektet i Lindi, som ventes å gi store forandringer i vårt lands økonomi, sa energiminister Makamba. Prosjektet er ventet å gi over 7000 arbeidsplasser, sa han.

Equinor-talsmann Ola Morten Aanestad sier i en e-post til Bistandsaktuelt at selskapet ser fram til å arbeide med Tanzanias regjering om mulige investeringer i naturgass og LNG.

«Vi ser et mulighetsvindu for LNG-prosjektet i Tanzania, og evnen til å gå effektivt fram, sluttføre diskusjonene og få framdrift i prosjektet kan skape verdier for alle partnere involvert og for Tanzania som nasjon», skriver Aanestad.

De store naturgassreservene forventes å gi økonomisk velstand til Tanzania og gjøre landet selvforsynt med energi.

Felister Agrey fra Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) sier slike prosjekter vanligvis tar flere år å planlegge, prosjektere og utføre.

- Dette er en mange-millioners investering, og som nasjon må vi selvsagt komme til en enighet med investorene som sikrer at Tanzanias folk får sin rimelige andel av ressursene, sier hun.

Forsiktige optimister

Til tross for betydelig motvind i det internasjonale energimarkedet, som har fått land over hele verden til å revurdere sin energistrategi, er lokale analytikere i Tanzania forsiktige optimister.

Saidi Libonoka, energianalytiker i selskapet Helios Towers, sier LNG-markedet er ekstremt konkurransepreget, og at det kan være hardt for Tanzania å få gjennomslag i markedet.

- Tanzania må skape og vedlikeholde et godt forhold til utenlandske investorer for å sikre nødvendige økonomiske investeringer, sier han.

Africa Confidential skriver at kostnadene kan bli utslagsgivende i forhandlingene. Gassforekomstene som Equinor og Shell har funnet utenfor Tanzanias kyst ligger på dypvann og er langt fra hverandre. Tilsvarende gassfelt litt lenger sør, utenfor Mosambik, er billigere å utvikle, og der er arbeidet allerede i gang. Qatars nye gassprosjekter, North Field Expansion, skal være enda billigere å utvikle og dermed raskere å få inntjening på investeringene.

Powered by Labrador CMS