Norge og Irland bidro i går til at grenseovergangen Bab-al-Hawa, mellom Syria og Tyrkia, forblir åpen for transport av nødhjelp inn i Syria. Sikkerhetsrådet vedtok en resolusjon som sikrer dette. Millioner av syrere i områder som ikke er kontrollert av den syriske regjeringen er avhengige av nødhjelpen som kommer via Tyrkia. På bildet laster hjelperarbeidere av nødhjelp som er kommet inn i Syria via Bab-al-Hawa.

Sikret fortsatt nødhjelp til millioner av syrere

FNs sikkerhetsråd vedtok i går en resolusjon som sikrer at millioner av mennesker i Syria kan få humanitær bistand fraktet via Tyrkia. Resolusjonen ble fremforhandlet av Norge og Irland.

Publisert

FNs sikkerhetsråd vedtok i går en resolusjon som sikrer at millioner av nødlidende mennesker i Syria kan få humanitær bistand fraktet via Tyrkia.

Resolusjonen ble fremforhandlet av Norge og Irland.

– Arbeidet med denne resolusjonen er noe av det aller viktigste Norge har bidratt med i Sikkerhetsrådet. Over fire millioner mennesker som lever i stor nød i nordvest-Syria, er helt avhengige av at FN fortsatt har mandat til å videreføre denne nødhjelpsoperasjonen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding fra UD.

Intense forhandlinger

Forhandlingene om resolusjonen pågikk i flere uker, og var spesielt intense i romjulen. Sikkerhetsrådets medlemmer stemte over forslaget i går, og det ble enstemmig vedtatt. Vedtaket innebærer at den humanitære bistanden fra Tyrkia til nordvest-Syria kan fortsette til 10. juli 2023.

Som medlem av FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022, ledet Norge og Irland rådets arbeid med den humanitære situasjonen i Syria.

For at FN skal kunne frakte nødhjelp fra Tyrkia til over fire millioner mennesker i Nordvest-Syria er det nødvendig med en sikkerhetsrådsresolusjon.

Humanitær krise

Norge og Irland har ledet arbeidet med med å forhandle frem slike mandatforlengelser tre ganger; i juli 2021, i juli 2022, og nå sist desember.

Under FNs ledelse har opptil 1000 lastebiler med varer som vann, mat, medisiner og telt passert grenseovergangen Bab-al-Hawa til nordvestlige Syria hver måned.

Den humanitære situasjonen i Syria har gradvis blitt verre siden krigen startet i 2011. Ifølge FN er det nå over 15,3 millioner mennesker som trenger humanitær bistand. Aldri før har flere syrere vært i nød.

Politisk fastlåst

Samtidig er samarbeidsklimaet i Sikkerhetsrådet blitt vanskeligere og mer uforutsigbart etter at Russlands angrepskrig mot Ukraina startet for snart ett år siden. Det har lenge vært usikkert om Russland ville fortsette å støtte en forlengelse av sikkerhetsrådsmandatet.

– Den humanitære krisen øker og arbeidet med en politisk løsning er fastlåst. Det er store behov for bistand i lang tid fremover. Norge oppfordrer syriske myndigheter til å tilrettelegge for trygg humanitær tilgang i hele Syria, også i de nordvestlige delene. Vi støtter også FNs spesialutsending Geir O. Pedersens arbeid med å få framgang i den politiske prosessen, sier utenriksminister Huitfeldt.

Siden 2011 har Norge bidratt med over 16,5 milliarder kroner til sivilbefolkningen i Syria og nabolandene og planlegger i år gi rundt 1,5 milliarder kroner

Mesteparten av Norges støtte kanaliseres gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner.

Powered by Labrador CMS