Flom og tørke har rammet det sørlige Malawi flere ganger de seneste årene. Foto: AFP/NTB

Malawi: Småbønder får skadeforsikring etter klimaendringer

Skader på avlinger som følge av klimaendringer gjør at 67.286 småbønder i Malawi har fått forsikringsutbetalinger i form av kontanter på til sammen 2,4 millioner dollar. Dette er en ny form for samarbeid for å styrke bøndenes evne til klimatilpasning.

Publisert

Støtten ble utbetalt til bøndene i åtte distrikter av Verdens matvareprogram (WFP) i form av avlingsskadeforsikring etter tørken i 2020 og 2021 som rammet småbøndene hardt. WFP sier er dette en av de største utbetalingene av indeksbasert avlingsforsikring som noen gang har blitt foretatt på det afrikanske kontinentet.

Selv om landet som helhet i år registrerte rekordavlinger som følge av tilstrekkelig regn og ved hjelp av et program som lar småbønder kjøpte innsatsvarer til subsidierte priser (Affordable Input Programme - AIP), var det ikke alle distriktene som fikk nok regn.

Tørke og flom

De åtte distriktene som var rammet av tørke og flom, og som har nytt godt av utbetalingene, ligger alle i den sørlige delen av landet.

Jordbruksminister Lobin Lowe legger skylden utelukkende på klimaendringer, og hevder at bøndene i Malawi «arbeider hardt, men blir holdt nede av klimaendringer».

- Klimaendringene har hatt en stor virkning på våre småbønder. Avlingsforsikringen kommer inn for å gi bøndene et pusterom, sa han.

Lowe bemerket at landets småbønder er avhengige av regnet for dyrke sine åkrer, og påpekte at dette har blitt påvirket av klimaendringer i en slik grad at de fleste bønder ender opp med svært lite utbytte.

Klimaendringer har påvirket jordbruksproduksjonen allerede i flere tiår. Regnet er uforutsigbart, og i mange distrikter i Malawi kommer det ikke regn etter januar eller februar, noe som får avlingene til å visne. I noen tilfeller blir bøndenes avlinger også ødelagt av flom.

Planting av tidligmodne arter eller hybrider, slik jordbrukseksperter lenge har rådet bøndene til som en løsning, har også slått feil. I mer enn to tiår har regnet vært svært uforutsigbart.

Siste utvei

Å redde bøndene med utbetalinger av avlingsforsikringer ser imidlertid ut til å være siste utvei. I dyrkingssesongen 2020-2021 har småbønder vært forsikret gjennom WFPs program for jordbrukstrygd, med sikte på å beskytte bøndenes inntekter fra avlingstap.

I en uttalelse fra WFP sier landdirektør og representant Paul Turnbull at «med et endret klima kan jordbruk bli en usikker forretning i Malawi, spesielt for småbønder. Under tørken nylig så vi at bønder som vanligvis høster femten femtikilos sekker med mais, nå bare kan høste én sekk.»

Han la til at utbetalingene av avlingsforsikring «er en hjelp for bøndene slik at de kan fortsette sine anstrengelser med å tilpasse seg til værbetingede kriser og bekjempe fattigdom og en usikker matforsyning.»

Ifølge WFP fikk bøndene tilgang til disse kontantutbetalingene fordi de enten måtte «betale en del av sin premie i kontanter eller bidra til å bygge fellesgoder, slik som brønner, grønnsakshager og planteskoler, som kan hjelpe dem til å motstå fremtidige værbetingede kriser.»

WFP lanserte sitt initiativ i 2015, og programmet har lykkes ved hjelp av et partnerskap mellom ulike interessenter.

Utprøvd i 10 år

I en studie fra 2011 viste International Food Policy Research Institute (IFPRI) i Malawi til at Verdensbanken siden 2005 har prøvd ut indeksbasert værforsikring (IBWI) i Malawi for å redusere klimarelatert risiko i jordbrukssektoren.

De første målgruppene var bønder som dyrket peanøtter og mais, men i 2007 ble programmet utvidet til også å dekke lån til deltakende småbønder som dyrket tobakk. Dette var basert på en forutsetning om at dersom småbøndene skulle bli rammet av tørke eller styrtregn ville forsikringen betale tilbake hele eller deler av lån bøndene har fått fra finansinstitusjoner.

Ifølge studien er målet å redusere omfanget av misligholdte lån som følge av værrelaterte kriser og øke bøndenes fremtidige tilgang til kreditt.

IFPRIs mediekontakt i Malawi, Aubrey Jolex, sier til Bistandsaktuelt at han er usikker på om disse utbetalingene vil være bærekraftige i det lange løp, men at det er viktig at en bøndenes innsatsutgifter gjennom AIP-ordningen er forsikret.

- Det er like viktig at forsikringsproduktet er omhyggelig utformet, slik at det kan virke etter hensikten når katastrofen rammer. Hvorvidt AIP som helhet er bærekraftig i det lange løp er et helt annet spørsmål, og svaret på dette er ikke avhengig av at bøndene har fått forsikringsutbetalinger i år, sier han.

Han forklarer videre at forsikringsprogrammet vil hjelpe bøndene til å få en tryggere matforsyning.

- Utbetalinger av avlingsforsikring vil absolutt forbedre matsikkerheten til de bøndene som mottar dem. De som ikke har egenprodusert mat, men som har penger, har en klart bedre matsikkerhet enn de som har verken mat eller penger, sier han.

Måtte tidligere selge eiendeler

Kontantutbetalingene kommer på et tidspunkt mens verdens ledere møtes i Glasgow på COP26-konferansen som organiseres av FN, der de skal bli enige om hvordan man kan redusere de karbonutslippene som er årsaken til klimaendringene.

Én av de bøndene som har vært vitne til virkningene av klimaendringene, er den 43 år gamle tobakksbonden Gregory Kanyama.

I et intervju med Bistandsaktuelt sier Kanyama, som har dyrket tobakk de siste 15 årene, at tobakksdyrking er noe av det mest risikable man kan gi seg i kast med. Han sier imidlertid også at det kan gi en god inntekt dersom det ikke kommer verken tørke eller flom og det er god tilgang på slike innsatsvarer som kunstgjødsel.

- Jeg husker en sesong da det var en tørkeperiode og tobakken min ble påvirket av den. Avlingen var ikke så stor som jeg hadde forventet, og samtidig hadde jeg et lån i en bank. Jeg solgte svært lite tobakk, mindre enn jeg hadde tenkt. Jeg gråt nesten, fordi jeg ikke visste hvor jeg skulle få penger fra til å lønne arbeiderne og betale tilbake lånet. Jeg endte opp med å selge noen av mine personlige eiendeler for å betale både lånet og arbeiderne, forteller han.

Han sier at fra da av så han behovet for å forsikre tobakken sin dersom regnet skulle utebli eller det skulle skje noe annet. De fleste bønder er imidlertid ikke klar over at de kan forsikre avlingen sin, spesielt gjelder dette tobakksdyrkere.

De bøndene som fikk kontantutbetalinger kan takke WFP, som sammen med regjeringen i Malawi har hjulpet bøndene til å forsikre avlingene sine av blant annet mais, hirse, ris, peanøtter, ertebønner og bomull, slik at de er forberedt på de verst tenkelige værforhold.

Dette forsikringsprogrammet under WFP får økonomisk støtte fra en rekke utviklingspartnere, blant annet Adaptation Fund, Flandern, Tyskland, Sveits, Storbritannia og USA.

Powered by Labrador CMS