Ved hjelp av superhelten Kira håper Francine Mbanza Jensen å kunne formidle informasjon om samfunnstemaer på en enklere måte. Hovedmålgruppen er barn og folk som har svake norskkunnskaper. Foto: Arne Beck

Hun har skapt en norsk-burundisk superhelt

Francine Mbanza Jensen har skapt superhelten Kira, for å informere om samfunnsaktuelle temaer. Målgruppen er folk med svake norskkunnskaper.

Publisert
- Jeg har hatt å gjøre med minoritetsspråklige i mange år og ser at det er mange tekster de ikke forstår. Men når det brukes mindre tekst, med bilder og illustrasjoner, da forstår de mer og blir interesserte.
Francine Mbanza Jensen jobber i NAV Bergen med tiltak for voksne innvandrere. Deltagere som står utenfor arbeidslivet får tilbud om arbeidsrettede tiltak og veiledning i kombinasjon med norskopplæring. Hun har bakgrunn fra samfunnsvitenskap og har også jobbet med flerkulturelt entreprenørskap.
- Minoritetsspråklige vil forstå smittevern-informasjonen bedre med informasjonsmåter som tegneserier og illustrasjoner. Det kan være gode supplement, for de som trenger det. Her er det jo et mangfold og variasjon, det er også mange minoritetsspråklige som er flinke til å lese, sier hun.

«Det var skummelt for barna da korona oppstod og skolen stengte. Dattera mi hadde så mange spørsmål.


Kira oppstår

Mbanza Jensen bor i Bergen, med mann og to barn på åtte og fire år. Da Norge stengte ned i fjor vår og familien ble samlet hjemme, så hun både behov og mulighet til å skape noe nytt. Tegneserien om Kira har vokst ut av informasjonsbehovet som fulgte med koronapandemien.
- Det var skummelt for barna da korona oppstod og skolen stengte. Dattera mi hadde så mange spørsmål og det var vanskelig å finne forståelig informasjon på nett, forteller hun.
Kanskje kunne informasjon om korona formidles på en ny og interessant måte, med illustrasjoner og enkel tekst? Ikke bare med tanke på barn, men også voksne som strever med språk?
Sammen med datteren utviklet hun tegneserien om den norsk-burundiske superheltinnen, som kunne være en rollemodell og informasjonsformidler for barna. Deretter tok de kontakt med en dyktig tegner i Rwanda, Assoumani Ndarama, som tok jobben med illustrasjonene. Tekstene har hun laget selv.

Visuelle fortellinger

Francine Mbanza Jensen kom fra Burundi til Norge i 2005. I hjemlandet var visuelle fortellinger vanlig i flere sammenhenger.
- Jeg likte godt tegneserier som barn. Illustrasjoner og fortellinger ble brukt når vi skulle lære språk. Også i kampanjer, for eksempel om hiv-aids, ble det brukt illustrasjoner og store plakater. Det var vanlig å se ute i gata og hjalp folk å forstå viktige budskap.
Hun begynte med tegneserier etter at Bergen kommune hadde hatt besøk fra Barcelona, der de brukte tegneserier i et stort prosjekt mot stereotypier og fordommer. Det ga inspirasjon.
- Jeg syntes idéen var god. Da jeg hørte dem fortelle om prosjektet, husket jeg at dette også ble gjort i Burundi. Hvorfor ikke prøve det her i Bergen? Vi produserte fire utgaver av Bergen Sphere, og den er fortsatt å finne på nett, sier tegneserieskaperen.

Flere språk

Deretter satte hun i gang med nye prosjekter. Tegneserien Lockdown kom i fjor vår og Julepandemi i desember.
- Hver tegneserie har et opplag på 1000 eksemplarer. Litt over halvparten er solgt eller delt ut, mest av Lockdown, som har vært i salg lenger enn Julepandemi. Man kan blant annet finne de to tegneserieheftene på noen biblioteker. I tillegg har vi solgt en del elektroniske utgaver. Salget har foregått gjennom ulike kanaler, men det meste er gjort via direktesalg eller nettsiden kirasuperhero.com.
I det første nummeret opplyser superhelten Kira barna om hvorfor det norske samfunnet i perioder delvis har stengt ned. Utgangspunktet er at mange voksne ikke har forklart dette godt nok. I julenummeret er temaet fortsatt pandemien, men også kjøpepress er et emne.
Tegneserien er ikke bare ment for innvandrere, men også for nordmenn. - Med Kira prøver vi å påvirke samfunnet på en positiv måte, sier serieskaperen.
Mbanza Jensen ønsker å fortelle historier som gjenspeiler virkeligheten, og som viser mangfoldet i landet, i ulike medier og kanaler for informasjon. Hun ser for seg at Kira også har potensial for film og teater og har hatt et samarbeid med et teater i Bergen.

Flere utgaver planlagt

Tema for neste tegneserie, som er planlagt til påske, er ikke bestemt ennå. Mbanza Jensen vil at superheltinnen Kira skal være aktuell, og tenker at miljø er viktig å ta opp. Noen har foreslått radikalisering og fattigdom, som også er samfunnsaktuelle temaer.
- Vi tar imot ideer og innspill, og vil gjerne samarbeide med flere! sier hun.
Mbanza Jensen har foreløpig gitt ut Kira for egne midler, men har nå søkt om støtte til å få utgitt Lockdown på flere språk, som arabisk og somalisk.
Powered by Labrador CMS