Millioner av bistandskroner ble stjålet fra flergiver-fondet Health Services Joint Fund (HSJF) som brukes blant annet til å bygge opp helsetjenestene på landsbygda i Malawi.

Nettkriminelle stjal 3,7 millioner norske helsekroner fra Malawi

Et helsefond i Malawi ble i fjor utsatt for omfattende nettsvindel. 3,7 millioner norske bistandskroner forsvant fra fondet og er tapt. Kriminelle brøt seg inn i en email-korrespondanse i forbindelse med et større innkjøp.

Publisert Oppdatert

Selskapet og banken som ble brukt til å administrerte flergiverfondet ble i fjor høst presset av det norske Utenriksdepartementet, Storbritannia, Tysland og Helseministeriet i Malawi til å tilbakebetale hele beløpet som var blitt stjålet.

– Nettsvindelen har ikke ført til noen direkte konsekvenser for norsk støtte til helsefondet eller for andre norskstøttede prosjekter i Malawi, men den langvarige frysen har påvirket programmene som støttes gjennom fondet ved at det de ble sterkt forsinket, sier pressetalsperson Ane Jørem i Utenriksdepartementet.

Omfattende norsk støtte

Sammen med Tyskland og Storbritannia støtter Norge flergiver-fondet Health Services Joint Fund (HSJF), under helsedepartementet i Malawi. Samlet norsk støtte i perioden 2017–2023 er nærmere 507 millioner kroner. Fondet skal blant annet bidra til å hindre spredning av Covid-19. Det er også blitt brukt i kampen mot kolera og for å bedre helsetilgangen på landsbygda i Malawi.

Helsedepartementet og giverne bruker en stor internasjonal «fiscal agent», DT Global International Development USA Ltd, for å ta hånd om all økonomistyring og alle innkjøpsprosesser i helsefondet.

Slik ble svindelen utført

I mai i fjor informerte ministeriet i Malawi de tre giverlandene om at DT Global hadde blitt lurt av nettsvindlere. En måned senere gransket Platform for Investigative Journalism (PIJ) saken og offentliggjorde deltaljene om svindelen. Partene i saken var da lite villig til å kommentere saken eller påta seg ansvar. Men kort tid etter sa DT Global at de ville samarbeide for å løse saken og sikre tilbakebetaling av midlene, ifølge avisen The Nation.

Kriminelle hadde hacket e-postkontoer hos en av helsefondets Europa-baserte leverandører, Management4Health. Deretter ble det ved to anledninger sendt falske eposter til DT Global, inneholdende fakturaer fra leverandøren, og anmodning om at betaling skulle skje til en annen bankkonto enn tidligere – fra en bank i Tyskland til en i Storbritannia. DT Global betalte til sammen 327 457 euro til den falske bankkontoen og midlene gikk tapt.

– Giverne frøs umiddelbart ytterligere innbetalinger til fondet og ministeriet i Malawi frøs alle utbetalinger fra fondet inntil saken var avklart, forteller Jørum.

Etter påtrykk fra giverne og helseministeriet, betalte DT Global høsten 2023 hele det aktuelle beløpet tilbake inn til helsefondet. Midlene kom dels fra deres forsikring og dels fra banken som hadde vært misbrukt i svindelen. 

Utenriksdepartementet har omtalt tilbakebetalingen i Rapport om økonomisk mislighold for fjerdekvartal 2023 som ble offentliggjort mandag i forrige uke.

– Ettersom forholdet ble ryddet opp i, ble frysen av pengene opphevet og samarbeidet med helseministeriet har fortsatt, forteller Jørem.

Hun påpeker at saken har vært fulgt opp i tråd med Utenriksdepartementets krav til nulltoleranse for økonomiske misligheter.

Lærer av erfaringer

Utenriksdepartementet sier at giverne og helseministeriet har forsikret seg om at det nå er etablert nye sikre prosedyrer for utbetalinger.

– Ambassaden og departementet tar med seg erfaringene fra saken, ikke minst om hvordan slike svindelforsøk må forebygges og kan avdekkes. Det er gjennomført ytterligere innstramminger rundt prosedyrer knyttet til forandring av bankkontoinformasjon hos partnere i fondet, sier Jørem.

Flere tilfeller av nettsvindel er avdekket de senere årene. Malawi-saken kom tre år etter den største epostsvindelsaken i norsk bistand.

I 2020 ble Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund)  svindlet for om lag 100 millioner kroner etter et målrettet dataangrep - også ved bruk av epost. Pengene som skulle ha gått til en bank i Kambodsja, havnet på konto i Mexico. Derifra forsvant de i løpet av noen timer. Ingen er pågrepet i saken og pengene er tapt.

Også etter saken i 2020 varslet Norad og UD at rutiner rundt innkjøp og overføring av midler til eventuelle nye bankkontoer skulle skjerpes.Powered by Labrador CMS