Fersk rapport avslører uetisk markedsføring av morsmelkerstatning, som har negative følger for barn og kvinners liv og helse. Bildet viser en eritreisk jente som mottar morsmelkerstatning.
Fersk rapport avslører uetisk markedsføring av morsmelkerstatning, som har negative følger for barn og kvinners liv og helse. Bildet viser en eritreisk jente som mottar morsmelkerstatning.

Ny rapport:

Selskaper tjener milliarder på usunn morsmelkerstatning

Produsenter av morsmelkerstatning har årlig omsetting på svimlende 55 milliarder amerikanske dollar. Aggressiv og uetisk markedsføring er en del av forklaringen, slår ny rapport fra WHO og UNICEF fast. I rapporten anbefales like strenge regler for markedsføring av morsmelkerstatning som for tobakk og gambling.

Publisert Oppdatert

Rundt 800 000 barn under fem år og 20 000 brystkreftrammede kvinner kunne unngått å miste livet hvert år ved amming. Likevel velger flere og flere å bruke morsmelkerstatning i stedet for å amme barn.

Det kan ha sammenheng med at selskaper som selger morsmelkerstatning bruker uetiske og systematiske markedsføringspraksiser, ifølge rapporten.

WHO og UNICEF kommer i rapporten med krass kritikk mot uetisk markedsføring av morsmelkerstatning og hevder måten dette produktet markedsføres på har likhetstrekk med reklame for tobakk og gambling – fordi selskapene prioriterer salg og inntekter fremfor barns helse og utvikling.

– Beslutninger om noe så grunnleggende som mat til spedbarn bør først og fremst være basert på den mest nøyaktige og riktige informasjonen og ikke informasjon som på en eller annen måte er knyttet til kommersielle interesser og gevinst, sier WHO-barnelege Nigel Rollins til The Guardian.

Rapporten, som baserer seg på studier fra Bangladesh, Kina, Mexico, Marokko, Nigeria, Sør-Afrika, Storbritannia og Vietnam, finner at både gravide og helsepersonell opplever slik markedsføring.

Teknikkene som brukes av selskapene inkluderer blant annet gratis vareprøver, gaver, uregulert markedsføring på nett og kampanjer for å påvirke helsearbeideres opplæring og anbefalinger til nybakte mødre. Markedsføringen inneholder også ofte villedende informasjon som ikke er vitenskapelig begrunnet.

Skadelig for både mødre og barn

Morsmelkerstatning er livsviktig for barn når mødre av ulike grunner ikke kan amme, men amming er normalt anbefalt.

Det er bred helesefaglig enighet om at amming forebygger mot feilernæring og fungerer som «livets første vaksine» ved å beskytte spedbarnet mot vanlige barnesykdommer. I tillegg reduserer det kvinnen som ammers risiko for diabetes, fedme og noen typer kreft i etterkant.

Til tross for helsegevinstene, florerer myter som at morsmelkerstatning er nødvendig for å gi spedbarn tilstrekkelig ernæring, holder barnet lengre mett eller virker beskyttende mot allergier.

Disse mytene kan være med på å forklare at det på verdensbasis bare er 44 prosent av barn under seks måneder som utelukkende får morsmelk, og at prosentandelen som ammer ikke har økt noe særlig de to siste tiårene.

Derimot har salget av morsmelkerstatning mer enn doblet seg i samme periode, ifølge rapporten.

Mangel på rent drikkevann

I tillegg til at man mister helsegevinstene ved amming, er unødvendig bruk av morsmelkerstatning særlig problematisk i land hvor det er mangel på rent drikkevann eller andre forhold som gjør det vanskelig å oppbevare eller gi morsmelkerstatning. Dette kan medføre både underernæring og infeksjoner for spedbarn, ifølge Redd Barna, som har engasjert seg i saken med blant annet en underskriftskampanje.

Bryter med WHO-retningslinjer

Markedsføring som sprer villende og uvitenskapelig informasjon om at morsmelkerstatning bryter også med Verdens helseorganisasjons retningslinjer for markedsføring av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger (WHO-koden), som stiller krav til markedsføringspraksiser.

Til tross for at WHO-koden har eksistert i 40 år, er morsmelkerstatning fremdeles en av de største truslene for spedbarn og barns liv, ifølge rapporten.

WHO og UNICEF kommer derfor med tydelige krav til myndigheter, helsepersonell og selskaper som selger morsmelkerstatning. Land bør innføre strengere lovgivning som regulerer skadelig markedsføring, og helsepersonell bør ikke sponses av selskaper som selger morsmelkerstatning.

I tillegg bør morsmelkerstatningen ha nøytral emballasje, står det i rapporten.

– I stedet for at emballasjen brukes som en mulighet for kommersiell markedsføring, bør den være et sted hvor folkehelsemyndigheter kan gi riktig informasjon til kvinner, sier Rollins til The Guardian.

Powered by Labrador CMS