Den sørsudanske regjeringshæren er blitt anklaget for grove overgrep under borgerkrigen i Sør-Sudan. President Salva Kiir har underskrevet en fredsavtale som medfører at de skyldige skal holdes ansvarlig. Nå har imidlertid presidentens kontor hyret inn et amerikansk PR-firma som skal arbeide for å blokkere et rettsoppgjør. Foto: Samri Bol / Reuters / NTB scanpix

Sør-Sudan: Hyret PR-firma for å unngå rettsoppgjør

Sør-Sudans regjering har hyret inn et amerikansk PR-firma for å hindre et rettsoppgjør etter borgerkrigen i landet. Firmaet får rundt 32 millioner kroner for lobby-jobben. Oppdraget undergraver en sentral del av fredsavtalen, mener rettighetsforkjempere.

Publisert

Troikaen ber partene vise samarbeidsvilje

USA, Norge og Storbritannia, den såkalte troikaen, kom i går med en uttalelse om fredsprosessen i Sør Sudan.

Der understreker de tre landene at avtalen fra september 2018 representerer en mulighet for «å bygge fred og stabilitet» i Sør Sudan.

Ifølge avtalen skal de ulike partene i konflikten etablere en overgangsregjering innen 12. mai. Noe som neppe kommer til å skje innen tidsfristen.

Troikaen understreker betydningen av at partene nå viser politisk vilje og samarbeidsvilje slik at fredsprosessen fortsetter å bevege seg fremover.

De tre landene påpeker at viktige milepæler i fredsprosessene allerede er blitt forsinket og at det er viktig at partene nå blir enige om konkrete tidsfrister selv om det inntreffer forsinkelser. Hvis partene ikke blir enige om konkrete tidsfrister kan det true hele fredsprosessen, heter det i uttalelsen.

Troikaen understreker også sin støtte til fredsarbeidet som gjøres i regi av den regionale organisasjonen IGAD.

Den sørsudanske regjeringen inngikk i april en to-årig kontrakt med det amerikanske lobbyfirmaet Gainful Solutions.

Av kontrakten, som ligger tilgjengelig på det amerikanske justisdepartementets hjemmesider, går det fram at det amerikanske firmaet blant annet skal arbeide for å utsette og blokkere etableringen av en såkalt hybriddomstol i Sør-Sudan. Domstolen skal ha både nasjonale og internasjonale dommere.

Å opprette en slik domstol er en del av fredsavtalen som Sør-Sudans regjering og opprørene signert i september i fjor, og regnes som en helt sentral del av rettsoppgjøret etter den fem år lange borgerkrigen i landet.

Trolig er over 400 000 mennesker blitt drept i løpet av krigen. To millioner sørsudanere har flyktet til nabolandene og like mange er flyktninger i eget land.

Mens myndighetene i Sør-Sudan nå bruker titalls millioner i et forsøk på å sabotere et rettsoppgjør - som de altså tidligere har forpliktet seg til - anslår FN at om lag 6,5 millioner sørsudanere lever i en situasjon med alvorlig matmangel.

- Skammelig

En rekke rapporter har dokumentert grove brudd på menneskerettighetene og krigsforbrytelser under borgerkrigen, både utført av regjeringshæren og ulike regjeringsvennlige militser og av opprørerne.

- Hybriddomstolen skal ta sakene mot de som er mest ansvarlige for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og andre alvorlige forbrytelser. Etableringen av hybridedomstolen er avgjørende for en bærekraftig fred. Det er skammelig og uakseptabelt at myndighetene er villige til å betale millioner for å unnslippe et rettsoppgjør, sier Sarah Jackson i menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty til New York Times.

Hun får støtte av Elise Keppler som er nestleder i Human Rights Watch i USA.

- Dette er et slag i ansiktet på de mange ofrene for de forferdelige forbrytelsene som er blitt utført i Sør-Sudan, sier Keppler.

Norge tungt engasjert

Norge har lenge hatt et sterkt engasjement i Sudan og Sør-Sudan, og spilte en sentral rolle i prosessen som ledet fram til Sør-Sudans selvstendighet i 2011. Sør-Sudan er et av landene som mottar mest norsk bistand og landet har siden 2011 fått rundt 4,5 milliarder kroner i norsk støtte.

Siden 2013 har ikke noe av den av den norske bistanden gått via sørsudanske myndigheter. I stedet har bistanden, for det meste nødhjelp, gått via internasjonale eller norske organisasjoner, samt utviklingsbanker.

Norge er også en del av den såkalte troikaen, sammen med USA og Storbritannia. Disse tre landene har - med vekslende hell - arbeidet diplomatisk for en fredelig utvikling i Sør-Sudan.

Troikaen har blant annet brukt titalls millioner av kroner på å betale for de mange fredsforhandlingene mellom partene. Troikaen har også vært klokkeklar på at et rettsoppgjør er en viktig og nødvendig del av fredsprosessen.

"Kanal til Trump"

Fra norsk side har man også ment at FNs sikkerhetsråd må innføre en våpenembargo og målrettede, økonomiske sanksjoner mot enkeltpersoner som hindrer fredsprosessen i Sør-Sudan.

Det har det imidlertid ikke vært flertall for i Sikkerhetsrådet. Og hvis lobbyistene i Gainful Solutions gjør en god jobb, blir det neppe et slikt flertall med det første heller.

For i tillegg til å forhindre etableringen av hybriddomstolen skal PR-firmaet også arbeide for å «overtale Trump-administrasjonen til å reversere pågående sanksjoner og å blokkere potensielle sanksjoner».

Andre arbeidsoppgaver som angis i kontrakten er å...:

  • Åpne en kommunikasjonskanal mellom president Trump og president Kiir med det formål å overtale Trump og hans administrasjon til å utvide det økonomiske og politiske samarbeidet med Sør-Sudan og å øke private investeringer i Sør-Sudan
  • Forbedre det bilaterale forholdet mellom USA og Sør-Sudan
  • Mobilisere amerikanske private selskaper til å investere i olje, naturressurser og andre sektorer
  • Overtale Trump-administrasjonen til etablere et militært forhold til Sør-Sudan for å styrke kampen mot terror og bidra til regional stabilitet.

Kan tjene enda mer

På to år skal Sør-Sudans regjering betale Gainful Solutions om lag 32 millioner kroner for lobby-arbeidet. Men gjør firmaet en god jobb kan de faktisk tjene enda mer.

Det fremgår nemlig av kontrakten at firmaet også skal få sin rettferdige andel av eventuelle bonuser, kompensasjon og aksjer som kommer som et resultat av at amerikanske eller vestlige firmaer starter forretningsvirksomhet i Sør-Sudan etter at kontrakten mellom PR-firmaet og Sør-Sudan regjering er inngått.

Powered by Labrador CMS