For første gang er det flere kvinner enn menn i India. Foto: Rajesh Kumar Singh / AP / NTB

Flere kvinner enn menn i India for første gang

For første gang i nedtegnet historie bor det flere kvinner enn menn i India. Tall viser også at fødselsraten i verdens nest største land er fallende.

Publisert

Foreldre i India har tradisjonelt foretrukket sønner fremfor døtre, fordi døtre regnes som en byrde ettersom man tradisjonelt må betale medgift for dem. Kjønnsbegrunnede aborter er nå forbudt, men praksisen foregår fortsatt. Nasjonale befolkningstall har konsekvent vist en av verdens største skjevfordelinger av kjønn i favør menn.

Men den siste undersøkelsen fra Indias helsedepartement viser at det er 1.020 kvinner per 1.000 menn i India. Det er første gang en statlig befolkningsundersøkelse viser at det er flere kvinner enn menn i landet siden første folketelling ble gjennomført i 1876.

Det fødes fortsatt bare 929 jenter per 1.000 gutter, men kvinner lever i gjennomsnitt lenger. Tallene viser også at Indias fødselsrate har falt til to barn per kvinne, mot 2,2 i forrige undersøkelse for fem år siden. Det betyr at fødselstallene alene ikke kan opprettholde landets befolkning.

India har 1,3 milliarder innbyggere og ventes å passere Kina og bli verdens største land etter befolkning i løpet av dette tiåret.

Powered by Labrador CMS