Kartverket mener kan bidra på områdene forvaltningsplaner, marine grunnkart og overvåkning og konsekvenser av havnivåendringer. Foto: Jan Speed
Kartverket mener kan bidra på områdene forvaltningsplaner, marine grunnkart og overvåkning og konsekvenser av havnivåendringer. Foto: Jan Speed

Kartverket vil fortsette med bistand

MENINGER: Styreleder Erik Berg i Habitat Norge skriver i et leserinnlegg om Kartverkets bistandsarbeid og spør hvorfor Kartverket vil stanse bistanden til fattige land. Det korte svaret er at Kartverket fortsetter sitt bistands-engasjement, men på nye områder.

Publisert

Kartverket har siden tidlig på 2000-tallet hatt en viktig rolle under gjenoppbyggingen på Balkan, med en rekke prosjekter knyttet til etablering av registre for eiendoms- og adresseinformasjon og registrering av eiendomsrett. Dette er avgjørende for et velfungerende samfunn, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger for den store jobben som er gjort på dette området.

Politiske signaler

I Kartverket har vi merket oss at de politiske signalene etter hvert har pekt i andre retninger, blant annet mot Hav for utvikling, og vi ønsker nå å vri innsatsen vår i tråd med dette. Det medvirket til at vi i år ikke søkte om nye midler til en mulig forlengelse av Balkan-prosjektene. I et brev til våre internasjonale partnere skrev vi at vi vil nedprioritere bistanden, men det er altså bistandsprosjektene på Balkan det handler om. Dette kom ikke klart fram i informasjonen som gikk ut.

I tillegg har vi i det siste fått signaler om at prosjekter vi har i noen østeuropeiske land ikke vil bli videreført.

Hav-temaet

Jeg vil gjerne understreke at alle prosjekter vi er i gang med, blir fullført som planlagt i 2022 og 2023. I mellomtiden orienterer vi oss også i andre retninger. Innenfor hav-temaet ser vi eksempelvis for oss at vi kan bidra på områdene forvaltningsplaner, marine grunnkart og overvåkning og konsekvenser av havnivåendringer.

Det at vi vrir bistandsinnsatsen vår, innebærer ikke at Kunnskapsbanken som Norad har etablert, blir svekket. Kartverket har ønsket å bli medlem i denne, men har ikke blitt vurdert som relevant siden vi i stor grad bare har gjennomført prosjekter på områder og i land som ikke inngår i Kunnskapsbanken. Med utspring i Kunnskapsbanken har vi en samarbeidsavtale med Statistisk sentralbyrå, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene om «Register for utvikling». Dette samarbeidet fortsetter, og kan resultere i gode bistandsprosjekter.

Powered by Labrador CMS