Utviklingsland som blir mer overlatt til seg selv under korona-utbruddet, vil bli mer utsatt for sult, konflikter og andre epidemier, skriver norske organisasjoner. Her fra Nairobi, Kenya, der to busspassasjerer renser hendene sine med håndsprit. Foto: Mega / Zumapress.com / NTB scanpix
Utviklingsland som blir mer overlatt til seg selv under korona-utbruddet, vil bli mer utsatt for sult, konflikter og andre epidemier, skriver norske organisasjoner. Her fra Nairobi, Kenya, der to busspassasjerer renser hendene sine med håndsprit. Foto: Mega / Zumapress.com / NTB scanpix

Bistand, korona og veien videre: en politisk oppfordring

MENINGER: Stå ved Granavoldens klare målsetting om at det norske utviklingsbudsjettet skal holdes på 1 prosent av BNI, oppfordrer 14 organisasjoner i et opprop. Organisasjonene advarer mot kutt ute for å finansiere korona-tiltak hjemme.

Publisert

Utviklingsland som blir overlatt mer til seg selv mens utbruddet pågår er enda mer utsatt for nye epidemier, mer sult og fattigdom, og konflikt. Det er heller ikke vi tjent med.

I Granavolden-erklæringen av 17. januar 2019 står det at regjeringen vil bevilge én prosent av anslått bruttonasjonalinntekt (BNI) til offisiell utviklingsbistand (ODA) hvert år. I erklæringen står det også mye om hva regjeringen vil bruke de resterende 99 prosentene til.

I disse dager diskuteres interne endringer av ulike budsjettposter i det reviderte statsbudsjettet intenst. Også nye prioriteringer for neste års budsjett diskuteres. Dette er helt forståelig og nødvendig.

Med de romslige budsjettrammene vi har her til lands, får vi gjort mye innenfor disse 99 prosentene. Vi vet også at vi får gjort mye med den ene prosenten som går til internasjonalt utviklingsarbeid.

Ikke alle har våre muligheter

Korona-pandemien rammer Norge hardt i disse dager. Vi har stor medfølelse med og forståelse for alle de som her hjemme rammes av korona-viruset. Alle kjenner noen som har blitt rammet, enten direkte eller indirekte.

Vi støtter derfor regjeringens kraftfulle tiltak, blant annet manifesteres gjennom den økonomiske hjelpepakken på 100 milliarder kroner. Det kan vi tillate oss, fordi vi har økonomiske muskler gjennom blant annet oljefondet. Slike fond er det få som har.

Situasjonen for fattige småbønder, marginaliserte og sårbare grupper, barn og ungdom, og for utsatte økosystem blir enda vanskeligere i en verden som i en periode må bli mer introvert og lokal.

Internasjonal solidaritet må likevel ikke glemmes i den kampen vi står overfor her hjemme. Utviklingsland som blir overlatt mer til seg selv mens utbruddet pågår er enda mer utsatt for nye epidemier, mer sult og fattigdom, og konflikt. Det er heller ikke vi tjent med.

Ubrukte ressurser må omfordeles

Og hva skjer med vår alles sikkerhet når dette viruset, og nye virus etter det igjen, treffer mennesker på flukt og i flyktningeleirer som ikke har noen beredskap?

Egentlig burde bistandsbudsjettene økes i denne perioden. Det bør i alle fall gis ekstra bidrag til WHO. Vi mener også at multilaterale programmer som nå ikke kan gjennomføres kan reallokkeres (refordeles, red. anm.) til umiddelbar korona-forebygging.

Det ville være direkte tragisk om mange milliarder står ubrukt på slutten av året, når det nå ikke er nok penger til vann, sanitet og hygiene (WASH).

Vårt signal til regjeringen som nå sitter og arbeider med budsjett er følgende: Stå ved Granavoldens klare målsetting om at det norske utviklingsbudsjettet skal holdes på 1 prosent av bruttonasjonalinntekten.

Dét vil være i tråd med den sterke norske dugnadsånden som vi nå ser manifestere seg i hele samfunnet. Vi tar både et nasjonalt og et globalt ansvar.

Powered by Labrador CMS