Opphold på luksuriøse hoteller, betalt med statlige "per diem" (kostgodtgjørelser), har i mange år belastet statsbudsjettet i Malawi med betydelige beløp. Bildet er fra Sunbird hotel Livingstonia ved den vakre Malawi-sjøen.

Malawi: Rapport foreslo store kutt i politikergoder, nektes offentliggjort

Fine biler og rause godtgjørelser til politikere og embetsmenn har nok en gang havnet i sentrum for den politiske debatten i Malawi. Det skjer etter at en rapport bestilt av presidenten er lekket til pressen.

Publisert Oppdatert

Det var den malawiske avisen The Nation som ga saken bred omtale på sine nettsider – etter at den først hadde begynt å bli spredt på sosiale medier.

Ifølge avisen har president Lazarus Chakwera i to år lagt lokk på den 292 sider lange rapporten. Det var Chakwera selv som bestilte rapporten etter å ha oppnevnt et utvalg ledet av landets visepresident.

Målet med arbeidet var å effektivisere offentlig sektor og å redusere høye og unødvendige offentlige utgifter. 

Nå er rapportens innhold blitt kjent, og det viser seg at utvalget i 2022 lanserte en rekke radikale forslag – som så langt ikke er gjennomført. Det kan ha sammenheng med at det er politikerne selv som nyter godt av alle godtgjørelsene og frynsegodene, påpeker den norske forskeren og Malawi-kjenneren Arne Tostensen. 

Nei til dobbel betaling

Rapporten anbefaler å fjerne alle frammøtegodtgjørelser («sitting allowances») for de 193 medlemmene av parlamentet. Det samme også for parlamentsansatte.

«Siden de mottar lønn, vil det å betale oppmøtegodtgjørelser for dem (…) utgjøre dobbel betaling. Videre utbetales disse godtgjørelsene på forskudd og tilbakebetales ikke når parlamentsmedlemmer er fraværende», argumenterer utvalgsrapporten.

Utvalget anslår at et parlamentsmedlem i gjennomsnitt får mer enn 2.750.000 kwacha (om lag 17.000 kr) per måned i godtgjørelser, i tillegg til lønn. 

Årslønnen for en grunnskolelærer er til sammenligning om lag 10.000 kroner per år, ifølge nettstedet World Salaries.

Vil avskaffe kostgodtgjørelser 

Ifølge avisen forklarer rapporten at deltakelse på ulike typer seminarer er en sentral del av kostnadsproblemet i offentlig sektor.

Rapporten foreslår å avskaffe transport- og reisegodtgjørelser ved bruk av offentlige kjøretøy og drivstoff, samt å redusere antallet og standarden på statlig finansierte biler og motorsykler.

Rapporten anbefaler også å avskaffe betaling av skolepenger for barn av medlemmer av konsernledelsen i statlige selskaper. Det anslås at dette ene tiltaket kan spare statskassen nærmere 6 milliarder kwacha (om lag 36 millioner kroner) årlig.

Den anbefaler også fjerning av en rekke andre godtgjørelser, blant annet møtegodtgjørelse for styremedlemmer i offentlige styrer og foreslår i stedet årlig honorar.

Bare to biler per minister?

Videre anbefaler utvalgsrapporten å redusere antallet biler som tildeles hvert regjeringsmedlem (statsråder og statssekretærer) – fra tre til bare to. Det foreslås at den nye hovedbilen skal være en Toyota Prado TXL, som er en noe mindre og rimeligere SUV enn biler som tidligere er blitt tildelt for statens penger. I tillegg skal det gis en mindre bil – av sedan-type – til fritidsbruk og kontor-ærender, foreslås det.

Både et katolsk bispemøte og medier har etterlyst offentliggjøring av rapporten fra visepresident-utvalget, som ble nedsatt i februar 2021, men foreløpig uten at det har skjedd. 

President Chakwera forklarte senere at rapporten var ment som et internt arbeidsdokument for regjeringen og ikke for «offentlig underholdning og offentlige debatter».

– Chakweras begrunnelse for hemmelighold er flåsete. Det er skuffende av en president som ellers har hevdet å stå for åpenhet og ansvarlighet, sier seniorforsker emeritus ved Chr. Michelsens institutt Arne Tostensen.

Opposisjonslederen og predikanten Lazarus Chakwera overtok i 2020 som president i Malawi. I starten lovet han både kamp mot korrupsjon og kutt i kostbare politikergoder, men resultatene har latt vente på seg.

Dyre utenlandsreiser

Den norske Malawi-kjenneren viser til at en av grunnene til at det har blusset opp en offentlig debatt om temaet «per diem» (kostgodtgjørelser) og andre godtgjørelser og frynsegoder er tidligere avsløringer i media om Chakweras utenlandsreiser.

Presidentens reiser og deltakelse på FNs generalforsamling, fulgt av store delegasjoner, er noe av det som har høstet kritikk, og presidenten har følt seg presset til å kutte ned på antallet deltakere. 

På et tidspunkt i november 2023, i en situasjon med en stadig mer akutt økonomisk krise, innførte Chakwera også en midlertidig full stopp i regjeringens utenlandsreiser. Han bebudet samtidig en reduksjon i bensinutgiftene staten dekker for regjeringsmedlemmers og toppbyråkraters bensinforbruk, ifølge Al Jazeera.

– Kostnadene ved innenlandsreisene er et eget tema. Jeg har selv sett presidentens bil passere forbi som del av en bilkortesje på 20–25 store, kostbare biler. I et land der det ofte er stengte bensinstasjoner fordi landet mangler hard valuta for å kjøpe og frakte drivstoff, kan man undre seg på hva folk flest tenker når de ser dette, sier Tostensen.

Malawi

  • Malawi – med en befolkning på om lag 20 millioner – har et brutto nasjonalprodukt (2022) som i kjøpekraftjustert realverdi tilsvarer om lag 5,6 prosent av Norges. 
  • Landet er nummer 172 av 185 på årets Human Development Index fra FNs utviklingsfond. 
  • Landet har i mange år vært en samarbiedspartner for norsk bistand. Norge ga i 2022 Malawi 483 millioner kroner i bistand. 
  • Kilder: Norad / UNDP

– Parlamentet har en egeninteresse

– Malawiske medier skriver at forslagene fra utvalgsrapporten var tenkt gjennomført i 2022. Hvorfor har ikke det skjedd, tror du?

– Forklaringen er at både presidenten, ledere i embetsverket og parlamentet har en økonomisk egeninteresse i at forslagene ikke gjennomføres. Selv om parlamentet formelt sett har en kontrollfunksjon i forhold til regjeringen, fungerer det ikke slik i praksis. I hovedsak er det noen sivilsamfunnsaktører, blant dem de katolske biskopene, som har uttalt seg kritisk i saken, sier Tostensen.

Han og to andre CMI-forskere skrev for noen år siden rapporten Hunting for Per Diem på oppdrag for Norad. 

Den omtalte blant annet at mange offentlig ansatte og bistandsarbeidere brukte overdrevent mye og tid på å jakte på slike tilleggsinntekter, framfor å gjøre kjerneoppgavene i jobben sin. 

Blant annet ble mange seminarer lagt til fine hoteller ved Malawi-sjøen, der deltakerne gjerne oppholdt seg flere netter enn nødvendig.

Powered by Labrador CMS